Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Érettségi

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2017. február 22.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az érettségi vizsga témakörének feldolgozásakor olvasóink megismerkedhetnek a Bolognai folyamat eredményeként 2005. május-júniusától megvalósuló kétszintű érettségi rendszer legújabb szabályozási rendszerével, ezen belül az érettségi vizsga fajtáival, részeivel, tantárgyaival, menetével.

Cikk:

Érettségi bizonyítvány

Mikor állítják ki az érettségi bizonyítványt?
Milyen részekből áll az érettségi bizonyítvány?
Mennyit ér a sikeres nyelvi érettségi vizsga?
Nemzetközi és külföldön szerzett érettségi bizonyítvány
Egyenértékű bizonyítvány

Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és - a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít. §

Mikor állítják ki az érettségi bizonyítványt?

Ha a vizsgázó a kötelező vizsgatárgyakból és még legalább egy választott vizsgatárgyból legalább elégséges osztályzatot ért el, tehát teljesítette az előírt minimális követelményszintet, akkor részére érettségi bizonyítványt kell kiállítani. Ezt általában az a bizottság adja ki, amelyiknél a vizsgát megkezdte, de ha egy másik vizsgaidőszakban is kellett még valamiből érettségiznie, akkor az, amelyik előtt sikeresen befejezte a vizsgát.

A bizonyítványban fel kell tüntetni:

  1. hogy a vizsgatárgy központi vizsgakövetelményekre vagy akkreditált vizsgakövetelményekre épül,
  2. a vizsgatantárgyakat, a vizsgatárgyak szintjét, százalékos teljesítését, osztályzatát. §

Milyen részekből áll az érettségi bizonyítvány?

Az érettségi bizonyítvány olyan közokirat, amelyet az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott nyomtatványon kell kiállítani. §

A bizonyítványok kiállításához nélkülözhetetlen az érettségizőkkel kapcsolatos adatokat tartalmazó érettségi törzslap, amely két részből áll.

Egyik része az úgynevezett belív, amely minden vizsgázóról külön-külön kitöltött egyéni lapokból áll, míg a másik része a vizsgabizottság adatait tartalmazó borító, azaz a külív. § A törzslapnak azért is van jelentősége, mert az elveszett vagy megsemmisült érettségi bizonyítványokról készített másodlatokat is ezek alapján lehet kiállítani. Abban az esetben, ha törzslap hiányában ilyen másodlatot nem lehet készíteni, akkor a vizsgabizottságot működtető iskola, vagy a kiadott érettségi bizonyítványokról vezetett központi nyilvántartás alapján az Oktatási Hivatal igazolást állít ki arról, hogy az érettségi vizsgát sikeresen letették, és a bizonyítványt kiállították. § Az érettségi bizonyítvány másodlat kiállításáért díjat kell fizetni. A törzslapról bizonyos esetekben kivonatot készítenek (ez a törzslapkivonat). Ezzel lehet jelentkezni javító és pótló érettségi vizsgára.

Mennyit ér a sikeres nyelvi érettségi vizsga?

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató nemzetiségi oktatásban nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,

  1. ha legalább 60%-ot ért el, középfokú komplex (B2) típusú,
  2. 40-59% elérése esetén alapfokú komplex (B1) típusú

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. §

Nemzetközi és külföldön szerzett érettségi bizonyítvány

Nemzetközi érettségi bizonyítványt csak olyan középiskola állíthat ki, amelyik rendelkezik a Nemzetközi Érettségi Szervezet (azaz az International Baccalaureate Organisation) hozzájárulásával. Az a diák, akinek nemzetközi érettségi bizonyítványa van, ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint az, akinek magyar bizonyítványa van. §

A magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Egyenértékű bizonyítvány

Ha a külföldön szerzett középiskolai érettségi bizonyítvány a leírtak alapján nem minősül a magyar középiskolai érettségivel egyenértékűnek, középiskolai érettségi bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely - figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi követelményeket - a hazai középiskolai érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, továbbá

  1. a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja,
  2. közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, és
  3. tanúsítja, hogy a kérelmező tanulmányai befejezésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett. §

Nem kell ezeknek a szigorú feltételeknek megfelelnie a külföldön szerzett bizonyítványnak, ha az elismerés továbbtanulási céllal kérik, mert akkor elismerhető az a külföldi bizonyítvány is, amely

  1. közoktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja,
  2. a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja, és
  3. valószínűsíti, hogy a kérelmező felkészült a további tanulmányok folytatására. §

Ha a bizonyítvány nem tartozik a jogszabály alapján elismerhető tanúsítványok közé, akkor a kérelmező bármely, érettségi vizsga lebonyolítására, érettségi bizonyítvány kiállítására jogosult oktatási intézményben, vizsgaközpontban kérheti tanulmányainak és vizsgáinak az érettségi vizsgába történő beszámítását. § Ilyen esetekben mindig az igazgató dönt arról, hogy a tanuló a becsatolt okmányok alapján befejezte-e középiskolai tanulmányait, és ezáltal érettségi vizsgára bocsátható-e vagy sem. Ezt az igazgató azokban az esetekben állapíthatja meg, ha rendelkezésére áll olyan okirat (például leckekönyv, ellenőrző könyv) - és természetesen ennek hiteles fordítása -, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az előírt követelmények teljesítését. Mindemellett még az is fontos, hogy a kérelmező külföldön elismert intézményben tanult-e vagy sem.

Végül, ha minden adott, és a magyar középiskola nem köti ki feltételként különbözeti vizsgák letételét, akkor az igazgató azt a tényt, hogy a diák befejezte középiskolai tanulmányait, ezáltal érettségi vizsgára bocsátható, záradék formájában rávezeti a külföldi bizonyítvány fordítására. Ez azért lényeges, mert ettől kezdve a külföldi bizonyítvány tulajdonosa ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint az, aki itthon végezte el a középiskolát.