Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Kényszerintézkedések (személlyel kapcsolatos)

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A kényszerintézkedések az eljárás alanyainak magánszférájába való beavatkozást jelentik, illetve az eljárás sikerességét előmozdító cselekmények tartoznak e fogalom alá. Tehát ezek nem büntetések, nem szankciók. Ebben a csoportban az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet, a távoltartás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, az intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására, az elővezetés, motozás, ujj- és tenyérnyomat, DNS-mintavétel és a bíróság elé állítás kerül bemutatásra.

Cikk:

Motozás

A motozás fogalma és törvényes végrehajtásának feltételei
A motozásra jogosult személyek

A motozás fogalma és törvényes végrehajtásának feltételei

A motozás a bizonyítási eszköz, az elkobozható, illetve a vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálása céljából a motozás alá vont személy ruházatának és testének az átvizsgálása. A motozás során a motozás alá vont személynél található bármely dolog is átvizsgálható. Motozást a terhelttel, a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személlyel vagy az olyan személlyel szemben lehet elrendelni, akiről megalapozottan feltehető, hogy bizonyítási eszközt, elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá eső dolgot tart magánál. § A motozást az ügyészség vagy a nyomozó hatóság rendelheti el § és jellemzően a nyomozó hatóság hajtja végre. A motozás mint a büntetőeljárás eredményességét szolgáló kényszerintézkedés nem tévesztendő össze a büntetőeljárás keretein kívül történő, biztonsági célú "motozás", vagyis a ruházat, a csomag vagy a jármű átvizsgálására vonatkozó, bizonyos szerveket, személyeket megillető jogosultság eseteivel (pl. létesítményvédelem).

A motozás végrehajtására az alábbi, garanciális jellegű szabályok vonatkoznak:

  1. Ha a motozás meghatározott dolog megtalálására irányul, akkor a motozás alá vont személyt fel kell szólítani, hogy a keresett dolgot adja át. A felszólítás teljesítése esetén a motozást nem lehet folytatni. §
  2. A motozás nem történhet szeméremsértő módon. §
  3. A testüregek átvizsgálását csak orvos végezheti, és a vizsgálat során egészségügyi dolgozó is jelen lehet. §
  4. A motozásnál jelen lehet a motozás helyszínén tartózkodó, a motozás alá vont személy által megjelölt nagykorú személy, feltéve, hogy jelenléte az eljárás érdekeit nem sérti. §

Kiemelendő továbbá az ún. "kettős nemi szabály", amely azt jelenti, hogy - a késedelmet nem tűrő eset kivételével - a motozást csak a motozás alá vont személlyel azonos nemű személy végezheti, és a motozás során csak azonos nemű személy lehet jelen. A testüregek átvizsgálását végző orvos, a vizsgálat során közreműködő egészségügyi dolgozó és a motozás alá vont személy által megjelölt nagykorú személy ugyanakkor a motozás alá vont személytől különböző nemű személy is lehet. §

A motozásra jogosult személyek

Motozást az ügyészség vagy a nyomozó hatóság rendel el. § Az ügyészség az általa elrendelt kényszerintézkedés végrehajtásához igénybe veheti a nyomozó hatóságot. § A motozást így végrehajthatja a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatósága, valamint az ügyészség tagja. Más hatóságok, hivatalos személyek nem jogosultak büntetőeljárási motozásra.