Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos okmányok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. július 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gépjárművel kapcsolatos okmányok kapcsán a forgalmi engedély, igazolólap, a zöldkártya (környezetvédelmi felülvizsgálat) és a törzskönyv megszerzésével kapcsolatos eljárás kerül részletezésre. A rendszámtábla kérdésével foglalkozó cikkünkből megtudhatják, hogy a rendszámtábla egy olyan egyedi azonosító jel, amelynek önkéntes átszerelése egyik járműről a másikra bűncselekménynek minősül.

Cikk:

Rendszámtábla

Állandó rendszámtábla
A kiválasztott rendszámtáblák
A különleges rendszámtábla
Ideiglenes rendszámtábla
A CD, E, M, P, SP, Z rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések
A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla
A 2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó eltérő rendelkezések
A jármű műszaki alkalmasságának igazolása
Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja
Tilos a rendszámok cserélgetése

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a közúti közlekedési nyilvántartó szerv (Nyilvántartó) tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.), igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik.

A rendszámtáblával összefüggő részletes szabályokat a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

A rendszámtábla állandó vagy ideiglenes fajtájú, amelynek formátuma:

 1. az 1990. augusztus 6-át követően kiadott rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza,
 2. a 2004. május 1-jét követően kiadott
  • állandó rendszámtábla a Korm. rendelet 11. melléklete szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot és fehér H jelzést tartalmazza,
  • ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációk mellett a magyar nemzeti színeket és a H jelzést tartalmazza, vagy
 3. a 2022. július 1-jétől bevezetett
  • állandó rendszámtábla a Korm. rendelet 11/A. melléklete szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést és Magyarország címerét (a továbbiakban: címer) tartalmazza,
  • ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 ötágú sárga csillagot, fehér H jelzést, valamint a címert tartalmazza. §

Állandó rendszámtábla

Az állandó rendszámtábla jellege szerint:

 1. sorozatban előállított általános,
 2. sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,
 3. egyedileg előállított vagy
 4. különleges.

A járműre sorozatban előállított állandó rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz. A Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott ideiglenes rendszámtábla leírását a Korm. rendelet 14. melléklete tartalmazza. §

A kiválasztott rendszámtáblák

Ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető

 1. a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti sorozatban előállítható, de még le nem gyártott vagy legyártott, de még járműre ki nem adott rendszámtábla kiválasztása (a továbbiakban: egyénileg kiválasztott rendszámtábla),
 2. a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti legalább 3, legfeljebb 6 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 4 folyamatos számjegyből, együttesen 7 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata (a továbbiakban: egyedileg előállított rendszámtábla).

A fent meghatározott egyedileg előállított és egyénileg kiválasztott rendszámtábla betűjelei helyén ékezetes magánhangzók nem állhatnak, a számjegyeinek helyén nem szerepelhet kizárólag nulla számjegyekből álló érték.

A Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja (2004. május 1-jét követően kiadott állandó rendszámtábla) szerinti a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott egyénileg kiválasztott rendszámtábla, továbbá a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből - amelyben a nulla számjegy önállóan nem alkalmazható - álló egyedileg előállított rendszámtábla 2022. július 1-jétől nem adható ki.

A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető.

Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatását a Központi Okmányiroda, a sorozatban előállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi.

A rendszámtábla egyéni kiválasztására vagy egyedi legyártására, vagy a legyártott egyedi vagy egyéni rendszámtábla jogosítottjának személyében történő változás bejegyzésére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság a rendszámnyilvántartásban történő ellenőrzést követően - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében - engedélyezi.

A rendszámtáblának az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított jellegét a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban jelölni kell. §

A különleges rendszámtábla

A különleges rendszámtábla jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy üzemeltetőjét.

A fontosabb típusok a következők:

 1. C típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre, valamint a pótkocsira és a félpótkocsira hátulra, ha az A típusú rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha az A típusú tábla a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem világítható meg;
 2. B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a motorkerékpárra hátulra, a motorkerékpár oldalkocsijára előre.

Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve, a Műszaki Adatlap - új jármű esetén az érvényes megfelelőségi nyilatkozat - alapján B típusú vagy D típusú rendszámtáblát kell kiadni, továbbá utólag engedélyezhető a B típusú rendszámtábla felszerelése, vagy a D típusú rendszámtáblának a jármű elején történő alkalmazása. §

A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a "B, illetve D típusú frsz. engedélyezve" záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék bejegyzése annak utólagos legyártása esetén a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhető el. §

A Magyar Honvédség járműveire a HA, a rendőrség járműveire az RA, az Országos Mentőszolgálat járműveire az MA kezdő betűjelű, a NAV járműveire NA, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire a BA betűjelű, különleges rendszámtábla szerelhető fel, ami a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető. §

Ideiglenes rendszámtábla

Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre, és azon járművekre kell kiadni, amelyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. §

A CD, E, M, P, SP, Z rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések

A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni. A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrizni kell.

A Magyarországon forgalomba helyezett járműre a Z betűjelű rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került. §

A CD, az M, a P, az SP és a Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős. §

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történő kiadásának feltétele, hogy az ügyfél igazolja

 1. a jármű jogszerű birtoklását,
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét és
 3. a jármű műszaki alkalmasságát. §

Az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával csak Magyarországon lehet közlekedni. A P és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, illetve akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik. §

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának - közlekedési igazgatási hatóság által történő - engedélyezési feltételei:

 1. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított a regisztrációs szám,
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés igazolása,
 3. az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,
 4. az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról. §

A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve:

 1. a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése esetén a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt;
 2. a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása esetén, azonban ez esetben a jármű használata során a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni;
 3. a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés esetén a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt.

A járműjavításra jogosult gépjármű-fenntartó szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személynek e feltétel fennállását a járműjavító szervezet által kiadott okirattal kell igazolnia.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében a személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalomban tartási engedélyen fel kell tüntetni. §

Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla

A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható - rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a NISZ Zrt. gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. §

A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb 30 napos érvényességgel a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 3. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az utángyártott rendszámtábla átadásakor az ideiglenes rendszámtáblát az ügyféltől be kell vonni. §

Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha egy rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el. §

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült különleges rendszámtábla utángyártása korlátozás nélkül engedélyezhető. §

Ha a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott formátumú rendszámtábla elveszett, ellopták vagy megrongálódott, utángyártás esetén a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti formátumú rendszámtábla pár legyártására kell intézkedni, vagy a jogosult kérelmére a járművet a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti formátumú rendszámtáblával kell átrendszámozni.

Ha a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt formátumú rendszámtábla elveszett, ellopták vagy megrongálódott, utángyártás esetén a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti formátumú rendszámtábla legyártására kell intézkedni, vagy a jogosult kérelmére a járművet a Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti formátumú rendszámtáblával kell átrendszámozni.

A Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ez esetben az ügyfél a rendszámtábla utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik a közlekedési igazgatási hatóságnál a regisztrációs matrica meglétéről, sértetlenségéről és egyedi sorszámáról. A közlekedési igazgatási hatóság ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi az utángyártást. Engedélyezés hiányában csak átrendszámozás lehetséges. §

A 2022. július 1-jétől bevezetett ideiglenes rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó eltérő rendelkezések

Az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével egyidejűleg kerül sor az ideiglenes rendszámtábla kiadására. Az ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történő kiadásának és az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésének feltétele a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása. A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság hitelesített indítási naplót ad ki.

Az ideiglenes rendszámtábla jogosultja köteles

 1. a közúti forgalomban való részvételéről indítási naplót vezetni, annak rovatait tényszerűen kitölteni,
 2. a közúti forgalomban részvételkor a járművön a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni,
 3. a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetőjeként a közúti közlekedés során igazolni az ideiglenes forgalmi engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását,
 4. 15 napon belül bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnál az ideiglenes forgalmi engedélyben szereplő adatok változását,
 5. az ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltűnését, megrongálódását a közlekedési igazgatási hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője köteles

 1. a közúti forgalomban való részvételéről indítási naplót vezetni, annak rovatait tényszerűen kitölteni,
 2. a közúti forgalomban részvételkor a járművön a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni,
 3. a közúti közlekedés során igazolni az ideiglenes forgalmi engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország területén lehet közlekedni. A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6-12. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, valamint akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6-18. pontja, valamint a 63/A. § (3) bekezdése alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős.

Az ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja szerinti okból történő kiadásának további feltétele a jármű jogszerű birtoklásának és a jármű műszaki alkalmasságának igazolása. A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz az ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalmi engedély egy alkalommal adható ki.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadásának további feltételei:

 1. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított regisztrációs szám,
 2. az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,
 3. az ügyfél nyilatkozata az ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép vagy mezőgazdasági erőgépek biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról,
 4. a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült - az ügyfél nyilatkozatával hitelesített - másolat,
 5. a tulajdonjog vagy üzembentartói jog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példánya, és ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása.

A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalmi engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban.

A mezőgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban hatósági engedély és jelzés nélkül lehet részt venni.

Az előző bekezdés alkalmazásában mezőgazdasági vontatmány az olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely - a működéséhez szükséges eszközök szállítását kivéve - teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel vagy mezőgazdasági erőgéppel vontatnak.

A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyzi a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét (alvázszámát).

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni.

Az ideiglenes rendszámtábla jogosultja 15 napon belül köteles bejelenteni a közlekedési igazgatási hatóságnál a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával üzemeltetett járműveket érintő változásokat.

A közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés alapján az indítási naplót kiegészíti a használni kívánt jármű (5) bekezdésében felsorolt adataival, valamint a kérelemnek megfelelően érvényteleníti a már bejegyzett adatokat.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadásának további feltétele az ott meghatározott jogosultság, továbbá a személy- és teherszállítás, valamint a vontatási tilalom alóli mentesség kérése esetén, az indokoltság igazolása.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalmi engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve

 1. a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott esetben a járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt;
 2. a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 8. pontjában meghatározott esetben, azonban ez esetben a jármű használata során a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. Az ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni;
 3. a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 11. pontjában meghatározott esetben a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel fennállását a járműjavító szervezet által kiadott okirattal igazolja.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében a (4) bekezdésben meghatározott személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalmi engedélyen fel kell tüntetni.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtáblával ellátott vagy - ha a vontató és a vontatott jármű egy vezetővel vesz részt a közúti forgalomban - azzal ellátott járművet vontató jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalmi engedéllyel, az indítási naplóval és a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló okirattal a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 12. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadásának további feltételei:

 1. a jármű jogszerű birtoklásának okirattal történő igazolása,
 2. a jármű érvényesített gépkönyvének bemutatása,
 3. a műszaki alkalmasság igazolása a közlekedési hatóság által elvégzett versenyjármű szemle alapján kiállított Műszaki Adatlap bemutatása.

Az ideiglenes rendszámtáblával ellátott versenyjárművel a közúti forgalomban részt venni a verseny időtartama alatt, a versenyre történő felkészülés és a verseny helyszínére, valamint a verseny helyszínéről történő közlekedés céljából szabad.

A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 13-18. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, valamint, ha az okirat nem magyar nyelven került kiállításra, az okirat hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni. A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrizni kell.

A Magyarországon forgalomba helyezett járműre a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 14. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból, és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került.

A Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállításához történő kiadása során a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 15. pontjában meghatározott esetben az ideiglenes rendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiadására az előző forgalmi engedély érvénytelenítésével és annak ügyfél részére történő visszaadásával egyidejűleg kerül sor. Az érvénytelenítés tényét csak a járműnyilvántartásba kell bejegyezni, ha a rendszámtábla vagy előző forgalmi engedély elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés miatt nem áll az ügyfél rendelkezésére.

A jármű műszaki alkalmasságának igazolása

A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét

 1. a forgalmi engedély "Műszaki érvényessége" rovatba bejegyzett időpont és az időszakos vagy - az új jármű forgalomba helyezése kivételével - forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója,
 2. forgalomba nem helyezett jármű esetében - a jármű forgalomba helyezéséig - a közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki vizsgálati bizonyítvány", új jármű esetében az érvényes megfelelőségi nyilatkozat, vagy
 3. a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében - szabad érvényesítési hely hiányában - időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány - a Műszaki vizsgálati bizonyítványban "Következő időszakos vizsgálat időpontja"-ként meghatározva -

igazolja. §

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű forgalmi engedélyébe

 1. az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,
 2. egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a Műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a nyilvántartásban szereplő adatok alapján

jegyzi be. §

Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja

 1. Általános rendszámtáblákért és a környezetkímélő gépjárműhöz kiadott, továbbá a BA, HA, MA, NA, RA betűjelű különleges rendszámtábláért fizetendő díj
  • 1 pár rendszámtábla 8 500 Ft
  • 1 db rendszámtábla 5 500 Ft
 2. A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 1-5. pontja és 12-18. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre kiadott TX betűjelű sárga vagy világoszöld színű rendszámtáblákért fizetendő díj
  • 1 pár rendszámtábla 13 000 Ft
  • 1 db rendszámtábla 8 500 Ft
 3. A CD és az OT betűjelű, valamint a kerékpárszállító eszközre kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:
  • 1 pár rendszámtábla 15 000 Ft
  • 1 db rendszámtábla 8 500 Ft
 4. A "négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott rendszámtáblákért fizetendő díj:
  • 1 db rendszámtábla 3 500 Ft
 5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450 Ft
 6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000 Ft
 7. A Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján ideiglenes rendszámtábla és a hozzá tartozó indítási napló kiadása 35 500 Ft
 8. Rendszámtábla
  • utángyártásának és típusváltásának,
  • utángyártásának vagy típusváltásának,
  • 2 db rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos eltérő színben és formátumban, / eltérő színben vagy formátumban
 9. történő legyártásának engedélyezése 12 300 Ft
 10. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a 2022. július 1-je előtt kiadott egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszám 2004. május 1-jén bevezetett formátumú rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) 2022. július 1-jét megelőzően kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított rendszámtábla fehér színben történő legyártása iránti kérelem engedélyezése 23 500 Ft
 11. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám 2004. május 1-jén bevezetett formátum rendszámként való legyártása iránti kérelem 56 000 Ft
 12. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított, 2004. május 1-jén és 2022. július 1-jén bevezetett formátumú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a BA, HA, MA, NA, RA betűjelű, 2022. július 1-jén bevezetett formátumú különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése 1 550 Ft
 13. A Korm. rendelet 91. § (5) bekezdésében szabályozott eljárás díja 8500 Ft, amely tartalmazza az ideiglenes rendszámtábla és az indítási napló kiadásának és hitelesítésének díját.
 14. Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámok, valamint a Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 7-11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás, legyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. §

Tilos a rendszámok cserélgetése

Felhívjuk arra az olvasók figyelmét, hogy a rendszámtábla leszerelése, egyik járműről másikra történő átszerelése, egyéb módon történő meghamisítása, vagy más jármű - akár talált - rendszámának a használata bűncselekmény, és a maximális büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés (a tényállás megnevezése: egyedi azonosító jellel visszaélés). §