Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos okmányok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gépjárművel kapcsolatos okmányok kapcsán a forgalmi engedély, igazolólap, a zöldkártya (környezetvédelmi felülvizsgálat) és a törzskönyv megszerzésével kapcsolatos eljárás kerül részletezésre. A rendszámtábla kérdésével foglalkozó cikkünkből megtudhatják, hogy a rendszámtábla egy olyan egyedi azonosító jel, amelynek önkéntes átszerelése egyik járműről a másikra bűncselekménynek minősül.

Cikk:

Forgalmi engedély, igazolólap

Milyen feltételekkel vehetünk részt járművel a forgalomban?
Forgalmi engedély és az igazolólap
Állandó forgalmi engedély
Ideiglenes forgalmi engedély
Ideiglenes forgalomban tartási engedély
Meddig érvényes az ideiglenes forgalomban tartási engedély?
Mikor veszi el a rendőr a forgalmi engedélyt?
Mennyit kell fizetni a forgalmi engedélyért?

Milyen feltételekkel vehetünk részt járművel a forgalomban?

Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel, e járművek által vontatott pótkocsival közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha:

 1. nyilvántartásba vették §,
 2. forgalmi engedéllyel rendelkezik vagy ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték,
 3. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták §,
 4. megfelel a műszaki előírásoknak (érvényes műszakival rendelkezik),
 5. az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi, és
 6. érvényes rendszámtáblája van. §

Akkor lehet egy járművet forgalomba helyezni, ha:

 1. a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy eredeti hitelesített másolatával igazolták, vagy, ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták;
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták, a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták, amennyiben az papír alapon kiállításra került és annak valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásban az okmányiroda ellenőrizte;
 3. a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította; és
 4. a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel);
 5. a harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű származás-ellenőrzése, illetve a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a járműhöz kiadott állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta;
 6. más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott
  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy
  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került;
 7. az új jármű forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezést, és a forgalmazó a járműhöz elektronikus úton a műszaki adatlapot, valamint az e rendeletben meghatározott módon a járműkísérő lapot kiállította;
 8. egyéb új jármű esetében járműkísérő lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármű előzetes eredetiségvizsgálatát. §

A külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba helyezése nem indokolt, a jármű ideiglenes forgalomban tartása engedélyezhető, ha az ügyfél kérelméhez bemutatta:

 1. a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
 2. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
 3. a jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlapot. §

Forgalmi engedély és az igazolólap

A jármű közúti forgalomban történő részvételének jogszerűségét igazoló hatósági engedélyek, okmányok:

 1. a forgalmi engedély,
 2. az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint
 3. a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros kerékpárra kiadott igazolólap. §

A forgalmi engedély - érvényességi idejétől függően - lehet

 1. állandó vagy
 2. ideiglenes. §

Fontos tudni, hogy az ügyfél a kérelmét a kormányzati portálon ( www.magyarorszag.hu) keresztül elektronikus úton is előterjesztheti.

Állandó forgalmi engedély

Állandó forgalmi engedélyt kell kiadni az állandó, valamint a vámhatóság által nyilvántartásba vett ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművekre. Közúti forgalomban a járművel az állandó forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség időpontjáig, vagy a vámhatóság általi nyilvántartásba vételkor meghatározott újrakiviteli határidőig lehet jogszerűen részt venni. §

Ha az állandó forgalmi engedély műszaki érvényességi ideje lejárt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságának a műszaki vizsgáról szóló értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelő határozata a jármű műszaki megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az érvényességi idő lejártát követő harminc napig - ezt követően pedig csak a vizsga napján - jogosít a közúti forgalomban való részvételre. §

Ideiglenes forgalmi engedély

Ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni a Z és a CD betűjelű ideiglenes rendszámtáblákhoz harmincnapos érvényességi idővel. §

Ideiglenes forgalomban tartási engedély

Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni:

 1. az E, a P és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához, valamint
 2. a forgalomba helyezett vagy forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetén. §

Az importált, közúton behozott, közúti közlekedésben részt vevő jármű ideiglenes forgalomban tartását az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a NAV vámszerve engedélyezi. §

A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához az okmányiroda adja ki. §

Meddig érvényes az ideiglenes forgalomban tartási engedély?

Az A típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt harmincnapos érvényességi idővel a NAV vámszerve engedélyezi, melyet a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásával a közlekedési igazgatási hatóság a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap, továbbá a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetéről szóló igazolás bemutatása esetén egy alkalommal a műszaki alkalmasság érvényességi idejéig, de legfeljebb öt hónappal meghosszabbíthat. §

A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt az önjáró munkagépre, illetve arra a járműre, amely forgalmi engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva, továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása során kiadott E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a közlekedési igazgatási hatóság a következő érvényességi időre adja ki:

 1. olyan önjáró munkagépre, illetve járműre, amely forgalmi engedéllyel, illetve rendszámtáblával nincs ellátva, az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával egyidejűleg a Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,
 2. az importált, szállítóeszközön behozott járműre a közlekedési hatóság által kiadott Műszaki Adatlapon szereplő műszaki alkalmasság időpontjáig, de legfeljebb hat hónapra,
 3. a rendszámtábla utángyártása esetén harminc napra. §

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla érvényességi ideje az ideiglenes forgalomban tartási engedélybe bejegyzett érvényességi időhöz igazodik. §

A B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt P betűjelű rendszámtábla kiadása esetén tizenkét hónap érvényességi idővel adja ki a közlekedési igazgatási hatóság. §

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához a B típusú ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni. Az engedély a kiállításától számított három évig érvényes. §

Mikor veszi el a rendőr a forgalmi engedélyt?

A rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a helyszínen elveszi, ha

 1. a járművet engedély nélkül átalakították;
 2. a járművel a közúti forgalomban részt vesznek annak ellenére, hogy a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki érvényességi idő több mint három hónapja lejárt; forgalmi engedélyének "H" adatmezőben szereplő érvényességi ideje vagy az ideiglenes forgalomban tartási engedélyének az érvényességi ideje lejárt vagy; műszaki vizsgálatra történő berendelésére vonatkozó végleges határozatban foglaltaknak határidőben nem tettek eleget;
 3. a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a járművel ennek ellenére közlekednek;
 4. gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították;
 5. a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg;
 6. a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele balesetveszéllyel jár;
 7. az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, illetőleg a matrica utángyártására vagy egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik. §

A 4., 5. és 7. pontjában foglalt esetek kivételével a forgalmi engedély, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedély helyszíni elvételével egyidejűleg a címkét a rendszámtábláról el kell távolítani.

A 3. és 6. pontja esetén meg kell akadályozni, hogy a járművel tovább közlekedjenek.

Amennyiben az 5. pontban meghatározott cselekményt a rendszámtábla tekintetében követték el, azt a helyszínen el kell venni.

Az ellenőrző hatósági személy a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az engedély számát és az elvétel okát. Az átvételi elismervény birtokában a járművel - a 3. és 6. pontjában foglalt kivétellel - a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni. §

Mennyit kell fizetni a forgalmi engedélyért?

A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. Az ideiglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 2500 forint.

Illetékmentes:

 1. a forgalmi engedély cseréje, ha az okmány gyártáshibás;
 2. a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.