Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár részére, aki saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szerv foglalkoztatottja

A szolgáltatás adatai Intézmény: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Regisztráció: Regisztrációt nem igényel Módosítás dátuma: 2015.06.18.

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Helyi súgó ikon

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 80. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

Az a TAJ számmal rendelkező személy, aki

  • valamely EGT tagállamban, illetve Svájcban, valamint a Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított, vagy
  • a Tbj. 11. § a) pont hatálya alá tartozó magyar állampolgár,

köteles a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítónak.

A bejelentést a magyarországi lakóhely szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kell megtenni, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kirovását vonhatja maga után.

Figyelem! Bejelentése alapján arra az időtartamra, amely alatt a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében biztosított, TAJ száma ideiglenesen érvénytelenítésre kerül.

 

A bejelentő lap elektronikus formában is benyújtható az OEP részére.

Elektronikus úton történő benyújtás menete:

  1. Regisztráljon az Ügyfélkapun.
  2. Telepítse számítógépére az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programot, majd a nyomtatványsablont  az OEP honlapjáról.
  3. Töltse ki a nyomtatványt (Tájékoztató), majd jelölje meg küldésre (titkosítás) a „Kapcsolat az ügyfélkapuval” / „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” menüpontban.
  4. Küldje el a titkosított dokumentumot az ÁNYK „Kapcsolat az ügyfélkapuval” / „Nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül” menüpontjából, vagy az ügyfélkapu dokumentumfeltöltő szolgáltatásának segítségével.
  5. Ellenőrizze beérkezett, ill. elküldött dokumentumait az Értesítési tárhelyén.

 

Külföldön munkát vállalók bejelentése

OEP ügyfélszolgálatok