Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Utazás külföldre

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. szeptember 29.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A külföldi és belföldi utazásokkal kapcsolatos tudnivalókat összegezzük: így egyebek között, szólunk a külképviseleti szervekről és munkájukról. Utána a vízummal, kötelező védőoltásokkal, a nemzetközi jogosítvány, és diákigazolvány intézményével is foglalkozunk a külföldi biztosítások mellett.

Cikk:

Nemzetközi vezetői engedély

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló eljárás
A kérelemhez a következőket szükséges bemutatni vagy csatolni
Fontos tudnivalók
A magyar vezetői engedély érvényessége

A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

Személyes megjelenéssel benyújtott kérelem esetén a nemzetközi vezetői engedély kiadása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén automatikus döntéshozatal útján történik.

A nemzetközi vezetői engedély iránti kérelem személyesen történő benyújtása esetén a kérelemhez csatolni kell 2 db, a vonatkozó szabványoknak megfelelő, fotópapírra nyomtatott igazolványképet. §

A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított

  1. három év az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény,
  2. egy év az 1949. évi Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény

szerinti nemzetközi vezetői engedély esetén. §

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló eljárás

A nemzeti kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.

Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem teljesíthetősége esetén a Központi Okmányiroda postai úton kézbesíti vagy - ha az ügyfél így rendelkezett - személyesen adja át a részére. §

A kérelemhez a következőket szükséges bemutatni vagy csatolni

Az ügyfél bemutatja személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, és érvényes magyar vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által kiállított vezetői engedélyét.

Szükséges továbbá 2 db igazolványkép (arckép), valamint a 2.300,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás. §

Fontos tudnivalók

A nemzetközi vezetői engedély csak a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedéllyel együtt érvényes. §

Az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vagy a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének és a 17. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjának megfelelő külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani. A Genfben 1949. szeptember hó 19. napján kelt közúti közlekedési Egyezmény szerinti nemzetközi vezetői engedélyt az érvényes magyar vagy a 17. § (1) bekezdésének és a 17. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjának megfelelő külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján kell kiállítani. §

A vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de kategóriától függően legfeljebb öt vagy tíz évig jogosít vezetésre. §

A magyar vezetői engedély érvényessége

A magyar vezetői engedéllyel azokban az országokban vezethetünk - anélkül, hogy kiváltanánk a nemzetközi jogosítványt -, amelyek csatlakoztak az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez (az Egyezményt az 1980. évi 3. törvényerejű rendelet hirdette ki). §

Érvényes továbbá a magyar jogosítvány az EGT valamennyi tagállamában, függetlenül attól, hogy az adott tagállam részese-e a Bécsi Egyezménynek.

Kérjük, hogy külföldre utazás esetén az adott országban történő vezetési jogosultság igazolásának módjáról, a járművezetés feltételeiről, szabályairól a külföldi ország magyarországi külképviseleténél tájékozódjon az utazást megelőzően! Az ilyen és hasonló jellegű információk tekintetében a Konzuli Szolgálat hivatalos honlapja az irányadó! http://konzuliszolgalat.kormany.hu/