Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Közlekedési bűncselekmények

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2016. szeptember 2.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A napjainkban is rendkívüli módon fejlődő közlekedés a társadalom életének egyre fontosabb tényezőjévé válik. Az e körben megvalósított bűncselekmények az élet és testi épség veszélyeztetésén túlmenően a közlekedés biztonságához fűződő érdek sérelmével is járnak. Itt tárgyaljuk a közúti veszélyeztetés és közúti baleset, a járművezetés ittas vagy bódult állapotban, a cserbenhagyás fogalmát.

Cikk:

Járművezetés tiltott átengedése

A bűncselekmény elkövetési magatartása
Járművezetésre való alkalmatlanság ittasság, bódult állapot vagy egyéb ok miatt
A bűncselekmény elkövetője
Súlyosabban minősülő esetek

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint büntetendő, aki vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését ittas vagy bódult állapotban lévő vagy a vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek engedi át. §

A bűncselekmény részben kapcsolódik az ittas és a bódult állapotban elkövetett járművezetéshez. § Ebben az esetben ugyanis a törvény annak a személynek a felelősségét mondja ki, aki az előző bűncselekmény megvalósíthatóságát saját magatartásával biztosítja, és ezáltal közvetett módon a biztonságos közlekedést veszélyezteti. Ugyanakkor a korábban tárgyalt bűncselekmény által érintett közlekedési ágak védelme e tekintetben is megerősítést nyer. Az ittas és a bódult állapotban történő járművezetés esetén az adott állapotban történő közlekedés önmagában absztrakt veszélyt keletkeztet, melynek kialakításában e bűncselekmény elkövetője azonos súllyal működik közre.

A bűncselekmény elkövetési magatartása

A bűncselekmény elkövetési magatartása a járművezetés átengedése meghatározott jellemzőkkel bíró harmadik személy számára. A bűncselekmény csakis szándékos § elkövetés esetén valósul meg. Fontos feltétel, hogy az elkövető tudata az ittas, bódult vagy a vezetésre alkalmatlan állapot tényét átfogja.

A cselekmény csak akkor büntetendő, ha a járművezetésre alkalmatlan állapotban lévő személyeknek - a vasúti vagy légi jármű mellett - gépi meghajtású úszólétesítmény, illetve közúti jármű vezetését engedi át a tettes. Ha tehát a lovas kocsi vezetője a számára felismerhetően erősen ittas állapotú személy kezébe adja a gyeplőt, nem vonható felelősségre e bűncselekményért.

Járművezetésre való alkalmatlanság ittasság, bódult állapot vagy egyéb ok miatt

A bűncselekménnyé nyilvánítás feltétele, hogy az elkövető ittas vagy bódult állapotban lévő személynek adja át a jármű vezetését. Az elkövetőnek fel kell ismernie, hogy a személy korábban alkoholt vagy a bódult állapotot előidéző szert fogyasztott, vagy e nélkül is azt, hogy ittas vagy bódult állapotban van. E felismerést megalapozhatja az elkövető viselkedése, megnyilvánulásai, illetve az alkohol- vagy szerfogyasztás tényének ismerete.

Általános tapasztalat alapján ennél nehezebb feltétel annak megítélése, hogy az, akinek átengedi az elkövető a jármű vezetését, vezetésre egyéb okból alkalmatlan. Ez eredhet valamely betegségből, állandóan vagy időlegesen fennálló állapotból, ugyanakkor nem jogosítványfüggő. Hiszen egy jogosítvánnyal rendelkező személy is kerülhet olyan állapotba - például mindkét szemét operálták -, hogy az adott pillanatban nem alkalmas a jármű vezetésére, míg a járművezetői engedéllyel - például az érvényességi idő lejárta miatt - nem rendelkező harmadik személy lehet egyébként járművezetésre teljes mértékben alkalmas. A lényeg, hogy az elkövető e ténnyel tisztában legyen.

A bűncselekmény elkövetője

A bűncselekmény elkövetője az a személy, aki a jármű vezetését az ittas vagy bódult állapotú, illetve vezetésre egyéb okból alkalmatlan harmadik személynek átengedi. Ezt megteheti a jármű tulajdonosa, birtokosa, üzembentartója és az is, aki a jármű felett tényleges rendelkezési jogot gyakorol. Így akár az is felelősségre vonható a cselekményért, aki az általa korábban lopott autó vezetését engedi át harmadik személynek, sőt az is, aki az ittas tulajdonosnak adja vissza az általa korábban vezetett jármű kulcsát.

Nincs annak jelentősége, hogy ez az átengedés az ittas vagy bódult állapotban lévő személy felszólítására, követelésére történik-e. Ez a bűncselekmény valósul meg akkor is, ha nem az elkövető adja át ténylegesen a jármű kulcsát, de hagyja, hogy az ittas vagy bódult személy magához vegye azt.

Súlyosabban minősülő esetek

Súlyosabban minősül a cselekmény, ha maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. §

Ezen súlyosabban minősülő eredményekért az átengedő személy csak abban az esetben felel, ha a járművet ténylegesen vezető harmadik személy ittasságának vagy bódult állapotának, illetve alkalmatlanságának következtében, azokkal szoros okozati összefüggésben jönnek létre. Ha azonban az eredmény műszaki hiba, vagy a járművezető szándékos magatartásának hatására keletkezik, az átengedő személy a járművezetés tiltott átengedése bűncselekményének alapesetét valósítja meg.

Ha a járművet ittas vagy bódult állapotban vezető személy felelőssége a járművezetés során elkövetett cserbenhagyással §, segítségnyújtás elmulasztásával §, vagy a közúti veszélyeztetéssel § kapcsolatban is fennáll, ezekért a cselekményekért az átengedő személy már nem felelhet.