Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Szociális támogatás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. május 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A szociális támogatások körében írunk a közgyógyellátásról, a közgyógyellátási igazolvány igénylésének szabályairól. Foglalkozunk még a szociális étkeztetéssel, a gáz- és távhőszolgáltatási támogatással a szociálisan rászorult családok részére, valamint a lakásfenntartási támogatás kérdéseivel.

Cikk:

Települési támogatás, rendkívüli települési támogatás

A Szociális törvény módosítása folytán 2015. március 1-jétől az "önkormányzati segély"-t új elnevezésű támogatási forma, a "települési támogatás", illetve a "rendkívüli települési támogatás" váltja fel. §

Azt, hogy egyes önkormányzatok milyen élethelyzetben, milyen feltételek mellett és összegszerűségben mennyi támogatást nyújtanak, a képviselő-testületek saját rendeletükben szabályozzák. A törvény csak példálódzóan sorolja fel azokat a jelentősebb anyagi megterhelést jelentő élethelyzeteket, amelyek megoldásában különösen szükség lenne a települési önkormányzatok anyagi támogatására. Ezek: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolása, gondozása esetén a gondozást, ápolást végző személy támogatása, a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtandó támogatás, anyagi támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. §

A települési támogatás adható eseti jelleggel, de meghatározott időszakra, havi rendszerességgel is. Ez utóbbi esetben a támogatás összege - a törvényi szabályozás szerint - nem lehet több, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (28.500 Ft). Ez alól kivételt jelent az az eset, ha a havi rendszerességgel nyújtott támogatással a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék kifizetéséhez járul hozzá az önkormányzat. §

A rendkívüli települési támogatás elsősorban a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került - pl. betegség, haláleset, elemi kár stb. - valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére szóló támogatási forma. §

A támogatás iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél lehet benyújtani. §

A rendkívüli települési támogatás nemcsak a nehéz helyzetben lévő személy kérelmére, de hivatalból is megállapítható. Bárki kezdeményezheti azt, hogy az önkormányzat pl. egy nehéz helyzetben lévő család részére állapítson meg rendkívüli települési támogatást. A törvényalkotó e helyütt is példálódzóan sorolja fel azokat az intézményeket, szervezeteket, akik a támogatás megállapítását kezdeményezhetik. Ilyenek a nevelési-oktatási intézmények, gyámhatóságok, családvédelemmel foglalkozó intézmények, vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezetek. Ezek az intézmények, szervezetek - tevékenységük jellegéből adódóan - tapasztalhatják leginkább a támogatásra való rászorultságot. §