Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Névviselés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A név, a névviselés jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy alkalmas arra, hogy a név viselőjét azonosítsa, megkülönböztesse, elválassza a társadalom többi tagjától, és kifejezze a családhoz való tartozást. Itt olvashatnak az újszülött anyakönyvezéséről, a gyermek névviseléséről és anyakönyvezéséről. Különbséget teszünk a születési és a házassági név (bejegyzett élettársak neve) között és írunk a névváltoztatás feltételeiről is.

Cikk:

Születési név, házassági név és a bejegyzett élettársak névviselése

A születési név
Nemzetiséghez tartozó személy névviselése
A házassági név
Milyen házassági nevet lehet választani?
Bejegyzett élettársak névviselése
Megkülönböztető betűjel és egyéb jelzés

Minden magyar állampolgár - hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban - a születési, illetve a házassági anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevét viseli. §

A születési név

A születési név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve két részből áll:

 1. családi név és
 2. utónév.

A születési családi név egy vagy kéttagú lehet, az utónévként - a szülők által meghatározott sorrendben - legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő, az MTA Nyelvtudományi Intézet által összeállított utónévjegyzékben szereplő utónevet lehet anyakönyvezni, illetve abban az esetben, ha a választott név nem szerepel az utónévjegyzékben, lehet kérni a Nyelvtudományi Intézet nyilatkozatát a kért utónév anyakönyvezhetőségéről. Ezt a kérelmet az illetékes anyakövvezetőhöz kell benyújtani, aki azt továbbítja a Nyelvtudományi Intézet felé. A Nyelvtudományi Intézet 30 napon belül nyilatkozik a kérdésről. §

Nemzetiséghez tartozó személy névviselése

Kérelemre

 1. a nemzetiséghez tartozó személy gyermekének családi nevét a nemzetiségi nyelv szabályainak megfelelően kell anyakönyvezni és a gyermeknek a nemzetiségnek megfelelő utónév adható;
 2. az anyakönyvezett utónév helyett az annak megfelelő nemzetiségi utónév jegyezhető be;
 3. az anyakönyvezett családi név helyett az adott nemzetiségi nyelv szabályai szerint képzett családi név jegyezhető be;
 4. a kérelmező és gyermeke családi és utóneve az adott nemzetiségi nyelven, illetve azon is bejegyezhető. §

A házassági név

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. §, §

Milyen házassági nevet lehet választani?

Talán jobban követhető, ha egy példán levezetve tekintjük át a lehetőségeket. Nézzük meg, hogy Kiss Gizella és Szabó István a házasságkötés után milyen nevek közül választhat.

A feleség a házasságkötés után választása szerint:

 1. a születési nevét viseli (Kiss Gizella),
 2. a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét viseli (M. Kiss Gizella),
 3. a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolhatja (Szabó Istvánné, vagy Szabó Istvánné M. Kiss Gizella),
 4. a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolja (Szabóné Kiss Gizella, Szabóné M. Kiss Gizella), vagy
 5. a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét (Szabó Gizella).

A férj a házasságkötés után:

 1. kizárólag a születési nevét viseli (Szabó István), vagy
 2. a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét viseli (K. Szabó István)
 3. a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét (Kiss István).

A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként családi nevüket is összekapcsolhatják, hozzáfűzve a saját utónevüket (Szabó-Kiss István és Szabó-Kiss Gizella, illetve Kiss-Szabó István és Kiss-Szabó Gizella). §

A választás során a feleknek csak arra kell figyelniük, hogy:

 1. csak az egyik házasuló veheti fel házassági névként a másik családi nevét (tehát az nem lehetséges, hogy a feleséget Szabó Gizellának, a férjet pedig Kiss Istvánnak hívják), illetve
 2. a házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet (ez akkor érdekes, ha valamelyik fél családi neve már eredetileg is kéttagú, például, ha a férjet Szabó-Kovács Istvánnak hívták volna, a feleség nem lehet Szabó-Kovács-Kiss Gizella). §

A házassági névviselési forma módosítható. Az erre irányuló kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatalos konzuli tisztviselőnél, személyesen lehet előterjeszteni. §

Bejegyzett élettársak névviselése

A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a bejegyzett élettársakra.

Nem viselheti tovább a bejegyzett élettárs volt férje nevét a házasságra utaló toldással (ez a joga akkor sem éled fel, ha megszűnik a bejegyzett élettársi kapcsolat).

Ha a leendő bejegyzett élettárs a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőzően házassági névként volt férje nevét vagy családi nevét viseli a házasságra utaló toldással, és házassági nevét nem módosítja más névviselési formára, a születési családi nevének viselésére jogosult. §

Megkülönböztető betűjel és egyéb jelzés

Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevű személyek megkülönböztetésére szolgáló betűjel a családi név része, az nem minősül külön tagnak. A betűjelet a családi nevet megelőzően vagy azt követően - a felmenők névviselésének megfelelően - nagybetűvel jegyezik be, és a névtől ponttal elválasztják (pl. Kovács P. János, P. Kovács János). §