Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Szociális támogatás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. május 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szociális támogatások körében írunk a közgyógyellátásról, a közgyógyellátási igazolvány igénylésének szabályairól. Foglalkozunk még a szociális étkeztetéssel, a gáz- és távhőszolgáltatási támogatással a szociálisan rászorult családok részére, valamint a lakásfenntartási támogatás kérdéseivel.

Cikk:

Szociális étkeztetés

Kik jogosultak a szociális étkeztetésre?
A szociális étkeztetés formái
Az étkeztetés módja
Milyen módon lehet szociális étkeztetést igényelni?
Mennyi a szociális étkeztetés térítési díja?

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. A szociális étkeztetés biztosítása az állam és az önkormányzatok feladatkörébe tartozik. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, akkor részére a szociális étkeztetés keretében, a háziorvos javaslatára - a népkonyhák kivételével - a diétás étkeztetést is biztosítani kell.

A szociális étkeztetés körében a települési önkormányzatnak arról is gondoskodnia kell, hogy az ott élő fogyatékosok, pszichiátriai betegek, hajléktalanok vagy szenvedélybetegek részére is biztosítsa a lehetőséget az étkeztetésre, illetve segítséget nyújtson a saját lakóhelyükön történő étkezés igénybe vételére.

Kik jogosultak a szociális étkeztetésre?

Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre,

 1. akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére,
 2. tartósan vagy átmeneti jelleggel,
 3. a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani. §

A szociális étkeztetés formái

A szociális étkeztetés biztosítása történhet például

 1. szociális konyhán,
 2. egyéb főzőhelyen, és
 3. népkonyhán. §

A szociális konyhán az étel előállítását, vagy melegítését és kiszolgálását biztosítják. A szociális konyhákon a napi egyszeri főétkezéseken kívül további étkezésekre is lehetőség nyílik.

A szociális konyha működhet

 1. e célra létrehozott önálló konyhán (főzőhelyen);
 2. iskolai, óvodai, munkahelyi, és szociális étkezőhelyeken.

Ezen felül szociális konyhai ellátásnak minősül az is, ha étkezési utalvány ellenében, vendéglátó-ipari egységben vagy egyéb intézményben nyújtják az ellátást. §

Ahol az étkeztetés szociális konyhán nem biztosítható, ott a rászorultak ellátásáról egyéb főzőhely keretében gondoskodnak. Egyéb főzőhelynek minősül például az is, amikor ezért az ételt házhoz szállítják. §

A népkonyhákon alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással lehet étkezni. Ez az étkeztetési forma legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít mindazon szociálisan rászoruló részére, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

A népkonyhákat elsősorban azokon a településeken hozzák létre, ahol az étkeztetésre rászorulók életformája miatt (például a hajléktalanok magas száma miatt) elsősorban alkalmi étkeztetésre van igény. §

A falugondnoki, illetve a tanyagondnoki szolgálat - az önkormányzat rendeletében meghatározott módon - közreműködhet az étkeztetés biztosításában. §

Az étkeztetés módja

Az étkeztetést minden esetben a településen élő lakosság szükségleteinek megfelelő módon kell megszervezni, így az történhet:

 1. az étel kiszolgálásával egyidejűleg helyben fogyasztással;
 2. az étel elvitelének lehetővé tételével; és
 3. az étel lakásra szállításával. §

Az étkezés helyben fogyasztása esetén biztosítani kell

 1. a kézmosási lehetőséget,
 2. a nemenként elkülönített illemhelyet, és
 3. az evőeszközöket és étkészletet is. §

Amennyiben helyben megoldható és igény van rá, biztosítani kell a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is. §

Milyen módon lehet szociális étkeztetést igényelni?

Az igénybevétel módját és a jogosultsági feltételek részletes szabályait az önkormányzat rendeletben állapítja meg, ezért erről mindig az adott település önkormányzatánál (polgármesteri hivatalánál), illetve szociális intézményeinél (például családsegítő szolgálatnál) lehet érdeklődni. A "szociális rászorultság" ebben az esetben nem az alacsony jövedelemmel rendelkező személyekre értendő. §

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. §

Mielőtt az ellátást igényelnék, az intézmény vezetője megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét annak érdekében, hogy megállapítható legyen az étkezésért fizetendő térítési díj.

Miután az intézmény vezetője elvégezte a jövedelemszámítást, megállapítja a havonta fizetendő térítési díjat. §

Mennyi a szociális étkeztetés térítési díja?

A szociális étkeztetés térítésmentesen, azaz ingyenesen vehető igénybe akkor, ha a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik. §

Ezen kívül a népkonyhán történő étkeztetés minden esetben ingyenes. §

Egyéb esetekben a szociális étkeztetésért is térítési díjat kell fizetni, annak. összege nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át. §