Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Cselekmények a büntetőeljárás során

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A büntetőeljárás során számos cselekményre kerül sor, amelyeknek a jogszabályokban meghatározott szigorú szabályoknak kell megfelelnie. Az olvasó betekintést kap a határidők számításába, a tárgyalás elmulasztása során a mulasztás igazolásának szabályaira, a tanúvallomás és az óvadék, valamint az eljárás során keletkező bűnügyi költségek viselésének szabályaira.

Cikk:

Óvadék

Az óvadék elrendelésének célja és feltételei
Az elrendelési eljárás
Az óvadék összege és letétele
Az óvadék elvesztése, visszatérítése
Jogorvoslati lehetőségek

Az óvadék elrendelésének célja és feltételei

Az óvadék a bíróság által meghatározott pénzösszeg, amelynek célja a bíróság által elrendelt távoltartás, illetve bűnügyi felügyelet magatartási szabályai megtartásának, valamint a terhelt eljárási cselekményeken való jelenlétének elősegítése. §

Óvadék nem állapítható meg előzetes kényszergyógykezelés elrendelése esetén, továbbá a távoltartás esetén enyhébb magatartási szabályok előírása érdekében. link: type="webcompass" target="2017. évi XC. tv. 285. § (6) bek."]

Az elrendelési eljárás

A terhelt vagy védője indítványozhatja, hogy a bíróság állapítsa meg az óvadék összegét, és az óvadék letétele esetére

 1. letartóztatás helyett távoltartást, bűnügyi felügyeletet, vagy távoltartást és bűnügyi felügyeletet rendeljen el;
 2. bűnügyi felügyelet helyett távoltartást rendeljen el;
 3. bűnügyi felügyelet és távoltartás esetén a bűnügyi felügyeletet szüntesse meg; vagy
 4. bűnügyi felügyelet, vagy bűnügyi felügyelet és távoltartás esetén enyhébb magatartási szabályokat írjon elő. §

Az óvadék megállapítására irányuló indítványban meg kell jelölni a letenni kívánt óvadék összegét. Az indítványt a bíróság

 1. vagy elutasítja,
 2. vagy megállapítja az óvadék összegét és az óvadék letétele esetére - az indítvány tartalmától függően -
  • enyhébb személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést rendel el;
  • a távoltartás mellett korábban elrendelt bűnügyi felügyeletet megszünteti; vagy
  • enyhébb magatartási szabályokat ír elő. §

Az óvadék összege és letétele

Az óvadék tárgya pénz lehet, az óvadékot főszabály szerint a terhelt vagy védője teheti le. § A terhelt helyett az óvadékot ugyanakkor leteheti az általa vagy a törvényes képviselője által meghatalmazott képviselő is. §

Az óvadék összege nem lehet kevesebb, mint ötszázezer forint, annak összegét a bíróság a jelenlét biztosításával, a bizonyítás megnehezítésével vagy meghiúsításával, illetve a bűnismétléssel kapcsolatos fenyegetettség mértékéhez igazodóan, a bűncselekmény tárgyi súlya alapján, a terhelt személyi körülményeire és vagyoni helyzetére is figyelemmel állapítja meg. §

Az óvadékot a bíróság határozatának véglegessé válástól számított három hónapon belül § lehet a bíróság letétkezelőjénél készpénzben vagy a bíróság letéti számlájára banki átutalással megfizetni. Ha annak feltételei a bíróságon biztosítottak, az óvadék befizetését készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel is teljesíteni lehet. §

Az óvadék letételének igazolását követően a bíróság rendelkezése alapján a letartóztatásban lévő terheltet haladéktalanul szabadon kell bocsátani, és a bíróság határozatában meghatározott enyhébb személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést az előírt magatartási szabályok szerint kell végrehajtani; illetve távoltartás, valamint bűnügyi felügyelet esetén a bíróság határozatában meghatározott személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést, a meghatározott magatartási szabályok alkalmazásával kell végrehajtani. §

Amennyiben az óvadékot három hónapon belül nem teszik le, óvadék megállapítása iránt ismételten csak akkor terjeszthető elő indítvány, ha abban új körülményre hivatkoznak. §

Az óvadék elvesztése, visszatérítése

Az óvadék letevője elveszti a jogát a letett óvadék összegére, ha a bíróság a terhelt letartóztatását a távoltartás és a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megszegése miatt § vagy az óvadék letételét követően tanúsított magatartása következtében elrendeli. Az óvadék letevője elveszti a jogát a letett óvadék összegére továbbá akkor is, ha a terhelt letartóztatását azért nem lehet elrendelni, mert a terhelt elérhetetlenné vált.

Egyéb esetben az óvadék összegét az óvadék letevőjének vissza kell adni, ha a terhelttel szemben alkalmazott személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés megszűnt vagy azt megszüntették. §

Jogorvoslati lehetőségek

Ha a bíróság az óvadék megállapítására irányuló indítványt elutasította, a terhelt vagy védője az óvadék megállapítása iránt ismételten csak akkor terjeszthet elő indítványt, ha új körülményre hivatkozik. § Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az óvadékot három hónapon belül nem teszik le. §

A vádemelés előtt a nyomozási bíró óvadék tárgyában hozott határozata ellen az ügyészség, a gyanúsított és a védő jelenthet be fellebbezést. Az ülésen közölt határozat elleni fellebbezést a kihirdetés után nyomban be kell jelenteni. Az a fellebbezésre jogosult, aki a határozat kihirdetésén nem volt jelen, a fellebbezését az üléstől számított három napon belül jelentheti be. Az ügyiratok alapján hozott határozat ellen a fellebbezést a jogosult a kézbesítéstől számított három napon belül jelentheti be. § A fellebbezést a törvényszék másodfokú tanácsa főszabály szerint tanácsülésen bírálja el. §