Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Tankötelezettség

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. november 29.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A tankötelezettség témaköre kapcsán választ kaphat az olvasó arra a kérdésre, miért köteles hazánkban minden - törvényben meghatározott korú - gyermek iskolába járni, és hogyan gondoskodik az állam e kötelezettség feltételrendszerének biztosításáról (pl. ingyenes általános iskolai oktatás). Szó esik még a magántanulói jogviszonyról és a tankötelezettség elmulasztásának következményeiről is.

Cikk:

A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő és tanórán kívüli foglalkozások

Az oktatási miniszter a tanév rendjéről szóló, évente kiadott rendeletében határozza meg a tanítási év rendjét, a tanév kezdő és záró napját, a szorgalmi időszak, valamint a tanítási szünetek időszakát és tartamát. §

Fontosabb dátumok a 2016/2017-es tanévben - a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet alapján -:

  1. a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és az utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök);
  2. őszi szünet: 2016. november 2-4., a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő);
  3. téli szünet: 2016. december 22. - 2017. január 2., a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd);
  4. tavaszi szünet: 2017. április 13-18., a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda);
  5. az utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök);
  6. beiratkozás a középfokú iskolába, valamint a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramba: 2017. június 22-24.

Az első tanítási órát reggel nyolc óra előtt - az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - legfeljebb negyvenöt perccel korábban meg lehet kezdeni (7:15). Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc. Az iskola ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási órát is szervezhet azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje harmincöt percnél nem lehet rövidebb és százharmincöt percnél nem lehet hosszabb, továbbá az egy tanítási napon a tanulók kötelező tanórai foglalkozásainak felső határára vonatkozó rendelkezések szerint tartható kötelező tanórai foglalkozások számításánál a tanítási órákat negyvenöt perces órákra átszámítva kell figyelembe venni. § A középfokú oktatási intézményekben, a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma - bizonyos kivételektől eltekintve - egy tanítási napon nem lehet több nyolc tanítási óránál. §

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint meghatározott időkeretében lehetőség van a tanulók igénye és érdeklődése alapján kötelezően választható tanórai foglalkozások (felzárkóztatás, konzultáció, tehetséggondozás stb.) szervezésére is. Külön kategóriát képeznek az egyéb foglalkozások (szakkör, énekkar, önképzőkör, sportkör stb.), ahol a tanulók részvétele és választása valóban önkéntes alapú.

Az ún. fakultációk, amelyek a tanulmányokat lezáró vizsgákra készítenek fel, általában a tizenegy-tizenkettedik évfolyamon szerveződnek. A középfokú oktatási intézmények kötelezővé tehetik az ezeken az órákon történő részvételt, amin a tanulók osztályzatot is kapnak. Ebben az esetben a pedagógiai programban, a helyi tantervbe beépítve az ilyen óra kötelező, de a tantárgyat a tanuló önállóan választhatja meg. Amennyiben pedig nem kötelező, úgy a tanuló önként vállalt többletkötelezettségéről van szó. A képzés során azonban ebben az esetben is osztályzattal értékelik a tanuló teljesítményét.

A tanítási órák és az egyéb foglalkozások között szüneteket kell tartani az iskola házirendje szerint. §

A tanuló az egyes évfolyamok lezárásakor - az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott nyomtatványon - bizonyítványt kap. Fontos kiemelnünk, hogy a bizonyítvány közokiratnak minősül. §