Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gyermeknevelési támogatás - Gyet

A dokumentum adatai Intézmény: Magyar Államkincstár Központi szerve mint nyugdíjbiztosítási szerv Méret: 163 kB Módosítás dátuma: 2015.05.27. Fájlnév: gyermeknevelesi_tamogatas

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Helyi súgó ikon

Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.  Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtásához a formanyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét.   A gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: az igénylő lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal.

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmeiket leadhatják a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Kormányhivatal ügyfélszolgálatain,  valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.

A gyermeknevelési támogatás igénylésére elektronikus úton - ügyfélkapus hozzáféréssel - is lehetőség van: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu