Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Munkavállalók jogai és kötelezettségei

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A munkavállalót munkavégzése során különböző jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. Ebben a témakörben a jogokon és kötelezettségeken túl taglaljuk a munkavégzés szabályait és szó esik a munkavédelemről is.

Cikk:

Munkaidő

A munkavégzés szempontjából elengedhetetlen szólnunk a munkaidő fogalmáról, amely lényegében annyit jelent, hogy mennyi időt kell a munkavállalónak munkával eltöltenie. Témakörünk feldolgozása során az alábbi témák feldolgozásával találkozhat az olvasó:

  1. a munkaidő és a munkarend
  2. a pihenőidő, pihenőnapok
  3. a rendkívüli munkavégzés és a készenlét.

A munkában eltöltött idő a munkaidő fogalmában jelenik meg, mely alapvetően egy összetett fogalom, magában foglalva a munkarend és a munkaidőkeret fogalmait is. Témavázlatunk kezdő cikkében a munkaidő részleteit ismerheti meg az olvasó (pl. mennyi munkával eltöltött idő jogszabályszerű egy héten, vagy egy napon).

A munkavégzés az ember emberi mivoltából adódóan soha nem lehet megszakítás nélküli, folyamatos, hiszen pihenésre mindenkinek szüksége van. Jogi terminológiával élve a munkavégzés megszakítására és a megfelelő regeneráció biztosítására szolgál a pihenőidő. Tanulmányunkból megtudhatja az olvasó, mennyi időt kell kötelezően pihenéssel tölteni napi illetve heti viszonylatban, mit jelent a munkaközi szünet minimális időtartam, milyen esetben kötelezhető a munkavállaló vasárnapi munkavégzésre, lehetőség van-e a pihenőnapok összevonására.

Összeállításunk záró cikkében a rendkívüli munkavégzés és a készenlét kérdésével foglalkozunk, érintve például a munkaidő kereten felüli munkavégzés kérdését, vagy a rendkívüli munkavégzés elrendelésének korlátait. Írásunkból az olvasó arra is választ kaphat, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a készenléti munkakörben dolgozó személyek pihenőidőjére.