Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gyermekvédelem

Létrehozva: 2009. december 1.
Módosítás: 2020. május 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gyermekvédelem elsődleges rendeltetése, hogy a gyermek megfelelő családban nőhessen fel - mentesülve minden veszélyeztető körülménytől -, valamint a szülő gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítása. Ennek kapcsán szó lesz a gyermekek védelembe vételéről, a családi pótléknek természetben való nyújtásának elrendeléséről, az iskoláztatási támogatás szüneteltetéséről, a megelőző pártfogásáról, az ideiglenes hatályú elhelyezéséről, a családba fogadásáról és a nevelésbe vételéről.

Válasszon ügyleírást:

Gyermekek védelembe vétele, a családi pótlék természetben történő nyújtásának elrendelése, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése

Gyermekek megelőző pártfogása

Gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezése

Gyermekek családba fogadása

Gyermekek nevelésbe vétele

Cikk:

Gyermekek családba fogadása

A családba fogadás kérelmezése
A családba fogadás engedélyezésének feltételei
A családba fogadás következményei
Családba fogadás felülvizsgálata
Családba fogadás megszüntetése

A gyermekvédelmi rendszer a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségük megelőzését és megszüntetését, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmének biztosítását kívánja megteremteni. § Működtetése állami és önkormányzati feladat. §

A családba fogadás kérelmezése

A családba fogadás indokolt lehet:

  1. a szülő egészségi állapota,
  2. a szülő indokolt távolléte, vagy
  3. más családi ok

miatt.

Kérelmezheti:

  1. a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők, vagy
  2. a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő (a különélő másik szülő meghallgatásával). §

A családba fogadás engedélyezésének feltételei

A családba fogadás létrejöttéhez a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.

A gyámhatóság akkor adja meg hozzájárulását, ha a családba fogadó szülő személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, valamint e feladatok ellátását vállalja is. §

A családba fogadás következményei

Ha a gyámhatóság megadja a hozzájárulását, akkor a gyermeket a szükséges ideig a szülő által megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza, neveli. A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli. §

A családba fogadás ideje alatt a szülő felügyeleti joga szünetel, de gyermeke tartásáról ez idő alatt is gondoskodni köteles. §

A szülőt megilleti a kapcsolattartás joga, illetve a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való együttes döntés joga. §

Különösen indokolt esetben a gyámhatóság feljogosíthatja a szülőt, hogy a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyei tekintetében is ő lássa el törvényes képviseletét. §

A gyámhatóságnak a családba fogadás iránti eljárás során tájékoztatnia kell a szülőt és a családbafogadó személyt az eljárás során tett nyilatkozataik jogkövetkezményeiről, vagyis arról, hogy amennyiben a gyámhatóság a nyilatkozataik, kérelmük alapján hozzájárul a kiskorú gyermek családba fogadásához, az milyen következményekkel jár. §

Családba fogadás felülvizsgálata

Azt, hogy a családbafogadás feltételei fennállnak-e, a gyámhatóság évente felülvizsgálja. §

Családba fogadás megszüntetése

A családba fogadást meg kell szüntetni, ha azt a szülő vagy a családba fogadó szülő kérte, vagy ha annak fenntartása a gyermek fejlődését veszélyezteti. Ez utóbbi esetben, ha a családba fogadás oka továbbra is fennáll, a gyámhatóság a családba fogadás megszüntetését követően a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról intézkedik (például ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel). §