Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gyógykezelések

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2018. január 5.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk

Tájékoztatást kap az olvasó a hazai és külföldi (EU tagállamban) gyógykezelések lehetőségeiről, valamint a gyógyfürdőellátásról.

Cikk:

Gyógyfürdőellátás

Gyógyfürdőellátások jogszabályi fogalma: gyógyászati ellátás
Mi az a komplex fürdőgyógyászati ellátás?
Hol vehetők igénybe a gyógyászati ellátások tb-támogatással?
A "beutalás" szabályai
A kezelésre vonatkozó néhány előírás
Hány ellátást támogat a társadalombiztosítás?
Mennyit kell fizetni a gyógyászati ellátásokért?

Gyógyfürdőellátások jogszabályi fogalma: gyógyászati ellátás

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások hatályos felsorolása a következő:

 1. fürdőgyógyászati ellátások:
  • gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is),
  • gyógyvizes kádfürdő,
  • iszappakolás,
  • súlyfürdő,
  • szénsavas fürdő,
  • orvosi gyógymasszázs,
  • víz alatti vízsugármasszázs,
  • víz alatti csoportos gyógytorna,
  • komplex fürdőgyógyászati ellátás;
 2. 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás, mint egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátás;
 3. szén-dioxid gyógygázfürdő, mint egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátás.

Mi az a komplex fürdőgyógyászati ellátás?

A komplex fürdőgyógyászati ellátás négy különböző gyógyászati ellátás, és a jogszabályban felsorolt fizikoterápiás kezelések (pl. csoportos gyógytorna, diadynamic, fototerápia, kryoterápia) közül a gyógyfürdő szakorvosa által meghatározott ellátásfajtából áll. Komplex fürdőgyógyászati ellátást társadalombiztosítási támogatással csak olyan gyógyfürdő szolgálhat ki, amely rendelkezik gyógyvizes gyógymedencével, valamint a reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakvizsgával rendelkező szakorvos által végzett ellátást folyamatosan, de legalább napi hat órában biztosítja, és ilyen ellátásra csak kivizsgált betegeket lehet beutalni. Az ellátás a szolgáltatást nyújtó gyógyfürdővel előzetesen egyeztetett, meghatározott napon kezdődik el, a betegek - a gyógyfürdő adottságaitól függően - egy vagy két váltásban (minimum napi négy órában) részesülnek kezelésben. A kezelések teljes időtartama alatt a betegek számára a gyógyfürdőnek pihenőágyat kell biztosítania.

A kezelésekkel összefüggésben szükségessé váló gyógyszert a gyógyfürdő szakorvosa a beteg nevére kiállított vényen rendeli. Orvosszakmailag indokolt esetben a gyógyfürdő orvosa konzíliumot vagy egyéb szakvizsgálatot kérhet. Amennyiben a napi kezelési ciklus alatt olyan heveny megbetegedés lép fel, amely miatt a beteg sürgős kórházi elhelyezése szükségessé válik, annak megszervezéséről a gyógyfürdő szakorvosa köteles gondoskodni. A beteg keresőképtelen állományba vétele - a kúra időtartamára - az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik.

Hol vehetők igénybe a gyógyászati ellátások tb-támogatással?

Főszabály szerint a gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással orvosi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál, illetve külön jogszabály szerinti gyógyfürdőben, továbbá külön jogszabály szerinti gyógyfürdőnek nem minősülő közfürdőben nyújthatóak (a továbbiakban: szolgáltatók). § Kivételt képez a komplex fürdőgyógyászati ellátás, mert az a gyógyfürdőnek nem minősülő közfürdőben társadalombiztosítási támogatással nem nyújtható.

Szén-dioxid gyógygázfürdőt, mint egyéb természetes gyógytényezőn alapuló gyógyászati ellátást természetes szén-dioxid gyógygázt az előfordulás helyén felhasználó egészségügyi szolgáltató nyújthat. §

A jogszabály szerint társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátást annál a szolgáltatónál lehet rendelni, amelyik az OEP-pel gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatással történő nyújtására kötött érvényes szerződéssel rendelkezik.

Az OEP a honlapján

 1. a társadalombiztosítási támogatás elszámolására érvényes szerződéssel rendelkező gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók körében bekövetkező változásokról szóló tájékoztatót a változást követő nyolc napon belül,
 2. a társadalombiztosítási támogatás elszámolására a naptári negyedév utolsó napján érvényes szerződéssel rendelkező gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók jegyzékét a naptári negyedév utolsó napját követő nyolc napon belül

közzéteszi. §

A "beutalás" szabályai

Tb-támogatott gyógyászati ellátások vonalkódos orvosi vénnyel, recepttel és két példányban kitöltött kezelőlapon rendelhetők. A kezelőlap kiállítására a gyógyászati ellátást rendelő orvos jogosult. A receptnek minden olyan adatot tartalmaznia kell, mintha gyógyszert rendelne az orvos, továbbá fel kell tüntetnie a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató megnevezését (közgyógyellátás esetén a közgyógyellátási igazolvány számát is). §

Egy vényen csak egy kúra rendelhető. Azonos kúrából egyidejűleg csak egy rendelhető. Ez alól csak a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás a kivétel, amely esetében az orvos egyszerre két kúrát is rendelhet azzal, hogy vényenként csak egy kúra rendelhető és a második kúra megkezdésének legkorábbi időpontja a vény kiállításának napjától számított 27. hét első napja. §

A gyógyászati ellátások rendelésére jogosult orvosok körét és a rendelésre vonatkozó orvosszakmai szabályokat 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 5-7. számú mellékletei tartalmazzák. Az ellátások rendelhetők krónikus reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai betegségek és perifériás érbetegségek rehabilitációs kezelése céljából. § Az 5. számú mellékletben egy három részből álló táblázatot találhatunk, amely rögzíti a diagnózist, az indikációt és a javasolt kezelésfajtákat. A mellékletből kiderül, hogy a gyógyászati ellátásokra reumatológus és/vagy fizikoterápiás szakorvos, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa, traumatológus szakorvos (kizárólag traumatológiai indikáció esetén) és ortopéd szakorvos utalhatja be a beteget. §

Fontos tudni, hogy a gyógyászati ellátások igénybevételét a vény kiállításának napjától számított 30 napon belül, a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás igénybevételét a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül meg kell kezdeni. Az ellátás igénybevétele a vénynek a szolgáltató részére történő átadásával kezdődik.

A gyógyászati ellátás igénybevételét

 1. fürdőgyógyászati ellátások és szén-dioxid gyógygázfürdő esetében a vény kiállításának napjától számított 30 napon belül,
 2. 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás ellátás esetében
  • ha egyszerre csak egy vényt állított ki az orvos, a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül,
  • ha egyszerre két vényt állított ki az orvos, az első kúrát a vény kiállításának napjától számított 90 napon belül, a második kúrát a vényen megjelölt legkorábbi igénybevételi naptól számított 90 napon belül

kell megkezdeni. §

A kezelésre vonatkozó néhány előírás

A gyógyászati ellátást rendelő orvos köteles az ellátás igénybevételének módjáról, a szolgáltató pedig az ellátás kiszolgálásának rendjéről tájékoztatni a beteget. A kúra megkezdésekor a vény és a kezelőlap egyik példánya a szolgáltatónál, a kezelőlap másik példánya - a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás kivételével - a betegnél marad, amelyet minden kezelésre köteles magával vinni. A kúra befejezését követő három héten belül a betegnek az ellenőrző vizsgálat során át kell adnia a nála lévő kezelőlapot, a gyógyászati ellátást rendelő orvos részére. A beteg nem részesülhet addig újabb kúrában, ameddig az ellenőrző vizsgálaton nem jelenik meg, és a kezelőlapot nem adja át. § Az egyes ellátások keretein belül igénybevehető kezelések átlagos időtartamát az említett EüM rendelet 3. számú melléklete határozza meg (pl. gyógyvizes gyógymedence 30 perc, szénsavas fürdő 15 perc, 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás 45 perc, komplex fürdőgyógyászati ellátás 4 óra). §

Hány ellátást támogat a társadalombiztosítás?

A betegség jellegétől függetlenül naptári évenként összesen két kúra vehető igénybe. A kúra keretén belül a gyógyászati ellátások többsége kombináltan is, míg a komplex fürdőgyógyászati ellátás, a 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás és a szén-dioxid gyógygázfürdő kizárólag önállóan vehető igénybe.

Egy kúra keretén belül:

 1. a komplex fürdőgyógyászati ellátás legfeljebb 15 alkalomra, baleseti vagy műtéti utókezelés esetén legfeljebb 20 alkalomra rendelhető (60, illetve 80 kezelésből állhat összesen);
 2. a többi fürdőgyógyászati ellátás közül legfeljebb négy különböző fajta rendelhető, ellátásfajtákként 15 alkalomra (a kúra az azt alkotó ellátásfajták számának megfelelően 15, 30, 45 vagy 60 kezelés lehet).

A gyógyászati ellátást rendelő orvos orvosszakmailag indokolt esetben a kúrát alkotó egyes ellátások keretében igénybevehető kezelések számát az előző keretektől eltérően is meghatározhatja, de az ellátásfajták tekintetében nem lehet kevesebb, mint 6 és nem lehet több, mint 20 alkalom. §

A kúra keretén belül a gyermekek csoportos gyógyúszása hetente kétszer egy kezelést jelent, a kúra összesen legfeljebb 52 kezelésből állhat, és 26 hétig tarthat (az iskolai szünetekben naponta legfeljebb 2 kezelés is igénybevehető). §

A szén-dioxid gyógygázfürdő esetében naponta legfeljebb 1 kezelés végezhető, azzal, hogy egy kúra 15 kezelésből áll és 4 hétig tarthat. §

Mennyit kell fizetni a gyógyászati ellátásokért?

A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokhoz nyújtott támogatás alapját (a közfinanszírozás alapját képező, általános forgalmi adó nélküli ár) és mértékét az 5/2004. (XI. 19.) EüM rend. 8. számú melléklete tartalmazza. §