Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Kényszerintézkedések (személlyel kapcsolatos)

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A kényszerintézkedések az eljárás alanyainak magánszférájába való beavatkozást jelentik, illetve az eljárás sikerességét előmozdító cselekmények tartoznak e fogalom alá. Tehát ezek nem büntetések, nem szankciók. Ebben a csoportban az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet, a távoltartás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, az intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására, az elővezetés, motozás, ujj- és tenyérnyomat, DNS-mintavétel és a bíróság elé állítás kerül bemutatásra.

Cikk:

Előzetes fogvatartás és bűnügyi felügyelet beszámítása

Beszámítás
A bűnügyi felügyelet beszámítása
A szabálysértési eljárásban kiszabott szankció beszámítása

A gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy a büntetőeljárás kezdetén őrizetben §, majd letartóztatásban § van az elkövető. Ezek a súlyos kényszerintézkedések az elkövető személyi szabadságának teljes megvonásával járnak együtt úgy, hogy közben él az ártatlanság vélelme és nincs olyan bírósági döntés, amely kimondaná az elkövető felelősségét. Ugyanakkor az eljárásjog egyik alaptétele, hogy a letartóztatás nem lehet előrehozott büntetés, bár az így fogvatartott személyek sok szempontból akár rosszabb helyzetben vannak, mint a jogerősen elítélt társaik (munkáltatás, látogató fogadása, saját ruha használata). Épp ezért fontos garanciális, méltányossági és emberi jogi követelmény, hogy ha az elítéltet utóbb bűnösnek mondja ki a bíróság, akkor az őrizetben, illetve letartóztatásban töltött időt a kiszabott büntetésbe be kell számítani.

Beszámítás

A törvény e beszámítás szabályait is meghatározza, amikor kimondja, hogy a kiszabott szabadságvesztésbe, elzárásba, közérdekű munkába és pénzbüntetésbe be kell számítani az előzetes fogvatartás és az olyan bűnügyi felügyelet teljes idejét, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el. § Bár a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény külön nem nevesíti, hasonlóan kell megítélni az előzetes kényszergyógykezelésben töltött időt, azaz az előzetes kényszergyógykezelésen töltött időtartamot is be kell számítani. §

Tekintettel arra, hogy a törvény az előzetes fogvatartás és a meghatározott bűnügyi felügyelet teljes idejét beszámítani rendeli, így e tekintetben teljes napnak tekintendő az a nap, amelynek bármely csekély részét is érinti az előzetes fogva tartás vagy a bűnügyi felügyelet. Így ha például valaki éjjel 23 órától másnap reggel 6 óráig van őrizetben, ez a beszámítás szempontjából két napnak minősül.

Egy nap előzetes fogvatartás egyenlő egynapi szabadságvesztéssel, egynapi elzárással vagy 4 óra közérdekű munkával, pénzbüntetés esetén annak egynapi tételével. §

A bűnügyi felügyelet beszámítása

A bűnügyi felügyelet beszámítási szabályai azonban ettől eltérőek, tekintettel arra, hogy e kényszerintézkedés negatív hatásai csekélyebbek és az elkövetőre nézve kevésbé hátrányosak.

A kiszabott szabadságvesztésbe, elzárásba, közérdekű munkába és pénzbüntetésbe be kell számítani az olyan bűnügyi felügyelet teljes idejét, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el.

A beszámításnál

  1. egynapi szabadságvesztésnek
    • fegyház fokozat esetén öt nap,
    • börtön fokozat esetén négy nap,
    • fogház fokozat esetén három nap,
  2. egynapi elzárásnak két nap,
  3. négy óra közérdekű munkának egy nap,
  4. egynapi tétel pénzbüntetésnek egy nap

bűnügyi felügyeletben töltött idő felel meg. §

A beszámítás során fennmaradó töredék bűnügyi felügyelet egynapi szabadságvesztésnek felel meg. §

A szabálysértési eljárásban kiszabott szankció beszámítása

A szabálysértési eljárásban kiszabott és végrehajtott elzárás és közérdekű munka teljes időtartamát, valamint a helyszíni bírságot és a pénzbírságot be kell számítani a büntetőeljárásban kiszabott szabadságvesztésbe, elzárásba, közérdekű munkába és pénzbüntetésbe és javítóintézeti nevelésbe. A beszámításnál egy napi szabálysértési elzárás egy napi szabadságvesztésnek, illetve elzárásnak, négy óra közérdekű munkának, egynapi tétel pénzbüntetésnek, valamint egynapi javítóintézeti nevelésnek felel meg. A helyszíni bírság és szabálysértési pénzbírság pedig ötezer forintonként egynapi szabadságvesztésnek, illetve elzárásnak, négy óra közérdekű munkának, a pénzbüntetés azonos értékének, illetve egynapi javítóintézeti nevelésnek felel meg. A szabálysértési eljárásban kiszabott közérdekű munka a közérdekű munka azonos mértékének, továbbá a szabálysértési eljárásban kiszabott közérdekű munka hat óránként egynapi szabadságvesztésnek, illetve elzárásnak, egynapi tétel pénzbüntetésnek, valamint egynapi javítóintézeti nevelésnek felel meg. §