Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kényszerintézkedések (személlyel kapcsolatos)

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A kényszerintézkedések az eljárás alanyainak magánszférájába való beavatkozást jelentik, illetve az eljárás sikerességét előmozdító cselekmények tartoznak e fogalom alá. Tehát ezek nem büntetések, nem szankciók. Ebben a csoportban az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet, a távoltartás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, az intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására, az elővezetés, motozás, ujj- és tenyérnyomat, DNS-mintavétel és a bíróság elé állítás kerül bemutatásra.

Cikk:

Ujj- és tenyérnyomat, DNS-mintavétel

Ujj- és tenyérnyomat
DNS-minta

Ujj- és tenyérnyomat

A büntetőeljárás során ujj- és tenyérnyomatot attól a személytől kell venni és nyilvántartani, akit

 1. ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja vagy
 2. öt évet el nem érő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos
  • 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás és csempészet,
  • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti testi sértés §, segítségnyújtás elmulasztása §, kábítószer-kereskedelem §, kábítószer birtoklása §, kóros szenvedélykeltés §, kábítószer készítésének elősegítése §, új pszichoaktív anyaggal visszaélés §, teljesítményfokozó szerrel visszaélés §, gyógyszerhamisítás §, egészségügyi termék hamisítása §, emberkereskedelem §, személyi szabadság megsértése §, szexuális visszaélés §, kerítés §, prostitúció elősegítése §, kitartottság §, gyermekprostitúció kihasználása §, gyermekpornográfia §, magánlaksértés §, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény §, vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése §, közúti veszélyeztetés §, cserbenhagyás §, hamis vád §, bűnpártolás §, vesztegetés §, vesztegetés elfogadása §, hivatali vesztegetés §, hivatali vesztegetés elfogadása §, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban §, vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban §, befolyás vásárlása §, befolyással üzérkedés §, bántalmazás hivatalos eljárásban §, bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában §, hivatali visszaélés §, közfeladati helyzettel visszaélés §, hivatalos személy elleni erőszak §, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak §, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása §, közveszély okozása §, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés §, közveszéllyel fenyegetés §, garázdaság §, rendbontás §, közokirat-hamisítás §, biztonsági okmány hamisítása § hamis magánokirat felhasználása §, egyedi azonosító jellel visszaélés §, határzár tiltott átlépése §, határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása §, embercsempészés §, lopás §, rongálás §, sikkasztás §, csalás §, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás §, jármű önkényes elvétele §, pénzhamisítás §, készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés §, költségvetési csalás §, tiltott adatszerzés §, információs rendszer vagy adat megsértése § bűncselekmény,
  • vagy a korábban hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti, a fentieknek megfelelő bűncselekmény
 3. megalapozott gyanúja miatt vontak büntetőeljárás alá. §

Nem kell nyilvántartani annak az adatait,

 1. akivel szemben magánvádas eljárás indult, függetlenül attól, hogy az ügyészség átvette-e a vád képviseletét,
 2. akivel szemben pótmagánvádas eljárás indult, továbbá
 3. akinek katonai bűncselekménye miatt ügyészség a feljelentést elutasította és az elbírálást fegyelmi eljárásra utalta. §

A bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásában annak a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személynek az ujj- és tenyérnyomatát kell nyilvántartani,

 1. akinek adatai a büntetőeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásában szerepeltek, és a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló büntetőeljárásban a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnyt.) 44. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt a bíróság vele szemben jogerős, bűnösséget megállapító ügydöntő határozatot hozott, vagy
 2. akit jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéltek. §

DNS-minta

A büntetőeljárás során DNS-mintát attól a személytől kell venni és nyilvántartani, akivel szemben

 1. ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény,
 2. üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény,
 3. három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szexuális erőszak §, szexuális visszaélés §, kerítés §, prostitúció elősegítése §, kitartottság §, gyermekprostitúció kihasználása §, gyermekpornográfia §, szeméremsértés §, embercsempészés §,
 4. kábítószer birtoklása §, kábítószer készítésének elősegítése §,
 5. fegyveres elkövetéssel megvalósuló bűncselekmény vagy
 6. a 2013. június 30-ig hatályban volt állam elleni bűncselekményekkel §, terrorcselekménnyel §, nemzetközi gazdasági tilalom megszegésével §, visszaélés atomenergia alkalmazásával §, pénzmosással §, valamint szolgálati bűncselekményekkel § kapcsolatban fennálló feljelentési kötelezettség elmulasztása,
 7. atomenergia alkalmazásával visszaélés §, állam elleni bűncselekmények §, terrorcselekmény §, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása §, terrorizmus finanszírozása §, vagy háborús uszítás §, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése §, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása §, lopás §, §, §, §, §, rongálás §, sikkasztás §, §, §, csalás §, §, jármű önkényes elvétele §, pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása §,
 8. vagy a korábban hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti, a fentieknek megfelelő bűncselekmény

miatt megalapozott gyanút közöltek. §

A bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek DNS-profiljainak nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani,

 1. akinek adatai a büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartásában szerepeltek, és a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló büntetőeljárásban a Bnyt. 59. §-ában meghatározott bűncselekmény miatt a bíróság vele szemben jogerős, bűnösséget megállapító ügydöntő határozatot hozott, vagy
 2. akit jogerősen háromévi vagy azt meghaladó tartamú, végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéltek. §

Arcképmást minden büntetőeljárás alá vont személyről rögzíteni kell a megalapozott gyanú közlését követően haladéktalanul. §

Az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes szabályait az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendelet tartalmazza. §