Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gondnokság és gyámság

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. május 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk

A gondnokság a cselekvőképességhez szorosan kapcsolódó, mintegy azt pótló jogintézmény, amely röviden arra szolgál, hogy az ügyei vitelében akadályozott személy érdekei ne sérüljenek. Részletesen leírjuk a gondnokság fajtáit, a gondnokrendelés szabályait, eljárását. A gyámság a szülői felügyelet hiányát pótló intézmény. Szó lesz a gyámrendelés szabályairól, valamint a gyám jogairól és kötelezettségeiről.

Cikk:

Gondnokság alá helyezés módosítása, megszüntetése és felülvizsgálata iránt indított per

A cselekvőképességet érintő gondnokságot a bíróság megszünteti, ha elrendelésének oka már nem áll fenn.

A gondnokság alá helyezés megszüntetése iránt maga a gondnokság alatt álló, a vele együtt élő házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a gondnok, a gyámhatóság és az ügyész indíthat keresetet, és a megszüntetése iránti perindításnak a kötelező felülvizsgálat időpontja előtt is helye van. §

A perindításra jogosultak a gondnokság alá helyezés megszüntetésén kívül kérhetik

  1. cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén azon ügycsoportok módosítását, amelyek vonatkozásában a bíróság a gondnokolt cselekvőképességét korlátozta;
  2. a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnoksággá változtatását; illetve
  3. a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre történő módosítását is. §