Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Állampolgárság

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az állam szuverenitásának egyik leginkább meghatározó tényezője annak lakossága. A szuverenitásból adódóan az állam határozza meg azokat az alapvető feltételeket, amelyek alapján valaki az adott állam állampolgára lehet. Szó esik a magyar állampolgárság keletkezéséről és visszavonásáról, valamint a kettős állampolgárságról.

Cikk:

A kettős állampolgárság

Ha ugyanazt a személyt egy időben legalább kettő állam egyaránt saját állampolgárának tekinti, kettős (vagy többes) állampolgárságról beszélünk. Kettős (vagy többes) állampolgárságot két módon, eredeti vagy származékos úton lehet szerezni.

A kettős (vagy többes) állampolgárság megszerzésének egyik eredeti útja a születés. Az állampolgárság születéssel történő megszerzésekor az egyes államok vagy a vérségi vagy a területi elvet alkalmazzák. A vérségi elv követése esetén - amely az európai országok jellemzője - a megszületett gyermek állampolgárságát a szülők állampolgársága határozza meg (tehát ha a gyermek szülei különböző állam polgárai, a gyermek mindkét szülő állampolgárságát megszerzi). A területi elv érvényesülése következtében viszont az újszülött - szülei állampolgárságától függetlenül - annak az országnak az állampolgárává válik, amelynek területén született. Ezt az elvet alkalmazza például Kanada és az Egyesült Államok.

A két elv összeütközése következtében kettős (vagy többes) állampolgárság keletkezhet. Születéssel lesz például kettős (vagy többes) állampolgár az, aki olyan államban születik, ahol a területi elvet alkalmazzák, de szülei állampolgársága alapján a vérségi jog elve érvényesül.

Kettős (vagy többes) állampolgár az is, aki úgy lesz egy adott állam állampolgára, hogy már meglévő állampolgárságát (vagy állampolgárságait) nem veszíti el.

A magyar jog nem tiltja magyar állampolgár esetleges kettős (vagy többes) állampolgárságát, de a további állampolgárságra nincs tekintettel, azaz azt a magyar állampolgárt, aki egyidejűleg más államnak is állampolgára - ha törvény másként nem rendelkezik -, a magyar jog alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak kell tekinteni §.

Egy 2010. augusztus 20-ától hatályos, 2011. január 1-je után induló eljárásokban alkalmazandó rendelkezés szerint kérelmére, kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja, feltéve, hogy

  1. - a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, valamint akinek
  2. - honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti. §

Ezen túlemenően kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki

  1. a) legalább
    • aa) tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
    • ab) öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született,
  2. b) az 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, és
  3. c) magyar nyelvtudását igazolja. §