Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Gépjárművel kapcsolatos okmányok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A gépjárművel kapcsolatos okmányok kapcsán a forgalmi engedély, igazolólap, a zöldkártya (környezetvédelmi felülvizsgálat) és a törzskönyv megszerzésével kapcsolatos eljárás kerül részletezésre. A rendszámtábla kérdésével foglalkozó cikkünkből megtudhatják, hogy a rendszámtábla egy olyan egyedi azonosító jel, amelynek önkéntes átszerelése egyik járműről a másikra bűncselekménynek minősül.

Cikk:

Környezetvédelmi felülvizsgálat

Mi a környezetvédelmi felülvizsgálat?
A környezetvédelmi felülvizsgálat díjai
Ki jogosult a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére?
Mit vizsgálnak a környezetvédelmi felülvizsgálat során?
Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat

Mi a környezetvédelmi felülvizsgálat?

2010. január 1-jétől a közúti járművek időszakos vizsgálata során kell elvégezni a járművek környezetvédelmi felülvizsgálatát is. Ezen időponttól a jármű műszaki és környezetvédelmi megfelelőségét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnik. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség időpontjáig lehet résztvenni. A gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva kell elvégezni. §

A jármű környezetszennyezési jellemzőit a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgálat keretében a külön rendeletben meghatározott eszközökkel és technológiával elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat keretében kell ellenőrizni. A környezetvédelmi felülvizsgálat eredményét a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott "Műszaki adatlap" tartalmazza.

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vizsgálatot megelőzően elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat eredményét a környezetvédelmi vizsgáló állomás által elektronikus úton rögzített tanúsítást, a "Műszaki adatlap" környezetvédelmi adatsoraival és minősítésével megegyező tartalmú, "Környezetvédelmi adatlap" tartalmazza. A 30 napon belül kiállított megfelelt minősítést tartalmazó Környezetvédelmi adatlapot a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint a vizsgáló állomás - a jármű környezetvédelmi megfelelőségének tanúsításaként - a vizsgálata során elfogadja. §

A környezetvédelmi felülvizsgálat díjai

A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alapján végzett hatósági eljárások és tevékenységek díjai az alábbiak:

Megnevezés Ft/db

A járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos közlekedési hatósági tevékenységek díja:

  1. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 85 700
  2. A környezetvédelmi vizsgáló állomás engedélyezése további járműkategóriák vizsgálatára, kategóriánként 7 300

Az időszakos vizsgálat hatósági eljárása keretében, de attól elkülönítetten végzett környezetvédelmi felülvizsgálat díja:

  1. 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén 5 800
  2. 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetén 10 360
  3. A környezetvédelmi adatlap pótlásának díja 460

§

Ki jogosult a környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére?

Rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatot ún. vizsgáló állomás végezhet. Az ilyen közreműködőre vonatkozó követelmények az alábbiak:

  1. a kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez környezetvédelmi tanúsítást,
  2. megfelel a gépjárműfenntartó szervezetre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott feltételeknek,
  3. rendelkezik a jármű kategória környezetvédelmi felülvizsgálatához szükséges e rendelet szerint meghatározott vizsgálati célra alkalmas eszközökkel és technológiákkal,
  4. a közlekedési hatóság által vezetett vizsgabiztosi nyilvántartásban szereplő vizsgabiztost alkalmaz. §

Mit vizsgálnak a környezetvédelmi felülvizsgálat során?

A járművek környezetvédelmi felülvizsgálata során a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának megengedett legnagyobb mértéke, valamint a szabályozott keverékképzésű motorok légviszonyára vonatkozó követelmény a - tűrésmezővel értelmezett - gyári értéket nem haladhatja meg. Gyári érték hiányában a megengedett legnagyobb mérték a miniszteri rendeletben meghatározott érték.

Dízelmotoros jármű esetében a gyári füstölési érték az ENSZ-EGB 24. számú előírásban meghatározott - a füstölés alapján történő jóváhagyást jelző - táblán feltüntetett adat. Gyári érték hiányában a miniszteri rendeletben meghatározott érték. §

Időszakos környezetvédelmi felülvizsgálat

Az üzemben tartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott járműve a műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben meghatározott biztosítási kötelezettségének eleget tegyen.

Ha a jármű az előírt követelményeknek nem felel meg, az időszakos vizsgálatot végző közlekedési hatóság a jármű forgalomban tartását megtiltja és erről informatikai rendszere útján - gépjármű, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és ezek pótkocsija esetén - az okmányirodát értesíti.

A jármű időszakos vizsgálata és rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálata során - a miniszter rendeletében meghatározott esetben - a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet (vizsgáló állomás) működik közre a tényállás tisztázásában.

A típusvizsgálóra és a vizsgáló állomásra vonatkozó követelményeket, valamint a tanúsítási tevékenységükre vonatkozó szabályokat a miniszter, a típusvizsgáló és vizsgáló állomás engedélyezésére irányuló eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. § §