Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

Létrehozva: 2010. március 23.
Módosítás: 2016. szeptember 2.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Napjainkban a házasság, a család és az ifjúság társadalmi szerepe jelentős igény támaszt a jogi eszközök hatékony és gyors alkalmazására a családi viszonyokban. Védelemben kell részesíteni a nemi kapcsolatoknak a társadalomban elfogadott rendjét is, az ifjúság helyes fejlődését, büntetni az erőszakot.

Cikk:

Kiskorúak védelme a kábítószerekkel szemben

A kiskorúak védelme a kábítószer-kereskedelem tényállásában
A kiskorúak védelme a kábítószer birtoklása tényállásában
A kiskorúak védelme az új pszichoaktív szerrel visszaélés tényállásában
Kóros szenvedélykeltés
A speciális büntethetőségi akadályok megsemmisítése

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) kiemelten kezeli a kiskorúak védelmét a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények esetében. A tizennyolc év alattiak védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések kialakítását egyébként nemzetközi jogi kötelezettségek is előírják Magyarország számára. A két legfontosabb tényállás esetében (kábítószer-kereskedelem § és kábítószer birtoklása §) a tizennyolc év alattiak sérelmére vagy felhasználásukkal elkövetett magatartások elkülönülten, külön szakaszban jelennek meg a Btk.-ban. §, § Ezeknél a bűncselekményeknél a nem tizennyolc éven aluliak érintettségével történő elkövetéshez képest rendre szigorúbb büntetési tételeket állapít meg a jogalkotó azokra az elkövetésekre, amikor a kábítószerrel történő visszaéléseket tizennyolc év alattiakkal szemben vagy kiskorúak potenciális érintettségével követik el. Ehhez hasonlóan a Btk. az új pszichoaktív anyaggal visszaélés § tényállásában is szigorúbban rendeli büntetni a felnőtt magatartását, ha a cselekményt tizennyolc év alattival szemben vagy a fiatalkorú bevonásával, felhasználásával követi el. §, § Továbbá a kóros szenvedélykeltés § tényállása kifejezetten a tizennyolc éven aluliak kábítószer, illetve nem kábítószernek minősülő kábító hatású anyag fogyasztására való, nagykorú által történő rábírását, illetve a fogyasztás elősegítését rendeli büntetni.

A kiskorúak védelme a kábítószer-kereskedelem tényállásában

A Btk. a kereskedői típusú elkövetési magatartások esetében szigorúbban rendeli büntetni a cselekményt, ha tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad; illetve kiskorú felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. § Külön szigorúbban büntetendő eset az, ha az elkövető bizonyos védett intézmények területén vagy azok környezetében tanúsítja a forgalmazói jellegű magatartásokat. Ilyen védett intézmények az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek. §

A felhasználás az elkövető részéről egy tudatos, aktív magatartást feltételez. Az elkövetőnek tisztában kell lennie a kiskorú életkorával és azzal a ténnyel, hogy ráhatásának eredményeként a kiskorú maga is tettesi, illetve bűnsegédi magatartást valósít meg. §

A Btk. különösen szigorúan, akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethetővé nyilvánítja annak a tettét, aki a fenti cselekményeket jelentős mennyiségű kábítószerre, bűnszövetségben, vagy hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőségét felhasználva követi el. §

A fenti cselekmények előkészülete, illetve az ilyen bűncselekmények elkövetéséhez történő anyagi eszközök szolgáltatása is bűncselekménynek minősül, míg a csekély mennyiségű kábítószerre történő elkövetés a kínálás vagy átadás bizonyos eseteiben kissé enyhébben ítélendő meg. §

A kiskorúak védelme a kábítószer birtoklása tényállásában

A fentiekhez hasonlóan szintén szigorúbban rendeli büntetni a Btk. a fogyasztói típusú elkövetési magatartásokat, ha abba a nagykorú személy tizennyolc év alattit von be. Így súlyosabban minősül, ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít. § Ennél a bűncselekménynél is kiemelt büntetőjogi védelem irányul a védett intézményekre (oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében megvalósuló elkövetés), az ilyen helyeken történő kábítószer-termesztés, -előállítás, -megszerzés vagy -tartás is szigorúbban büntetendő.

A minősített esetek ebben az esetben is a bűnszövetségben §, üzletszerűen §, illetve a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként §, e minőséget felhasználva történő elkövetéshez kapcsolódnak, valamint a kábítószer mennyiségéhez. Életfogytig tartó szabadságvesztéssel a törvény azt bünteti, aki a fenti elkövetési magatartásokat különösen jelentős mennyiségű kábítószerrel követi el. §, § Az előkészület és a csekély mennyiségre történő elkövetés privilegizált esetkörei hasonlóan alakulnak a kábítószer-kereskedelem tényállásánál írtakhoz. §

A Btk. korlátlan enyhítést tesz lehetővé azonban akkor, ha a fenti fogyasztói típusú magatartások kevésbé súlyos eseteiben az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását. §

A kiskorúak védelme az új pszichoaktív szerrel visszaélés tényállásában

A Btk. a kereskedői típusú elkövetési magatartások esetében szigorúbban rendeli büntetni a cselekményt, ha tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek új pszichoaktív szert kínál, átad; illetve tizennyolc év alatti felhasználásával új pszichoaktív szert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. § Ennél a tényállásnál is külön szigorúbban büntetendő eset az, ha az elkövető bizonyos védett intézmények területén vagy azok környezetében tanúsítja a forgalmazói jellegű magatartásokat. Ilyen védett intézmények az oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épületek. § Súlyosabban büntethető annak a tette, aki a fenti cselekményeket bűnszövetségben §, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként §, e minőségét felhasználva követi el. § A fenti cselekmények előkészülete §, illetve az ilyen bűncselekmények elkövetéséhez történő anyagi eszközök § szolgáltatása is bűncselekménynek minősül. A birtokláshoz sorolható elkövetési magatartások körében a fentiekhez hasonlóan szintén szigorúbban rendeli büntetni a Btk., ha a nagykorú személy tizennyolc év alattit von be. Így súlyosabban minősül, ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával új pszichoaktív szert előállít, megszerez vagy tart, illetve az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít. § Ennél a bűncselekménynél is kiemelt büntetőjogi védelem irányul a védett intézményekre, az ilyen helyeken történő előállítás, megszerzés vagy tartás is szigorúbban büntetendő. § A minősített esetek ebben az esetben is a bűnszövetségben §, üzletszerűen §, illetve a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként §, e minőséget felhasználva történő elkövetéshez kapcsolódnak. Az előkészület és az ilyen bűncselekmények elkövetéséhez történő anyagi eszközök szolgáltatása is bűncselekménynek minősül. §

Kóros szenvedélykeltés

A Btk. önálló tényállásban rendeli büntetni a kóros szenvedélykeltés bűncselekményét, amely alapvetően azt tiltja, hogy nagykorúak kábítószer vagy ilyen hatású anyagok fogyasztására ösztönözzék a fiatalokat.

A tényállás egyrészt büntetni rendeli azt, ha a tizennyolcadik életévét betöltött személy tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy rábírni törekszik. § Az itt meghatározott anyagok sokfélék lehetnek, a lényeg, hogy ne minősüljenek kábítószernek és kábító hatásúak legyenek. Ilyen lehet például a csavarlazító, hígító, kábító hatású gyógyszer, vagy akár az új pszichoaktív szerek is. Az ilyen anyagok fogyasztása önmagában nem minősül bűncselekménynek, ezért az erre való felbujtói magatartás önálló szankcionálásra van szükség. § A törvény a sikertelen rábírást is büntetni rendeli ("rábírni törekszik"). Szintén büntetendő, ha valaki az ilyen anyag kiskorú általi fogyasztásához segítséget nyújt. § Ez a segítségnyújtás bármiben testet ölthet. Ez az esetkör akkor állapítható meg, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, mivel itt szóba jöhet az új pszichoaktív anyaggal visszaélés § tényállása is.

A bűncselekményt az is elköveti, aki kábítószer fogyasztására próbál meg ráírni tizennyolc év alatti személyt. § Ebben az esetben ez a tényállás azért csak a sikertelen felbujtást rendeli itt büntetni, mert ha sikeres a rábírás és a kiskorú személy kábítószert fogyaszt, akkor a kábítószer birtoklása tényállásának a fogyasztással megvalósuló elkövetési magatartására való felbujtásért § lehet az elkövető nagykorú személyt felelősségre vonni.

A speciális büntethetőségi akadályok megsemmisítése

Az Alkotmánybíróság 2004. december 13-i hatállyal megsemmisítette a kiskorúakhoz kapcsolódó büntethetőségi akadályokat (pl. nem lehetett büntetni azt a 18. életévét betöltött személyt, aki 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termesztett, állított elő, szerzett meg vagy tartott, illetve azt a 18. és 21. életév közötti személyt, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek csekély mennyiségű kábítószert együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával kínált vagy adott át). Az 54/2004. (XII. 13.) AB határozat egyebek mellett azt is megállapította, hogy az akkori szabályozás a kiskorúak helyzetére és érdekeire nem helyez kellő hangsúlyt, és nem találhatók meg a kábítószerrel visszaélés egyes eseteivel kapcsolatban a kiskorúak védelmét fokozottan garantáló rendelkezések, ezért a taláros testület az Országgyűlést kötelezte, hogy alkossa meg a hiányzó szabályokat. §