Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2021. március 12-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Jogok és kötelezettségek a büntetőeljárásban

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. szeptember 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A sértettet vallomástételi kötelezettség terheli és megilletik jogok a büntetőeljárás során. A gyanúsítottnak a büntetőeljárás különböző szakaszaiban más-más jogai vannak. Részletezzük a vádlott jogait is a büntetőeljárásban.

Cikk:

Kötelező védelem

A kötelező védői részvétel
A védő kirendelése

A büntetőeljárásban a kötelező védelem azt jelenti, hogy a terheltnek szükségszerűen rendelkeznie kell egy általa meghatalmazott vagy a bíróság által kirendelt védővel, ügyvéddel. A büntetőeljárásban kötelező a védő részvétele, ha

 1. a bűncselekményre a törvény öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli,
 2. a terhelt személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés hatálya alatt áll, más ügyben letartóztatás, előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt áll, valamint ha szabadságvesztést, elzárást vagy javítóintézeti nevelést tölt,
 3. a terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédfogyatékos, más okból kommunikációképtelen, vagy abban súlyos fokban korlátozott, továbbá - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros elmeállapotú,
 4. a terhelt a magyar nyelvet nem ismeri,
 5. a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni,

a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a terhelt indítványára, vagy azért, mert azt egyéb okból szükségesnek tartotta, védőt rendelt ki,

 1. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) erről külön rendelkezik (pl. ha a terhelt fiatalkorú §). §

A védő részvételi kötelezettsége nem jelenti a védő állandó jelenléti kötelezettségét az eljárási cselekményeknél. Egyes eljárási cselekmények (pl. kihallgatás §) akár a védő távollétében is lebonyolíthatók. §

A kötelező védői részvétel

A kötelező védői részvétel csak a törvényben meghatározott esetekben jelenti azt, hogy bizonyos eljárási cselekményeknél a védő jelenléte feltétlenül kötelező. A védő részvétele az eljárásban egyszersmind a tárgyaláson való jelenléti kötelezettséget is magában foglal §, távollétében az előkészítő ülés sem tartható meg. §

A védő köteles akadályoztatása esetén - előre nem ismert elháríthatatlan akadály felmerülését kivéve - helyettesítéséről gondoskodni, egyidejűleg az akadályoztatás tényéről az eljáró bíróságot, ügyészséget vagy nyomozó hatóságot tájékoztatni. §

A Be. 44. §-ában nevesített, fentebbi esetkörökön túl védő részvétele kötelező:

 1. a harmadfokú bírósági eljárásban, §
 2. a felülvizsgálati eljárásban, §
 3. a fiatalkorú elleni eljárásban, §
 4. bíróság elé állítás esetén a bírósági eljárásban, §
 5. az egyezség alapján folytatott bírósági eljárásban, §
 6. a távollévő terhelttel szembeni eljárásban, §
 7. a biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárásban, §
 8. a pótmagánvádas eljárásban, § és
 9. a határzárral kapcsolatos bűncselekmény miatti eljárásban. §

A védő kirendelése

Felnőtt korú terheltnél - kötelező védelem esetén -, a gyanúsított vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy kijelenti, hogy nem kíván védőt meghatalmazni, a nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomban védőt rendel ki. §

A fiatalkorú elleni eljárásban védő részvétele kötelező. § A 2018. július 1-jétől hatályos büntetőeljárási törvény értelmében a védő jelenléte is kötelező a fiatalkorú elleni eljárásban a vádemelés előtt a fiatalkorú részvételével tartott gyanúsítotti kihallgatáson, szembesítésen, felismerésre bemutatáson, helyszíni kihallgatáson, bizonyítási kísérleten, valamint a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel kapcsolatban tartott ülésen. §

Ha a védő az eljárási cselekményen szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, távolmaradását alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy helyettesítéséről nem gondoskodik, az eljárási cselekmény elvégzésének egyéb feltételei fennállnak, és az eljárási cselekmény elvégzése nem mellőzhető, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a védő helyettesítésére helyettes védőt rendel ki. §