Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Üdülés

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az olvasók megismerhetik az üdülési csekk felhasználhatóságát, az üdülési támogatások rendszerét és képet kaphatnak a magánszállásokról.

Cikk:

Üdülési támogatások, a Széchenyi Pihenőkártya

A Széchenyi Pihenőkártya felhasználása
Az üdülési támogatások, a Széchenyi Pihenőkártya juttatások adózása

A munkáltató a munkavállalója (és közeli hozzátartozói) üdülését számos módon - pénzbeli és természetbeni juttatásokkal - támogathatja. Amennyiben a munkáltató az üdülést pénzzel támogatja vagy a munkavállalónak természetben nyújtandó üdülési támogatást pénzben megváltja, úgy a támogatás összege teljes mértékben adóköteles jövedelemnek minősül. §

Béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak az adóévben a Széchenyi Pihenő Kártya

 1. szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;
 2. vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;
 3. szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve - legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás. §

Béren kívüli juttatásnak minősül

 1. a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;
 2. a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott - egyébként adóköteles - jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész. §

A Széchényi Pihenőkártyát a munkáltató rendeli meg a munkavállaló számára a Széchényi Pihenőkártya kibocsátásra jogosult gazdasági társaságtól. Széchenyi Pihenő Kártya juttatást a munkavállaló számára egy időben több munkáltató is juttathat. § Széchenyi Pihenő Kártyát a munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet (társkártya). Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal igazolja a pénzforgalmi szolgáltató számára. A társkártyával rendelkező közeli hozzátartozót a munkavállalóval megegyező jogosultságok illetik meg a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszköz felett. §

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával, használatával és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatások igénybevételével kapcsolatban, valamint a Széchenyi Pihenő Kártya visszavonásával és a korlátozott rendeltetésű fizetési számlaszerződés megszüntetésével összefüggésben - az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Széchenyi Pihenő Kártyák pótlásától eltekintve, továbbá a következő eset kivételével - a munkavállalónak díjat, egyéb fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi szolgáltató semmilyen jogcímen nem állapíthat meg. §

A pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóval szemben jogosult a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalás évét követő második naptári év május 31-éig fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére díjat felszámítani, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával közvetlenül összefüggő működési költségeire és marketingköltségeire fordít. A felszámított havi díj a fel nem használt pénzeszköz legfeljebb

A társkártya előállítási és kézbesítési költségeit a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra hárított költség nem haladhatja meg társkártyánként az 1500 forintot. A társkártya használatával és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatások igénybevételével, valamint a társkártya visszavonásával kapcsolatban - a társkártya előállítási, kézbesítési költségeitől és az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve, továbbá az előző bekezdésben jelzett esetkör kivételével - a munkavállalónak díjat, egyéb költséget a pénzforgalmi szolgáltató semmilyen jogcímen nem számíthat fel. §

A Széchenyi Pihenőkártya felhasználása

A Széchényi Pihenőkártya az annak kibocsátására jogosult gazdasági társasággal szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnél, meghatározott szolgáltatásokra vehető igénybe. A kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

 1. a szálláshely alszámla terhére
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30.),
  • belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),
  • a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a strandszolgáltatás);
 2. a vendéglátás alszámla terhére
  • éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR'08 56.10.),
  • egyéb vendéglátás (TEÁOR'08 56.29.),
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30.),
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a strandszolgáltatás),
  • belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése);
 3. a szabadidő alszámla terhére
  • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR'08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),
  • előadó-művészet (TEÁOR'08 90.01.),
  • múzeumi tevékenység (TEÁOR'08 91.02.),
  • növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR'08 91.04.),
  • vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR'08 93.21.),
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése),
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04.),
  • testedzési szolgáltatás (TEÁOR'08 93.13.),
  • egyéb sporttevékenység (TEÁOR'08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),
  • belvízi személyszállítás (TEÁOR'08 50.30.),
  • egyéb foglalás (TEÁOR'08 79.90-ből az idegenvezetés),
  • sportlétesítmény működtetése (TEÁOR'08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),
  • sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),
  • sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.),
  • szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.),
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30.),
  • helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR'08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás),
  • belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése). §

A szolgáltató a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója rendelkezésére álló, Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszközt készpénzre vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközre nem válthatja át. §

A Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, a pénzforgalmi szolgáltató által kialakított központi internetes felületen, a szolgáltató által kialakított saját internetes felületen keresztül vagy a pénzforgalmi szolgáltatónál működő telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján történhet. § A Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett, a telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján történő fizetésre a szolgáltatónak és a munkavállalónak - társkártya esetében a munkavállaló közeli hozzátartozójának - a pénzforgalmi szolgáltató által kezelt személyazonosító adatai vagy a pénzforgalmi szolgáltató által adott egyedi azonosító alapján történő, a visszaélések elkerülését biztosító módon történő azonosítását követően kerülhet sor. §

Az üdülési támogatások, a Széchenyi Pihenőkártya juttatások adózása

A béren kívül juttatásként nyújtott üdülési szolgáltatás és Széchenyi Pihenőkártya esetén adóköteles jövedelemnek a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész minősül, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja béren kívüli juttatás esetében az előzőek szerinti jövedelem. § Az adó mértéke az adóalap 15%-a. §