Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Névviselés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A név, a névviselés jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy alkalmas arra, hogy a név viselőjét azonosítsa, megkülönböztesse, elválassza a társadalom többi tagjától, és kifejezze a családhoz való tartozást. Itt olvashatnak az újszülött anyakönyvezéséről, a gyermek névviseléséről és anyakönyvezéséről. Különbséget teszünk a születési és a házassági név (bejegyzett élettársak neve) között és írunk a névváltoztatás feltételeiről is.

Cikk:

Gyermek névviselése és anyakönyvezése

A gyermek utónevének kiválasztása
Házasságban született gyermek névhasználata
A házasságon kívül született gyermek névviselése
A gyermek névviselése gyámhatósági megállapítás alapján

Több variáció létezik arra, hogy mikor milyen családi, illetve utónév adható a gyermeknek.

A gyermek utónevének kiválasztása

A szülők a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből választhatják ki születendő gyermekük utónevét. Az utónévjegyzéket bármely anyakönyvvezetőnél megtekinthetik, illetve ennek egy változata (Ladó-Bálint féle utónévkönyv) a könyvesboltokban is megvásárolható, valamint elérhető a könyvtárakban, és az interneten is.

Amennyiben a szülők által választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, úgy annak anyakönyvezhetőségéről a Magyar Tudományos Akadémia nyilatkozik. A gyermek részére a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő nevet lehet választani. Az ikertestvérek nem viselhetnek megegyező utónevet. §

Ha valamelyik szülő nem magyar állampolgár, a gyermek utónevét - születésének hazai anyakönyvezése során - az érintett nem magyar állampolgárra irányadó szabályok szerint is be lehet jegyezni. §

A nemzetiséghez tartozó személyek gyermeküknek nemzetiségüknek megfelelő utónevet is adhatnak. A választható nemzetiségi utóneveket az érintett országos nemzetiségi önkormányzatok által összeállított nemzetiségi utónévjegyzékben találhatjuk meg. Ha a választott név ebben sem lelhető fel, annak anyakönyvezhetőségéről az érintett országos nemzetiségi önkormányzat - a megkereséstől számított 30 napon belül kiadott - állásfoglalásában nyilatkozik. §

Házasságban született gyermek névhasználata

A házasságban született gyermek névhasználatáról a szülők állapodnak meg. Az általánosan bevett szokás az, hogy az apa születési, vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét kapják a gyermekek is, utónevükről pedig közösen döntenek.

Van azonban lehetőség arra, hogy a gyermek az anya születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viselje. A közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti. A saját nevüket viselő szülők megállapodhatnak abban, hogy a gyermekük az apa és az anya családi nevét együtt viselje. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.

A házasságban élő szülők valamennyi házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet, kivéve, ha a szülők a házasság fennállása alatt családi nevüket módosították. §

A házasságon kívül született gyermek névviselése

A fő szabály az, hogy ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell tekinteni, a gyermek az anyja születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli, kivéve, ha az anya a férje teljes nevét vagy családi nevét a házasságra utaló toldással viseli. Abban az esetben, ha képzelt apát jegyeznek be az anyakönyvbe, az anya dönthet úgy, hogy a gyermek a továbbiakban ennek a képzelt személynek a családi nevét, vagy továbbra is az ő családi nevét viselje. §

A gyermek névviselése gyámhatósági megállapítás alapján

A gyermek nevét a gyámhatóság két esetben állapíthatja meg:

  1. ha a gyermek mindkét szülője ismeretlen, vagy
  2. ha a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülei a gyermek családi és utónevére vonatkozó megállapodásukat nem jelentik be annak ellenére, hogy erre a gyámhatóság őket - 30 napos határidő kitűzésével - felszólította. §