Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Gyermekvállalás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2015. július 23.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az orvostudomány vívmányai révén a gyermek fogantatása, illetve születése területén lényeges változások történnek napjainkban, s e változásokra a jogtudománynak is reagálnia kell. Nem mindegy ugyanis, hogy a gyermek megszületését követő anyakönyvezéskor kit kell (lehet) apának, illetve anyának tekinteni, kik lesznek azok, akik a szülői jogokat élvezik, illetve azok, akiket a szülői kötelezettségek terhelnek majd, s ugyanígy relevanciával bír az is, hogy ki ki után örököl.

Cikk:

Apai elismerő nyilatkozat

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat feltételei
A hozzájárulás szükségessége

Ha valaki teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tesz, az az apaság megállapítására önmagában alkalmas. Miután a jogszabályban az apaság elismerésének nem feltétele a gyermek és az apa közötti valódi vérségi kapcsolat fennállásának igazolása, bizonyítása, ez a nyilatkozat akkor is hatályos lehet, ha nyilvánvalóan hiányzik ez a vérségi kötelék a két ember között. Apai elismerő nyilatkozatra különféle esetben kerülhet sor. Akkor, ha a tényleges, valós "családi" köteléket kívánják a felek jogilag is rendezni, de - horribile dictu - akkor is, ha ennek semmiféle valós alapja nincs, hiszen biológiailag nincs kapcsolat a gyermek és az őt saját apjának elismerő személy között, hanem azt érzelmi, morális okok alapozzák meg.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat feltételei

A gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismeri el és

 1. az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt
  • nem állott házassági kötelékben,
  • nem vett részt apasági vélelmet keletkeztető reprudukciós eljárásban, vagy
 2. az apaság vélelme megdőlt és
 3. a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a nyilatkozó. §

A nyilatkozatot már a fogamzás idejének kezdetétől meg lehet tenni, azonban ebben az esetben a nyilatkozat csak a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, tehát például a jogi képviselő, vagy hozzátartozó nem járhat el a nyilatkozni szándékozó helyett. Nemcsak cselekvőképes személy tehet ilyen jognyilatkozatot, hanem korlátozottan cselekvőképes személy is, de az ő deklarációja csak akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője is hozzájárult (BH 1977/495.). Ha a törvényes képviselő hozzájárulását nem adja meg, vagy tartósan távol (gátolva) van, azt helyette a gyámhatóság pótolhatja. Ugyanez a szabály vonatkozik a nagykorú, de a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő nyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személyre is. §

A hozzájárulás szükségessége

A jognyilatkozat eredményeként keletkező "családi kötelék" indokolja, hogy az apai nyilatkozathoz az anya, a gyermek törvényes képviselője és - ha az érintett gyermek a tizennegyedik életévét már betöltötte - a gyermek hozzájáruljon. Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá csak a hozzájárulások megléte esetén válik. Ha az anya és a gyermek között nem áll fenn érdekellentét, az anya, mint a gyermek törvényes képviselője is megadhatja hozzájárulását. Érdekellentét esetén azonban a gyámhatóság a gyermek részére eseti gyámot rendel. A gyámhatóság adja meg a nyilatkozat teljes hatályához a hozzájárulást abban az esetben, ha az anya vagy a gyermek már nem él, illetve a hozzájárulás megadásában tartósan akadályoztatva van. §

Az apa apasága elismerését, s értelemszerűen az anya és a gyermek hozzájárulását

 1. az anyakönyvvezetőnél,
 2. a bíróságnál,
 3. a gyámhatóságnál, illetőleg
 4. hivatásos konzuli tisztviselő előtt

jegyzőkönyvbe vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.

Az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza a jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően, és az mindenkivel szemben hatályos. §