Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos okmányok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gépjárművel kapcsolatos okmányok kapcsán a forgalmi engedély, igazolólap, a zöldkártya (környezetvédelmi felülvizsgálat) és a törzskönyv megszerzésével kapcsolatos eljárás kerül részletezésre. A rendszámtábla kérdésével foglalkozó cikkünkből megtudhatják, hogy a rendszámtábla egy olyan egyedi azonosító jel, amelynek önkéntes átszerelése egyik járműről a másikra bűncselekménynek minősül.

Cikk:

Rendszámtábla

Állandó rendszámtábla
A kiválasztott rendszámtáblák
A különleges rendszámtábla
Ideiglenes rendszámtábla
A CD, E, M, P, SP, Z rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések
A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla
Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla
A jármű műszaki alkalmasságának igazolása
Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja
Tilos a rendszámok cserélgetése

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tulajdonában áll.

A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet.

A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a Nyilvántartó tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól történő megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóság azzal történő ellátása a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.), igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek történő kiadása a közlekedési igazgatási hatóság feladatkörébe tartozik.

A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet. Az állandó rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül a nemzeti színeket és H jelzést (a továbbiakban: régi típusú rendszámtábla), vagy a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. melléklete szerint az európai zászlót jelképező kék mezőben 12 sárga csillagot és fehér H jelzést (a továbbiakban: új típusú rendszámtábla), az ideiglenes rendszámtábla a betűjelből és számjegyből álló kombinációkon kívül a nemzeti színeket és H jelzést tartalmazza. §

Állandó rendszámtábla

Az állandó rendszámtábla

 1. sorozatban előállított (általános),
 2. sorozatban előállított egyénileg kiválasztott,
 3. egyedileg előállított, vagy
 4. különleges

lehet.

A járműre sorozatban előállított rendszámtáblát kell kiadni, ha a jármű eltérő üzemeltetése, vagy egyéb körülmény más rendszámtábla kiadását nem teszi szükségessé. A sorozatban előállított rendszámtábla három betűjelet és három számjegyet tartalmaz. §

A kiválasztott rendszámtáblák

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, kérelemre engedélyezhető a sorozatban előállítható, de még le nem gyártott rendszámtábla kiválasztása (a továbbiakban: egyénileg kiválasztott rendszámtábla), továbbá - ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik - a legalább 4, legfeljebb 5 folyamatos betűjelből és legalább 1, legfeljebb 2 folyamatos számjegyből, együttesen 6 jelből álló rendszámtábla legyártása és használata (a továbbiakban: egyedileg előállított rendszámtábla). Az egyedileg előállított rendszámtábla esetében a 0 számjegy önállóan nem alkalmazható.

A járműre felszerelt sorozatban előállított rendszámtábla a jármű tulajdonosának kérelmére egyénileg kiválasztott rendszámtáblának minősíthető.

Az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztását és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatását a Központi Okmányiroda, a sorozatban előállított rendszámtábla egyénileg kiválasztott rendszámtáblává történő átminősítését a közlekedési igazgatási hatóság engedélyezi.

A rendszámtábla egyéni kiválasztására vagy egyedi legyártására, vagy a legyártott egyedi vagy egyéni rendszámtábla jogosítottjának személyében történő változás bejegyzésére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság a rendszámnyilvántartásban történő ellenőrzést követően - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében - engedélyezi.

A rendszámtáblának az egyénileg kiválasztott és egyedileg előállított jellegét a forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban jelölni kell. §

A különleges rendszámtábla

A különleges rendszámtábla jelzi a jármű üzemeltetésének jellegét vagy üzemeltetőjét.

A fontosabb típusok a következők:

 1. C típusú rendszámtáblát kell felszerelni a személygépkocsira, az autóbuszra, a tehergépkocsira, a vontatóra, a nyerges vontatóra, a mezőgazdasági vontatóra és a lassú járműre, valamint a pótkocsira és a félpótkocsira hátulra, ha az A típusú rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha az A típusú tábla a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem világítható meg;
 2. B típusú rendszámtáblát kell felszerelni a motorkerékpárra hátulra, a motorkerékpár oldalkocsijára előre.

Ha a rendszámtábla felszerelésére nincs elegendő hely, vagy ha a rendszámtábla az átlagosnál nagyobb sérülési veszélynek van kitéve, a Műszaki Adatlap - új jármű esetén az érvényes megfelelőségi nyilatkozat - alapján B típusú vagy D típusú rendszámtáblát kell kiadni, továbbá utólag engedélyezhető a B típusú rendszámtábla felszerelése, vagy a D típusú rendszámtáblának a jármű elején történő alkalmazása. §

A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába és a nyilvántartásba a "B, illetve D típusú frsz. engedélyezve" záradékot jegyez be. A D típusú rendszámtáblára vonatkozó záradék bejegyzése annak utólagos legyártása esetén a gyártásról szóló igazolás bemutatása után végezhető el. §

A Magyar Honvédség járműveire a H, a rendőrség járműveire az R, az Országos Mentőszolgálat járműveire az M kezdő betűjelű , a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire az RR betűjelű különleges rendszámtábla szerelhető fel, ami a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető. §

Ideiglenes rendszámtábla

Az ideiglenes rendszámtáblát önjáró munkagépre, és azon járművekre kell kiadni, amelyet Magyarországon forgalomba még nem helyeztek, vagy a forgalomból végleg kivonták, vagy amelynek az állandó rendszámmal történő közlekedése bármely okból átmenetileg nem lehetséges. §

Ezekre is külön betűjelek alkalmazása utal:

 1. az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre V betűjelű,
 2. a jármű javítási és a jármű javítási és jármű kereskedelmi tevékenység ellátásához a belföldi jármű más EGT-államba történő javítási, vagy kereskedelmi jellegű szállítása, vagy kísérlet vagy kipróbálás céljából üzemeltetett járműre P betűjelű,
 3. a belföldön vásárolt, vagy a belföldön forgalomba helyezett jármű kivitelére, indokolt esetben a Magyarországon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű hazaszállítására, az érvényes hatósági engedély nélkül Magyarországon tartózkodó gépjármű reexportjára, a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, vagy érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására, a Magyarországon még forgalomba nem helyezett új jármű külföldre viteléhez és az érvényességi időn belüli visszahozatalához Z betűjelű,
 4. az eredetileg DT vagy CK betűjelű olyan járműre, amelynek magyar forgalmi engedélyét és rendszámtábláját az ország területének végleges elhagyása miatt beszolgáltatják, CD betűjelű,
 5. az önjáró munkagépre és kérelemre arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, valamint rendszámtáblával nincs ellátva és a közúti forgalomban történő ideiglenes részvétele indokolt, továbbá az elveszett rendszámtábla ideiglenes pótlására E betűjelű,
 6. a forgalomba helyezésre nem kötelezett mezőgazdasági erőgépek tulajdonosa (üzemeltetője) részére M betűjelű

ideiglenes rendszámtábla használatát engedélyezi és ideiglenes rendszámtáblát ad ki a közlekedési hatóság. §

A CD, E, M, P, SP, Z rendszámtáblákra vonatkozó egyes speciális rendelkezések

A tartósan belföldön üzemeltetett, ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járműre olyan V betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni, amelynek érvényessége a vámhatóság által meghatározott újrakiviteli határidőhöz igazodik. A V betűjelű ideiglenes rendszámtáblát és az ahhoz tartozó forgalmi engedélyt, az érvényesség lejártát követően, vagy az átrendszámozáskor (végleges külföldre történő kivitel, vagy magyarországi forgalomba helyezés) le kell adni. §

A Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadására csak a jármű tulajdonjogának igazolását követően kerülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal vagy hitelesített másolati példányával, illetve, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordításával kell igazolni. A kérelmező által előterjesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásokban ellenőrizni kell.

A Magyarországon forgalomba helyezett járműre a Z betűjelű rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a járművet kivitel miatt átmeneti időszakra kivonták a forgalomból és a kivonás ténye a járműnyilvántartásba bejegyzésre került. §

A CD, az M, a P, az SP és a Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla csak olyan járműre szerelhető fel, amely a közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban van. E feltételek betartásáért a jármű üzemben tartója felelős. §

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla közlekedési igazgatási hatóság által történő kiadásának feltétele, hogy az ügyfél igazolja

 1. a jármű jogszerű birtoklását,
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét és
 3. a jármű műszaki alkalmasságát. §

Az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával csak Magyarországon lehet közlekedni. A P és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, illetve akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik. §

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának - közlekedési igazgatási hatóság által történő - engedélyezési feltételei:

 1. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megállapított a regisztrációs szám,
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés igazolása,
 3. az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,
 4. az ügyfél nyilatkozata az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról. §

A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla

Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni

 1. a fő tevékenysége szerint járműgyártó gazdálkodó szervezetnek az általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett járművei tesztelése,
 2. a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek a még forgalomba nem helyezett, vagy forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont jármű kereskedelmi célból történő szállítása, továbbá kereskedelmi célú kipróbálása,
 3. a gépjármű-fenntartó szervezetnek a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont, vagy lejárt műszaki érvényességű jármű javításához kapcsolódó diagnosztikai tevékenység (a javítást megelőző vagy azt követő kipróbálás), és
 4. a közlekedési kutatóintézetnek járművizsgálatok végzése,
 5. a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés

céljából.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve

 1. a fenti 1. pontban meghatározott esetben járműgyártó által a teszteléssel megbízott személyt,
 2. a fenti 2. pontban meghatározott esetben, azonban ez esetben a jármű használata során a gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek is a járműben kell tartózkodnia. A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatának jogszerűségét a közúti ellenőrzés során okirattal kell igazolni.
 3. a fenti 5. pontban meghatározott esetben a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt.

A járműjavításra jogosult szervezet, vállalkozás részére kiadott P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművet olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben a járműszerelői tevékenység önálló végzéséhez előírt képesítéssel. A járművet vezető személy e feltétel fennállását a járműjavító szervezet által kiadott okirattal kell igazolja.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel a személy- és teherszállítás, valamint a vontatás tilos. A korlátozás alól az engedélyező közlekedési igazgatási hatóság indokolt esetben felmentést adhat.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű esetében a személy- és teherszállítás, valamint vontatási tilalom alól akkor lehet felmentést adni, ha a tesztelés a jármű ezen jellemzőinek megismerésére irányul. A közlekedési igazgatási hatóság a jogszabályban előírt korlátozásokon túl útvonalbeli, területi és időbeli korlátozásokat írhat elő. Ezt és a jogszabályban meghatározott tilalmak alóli felmentés tényét az ideiglenes forgalomban tartási engedélyen fel kell tüntetni. §

Megrongálódott, elveszett, ellopott rendszámtábla

A megrongálódott, elhasználódott - de még azonosítható - rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a NISZ Zrt. gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. §

A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre az utángyártott rendszámtábla átadásáig, de legfeljebb 30 napos érvényességgel E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adhat ki. Az utángyártott rendszámtábla átadásakor az ideiglenes rendszámtáblát az ügyféltől be kell vonni. §

Nem engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla utángyártása, ha egy rendszámtábla másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el. §

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült különleges rendszámtábla utángyártása korlátozás nélkül engedélyezhető. §

A régi típusú elveszett, ellopott vagy megrongálódott rendszámtábla utángyártása esetén a régi típusú rendszámtábla gyártására kell intézkedni. §

Az új típusú rendszámtábla utángyártása kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén engedélyezhető. Ez esetben az ügyfél a rendszámtábla utángyártására vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkozik a közlekedési igazgatási hatóságnál a regisztrációs matrica meglétéről és sértetlenségéről. A közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedélyen szereplő regisztrációs matrica vonalkódja vagy az ügyfél nyilatkozata alapján engedélyezi az utángyártást. Engedélyezés hiányában csak átrendszámozás lehetséges. §

A jármű műszaki alkalmasságának igazolása

A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét

 1. a forgalmi engedély "Műszaki érvényessége" rovatba bejegyzett időpont és az időszakos vagy - az új jármű forgalomba helyezése kivételével - forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítója,
 2. forgalomba nem helyezett jármű esetében - a jármű forgalomba helyezéséig - a közlekedési hatóság által kiadott "Műszaki vizsgálati bizonyítvány", új jármű esetében az érvényes megfelelőségi nyilatkozat, vagy
 3. a forgalmi engedéllyel rendelkező jármű esetében - szabad érvényesítési hely hiányában - időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítvány - a Műszaki vizsgálati bizonyítványban "Következő időszakos vizsgálat időpontja"-ként meghatározva -

igazolja. §

Az időszakos vagy forgalomba helyezés előtti vizsgálat azonosítóját és a műszaki érvényességi időt a jármű forgalmi engedélyébe

 1. az időszakos vizsgálata során a közlekedési hatóság,
 2. egyéb esetekben a közlekedési igazgatási hatóság a Műszaki vizsgálati bizonyítványban vagy a nyilvántartásban szereplő adatok alapján

jegyzi be. §

Az egyes rendszámtáblák kiadásának díja

 1. Általános rendszámtáblákér, és a környezetkímélő gépjárműhöz, valamint a lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj
  • 1 pár rendszámtábla 8 500 Ft
  • 1 db rendszámtábla 5 500 Ft
 2. Ideiglenes rendszámtábláért és a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre, valamint az ideiglenes behozatali vámeljárás alá vont járművekhez kiadott szabványtól eltérő színű rendszámtáblákért fizetendő díj (V; Z; CD; E)
  • 1 pár rendszámtábla 13 000 Ft
  • 1 db rendszámtábla 8 500 Ft
 3. Különleges rendszámtáblákért, kivéve az 1. és 2. pontban felsorolt különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:
  • 1 pár rendszámtábla 15 000 Ft
  • 1 db rendszámtábla 8 500 Ft
 4. Az "E" típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért fizetendő díj:
  • 1 db rendszámtábla 3 500 Ft
 5. Egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változásának engedélyezése 112 450 Ft
 6. Egyedileg előállított rendszámtábla kiadásának, jogosítottjának személyében történő változás engedélyezése 435 000 Ft
 7. Kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges próbarendszám engedélyezése és a hozzá tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély, indítási napló kiadása 38 000 Ft
 8. Rendszámtábla utángyártásának és/vagy típusváltásának, valamint 2 db rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos, eltérő színben történő legyártásának engedélyezése engedélyezése 12 300 Ft
 9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyénileg kiválasztott és egyedi előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem engedélyezése, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla az MSZ 140 magyar szabványnak megfelelő színben történő utángyártása iránti kérelem engedélyezése 23 500 Ft
 10. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a sorozatban előállított rendszám európai uniós rendszámként való legyártása iránti kérelem 56 000 Ft
 11. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított európai uniós rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a H, az R és RR betűjelű európai uniós, különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése 1 550 Ft

Az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámok, valamint a kísérlethez vagy kipróbáláshoz igényelt próbarendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. §

Tilos a rendszámok cserélgetése

Felhívjuk arra az olvasók figyelmét, hogy a rendszámtábla leszerelése, egyik járműről másikra történő átszerelése, egyéb módon történő meghamisítása, vagy más jármű - akár talált - rendszámának a használata bűncselekmény, és a maximális büntetési tétele három évig terjedő szabadságvesztés (a tényállás megnevezése: egyedi azonosító jellel visszaélés). §