Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Büntetőjogi alapfogalmak (bűncselekmény)

Létrehozva: 2010. március 23.
Módosítás: 2022. április 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A bűncselekmény legfontosabb fogalmi elemei a bűnösség (szándékosság vagy gondatlanság), a társadalomra veszélyesség és a büntetni rendeltség. A büntető törvény hatálya azt fejezi ki, hogy a jogszabályt mikor, hol, és mely személyek által elkövetett bűncselekmények esetén kell alkalmazni. Meghatározzuk a bűntett és a vétség, valamint az előkészület és a kísérlet fogalmát is.

Cikk:

Bűnpártolás

A bűncselekmény elkövetési magatartása
Súlyosabban minősülő esetek
A bűnpártolás egyéb szabályai

Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna, segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön, vagy a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik, úgyszintén az is, aki közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában, bűnpártolást követ el. §

A bűnpártolás az alapbűncselekmény elkövetőjének történő segítségnyújtás. Csak abban az esetben felel az elkövető, ha az alapbűncselekményt befejezték vagy megkísérelték. § Fontos, hogy az alapcselekmény elkövetője a bűnpártoló későbbi támogató magatartásáról az alapbűncselekmény elkövetése előtt nem tudhat, az ugyanis rá nézve szándékerősítő hatással bírna, így a támogatást nyújtó az alapbűncselekmény bűnsegédjévé válna. §

A bűncselekmény védett jogi tárgya a büntető igazságszolgáltatás eredményes működéséhez fűződő társadalmi érdek.

A bűncselekmény elkövetési magatartása

A törvény három elkövetési magatartást is meghatároz. Közös jellemzőjük, hogy alkalmasak a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására. A hatóság üldözése előli meneküléshez történő segítségnyújtás az alapbűncselekmény elkövetője érdekében történik, akár az eljárás megindulása előtt, akár annak során, például az alapbűncselekmény elkövetőjének elbújtatásával. Minden olyan magatartás e körbe tartozik, amellyel az elkövető a büntetőeljárás sikerét - az alapbűncselekmény elkövetője érdekében - meghiúsítani törekszik, így ha például a nyomozókat rossz irányba küldi el.

A bűncselekmény elkövetéséből származó előny biztosításában való közreműködés lényege, hogy az elkövető az alapbűncselekmény elkövetője számára az alapbűncselekmény eredményeként megjelenő akár anyagi, akár személyes jellegű változáshoz kötötten, az alapcselekmény elkövetője érdekében cselekszik. Például ha segít neki értékesíteni a lopott dolgot, vagy vevőt keres a számára.

Súlyosabban minősülő esetek

A minősített esetek a haszonszerzési célzathoz, az elkövető speciális jellegéhez, illetve az alapbűncselekmény típusához kötődnek. Így súlyosabban minősül a cselekmény, ha haszonszerzési célzattal követik el. § Még súlyosabban büntetendő a cselekmény, ha

  1. meghatározott cselekményekhez kötötten - így az állam elleni bűncselekmény feljelentésének elmulasztása kivételével a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XIII., a XIV. vagy a XXIV. Fejezetében meghatározott bűncselekménnyel; emberöléssel §, emberrablással §, emberkereskedelem és kényszermunkával §, terrorcselekménnyel §, terrorizmus finanszírozásával §, jármű hatalomba kerítésével §; illetve az előbbiekben fel nem sorolt, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekménnyel kapcsolatban - követik el, vagy
  2. hivatalos § vagy külföldi hivatalos személy § hivatali eljárása során, hivatali kötelessége megszegésével, illetve közfeladatot ellátó személy § az eljárása során követi el. §

A bűnpártolás egyéb szabályai

A bűncselekmény az elkövetési magatartás tanúsításával befejezetté válik, nem szükséges tehát, hogy például az akadályozó magatartás eredményes legyen. Nem büntethető, aki saját hozzátartozójának nyújt segítséget a hatóság üldözése elöli menekülésében, feltéve, ha azt nem haszonszerzési célzattal, illetve nem hivatalos személyként eljárása során teszi. §

A bűncselekményből származó előny biztosításában történő közreműködéssel megvalósuló bűnpártolást az orgazdaságtól § az határolja el, hogy a bűnpártoló az alapbűncselekmény elkövetőjének érdekében jár el; a bűnpártolás bármely bűncselekményhez kötődhet, kizárt a felek közötti előzetes megállapodás, és alapesetben nem játszik szerepet haszonszerzési célzat. Az orgazda alapvetően saját érdekében cselekszik, csak az ott meghatározott vagyon elleni bűncselekményekhez kötődhet a cselekménye, és további feltétel a haszonszerzési célzat.