Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Elektronikus ügyintézés eljárása

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A témakörben az elektronikus ügyintézésről, annak jogszabályi háttérről tájékozódhat.

Cikk:

Elektronikus úton történő előzetes időpontfoglalás (elektronikus kapcsolattartás)

Az időpontfoglalás lényege: a bejelentkezéssel elkerüljük a sorban állást, és biztosítjuk magunknak a személyes megbeszélés, tájékozódás, nyilatkozattétel lehetőségét. A hatóság időpontokat ajánl ki, megjelöli, miből választhatunk, mi pedig a számunkra legkedvezőbbet fogadjuk el ezek közül.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) rendelkezik az ügyek eletronikus intézésének módjairól és szabályairól. Az ún. előzetes időpontfoglalás szabályait a 2018. január 1-jével hatályba lépő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) nem tartalmazza részletesen.

Az Ákr. rendelkezése szerint a hatóság írásban, az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet.

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját. §

Az elektronikus úton történő időpont foglalásnak ott van jelentősége, ahol az ügyfél személyes megjelenésre kötelezett. Az E-ügyintézési tv. a személyes megjelenést tette kivételessé, és főszabály szerint az ügyfelek az ügyeiket elektronikusan intézik.

Az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen. §

Az ügyfél a személyes megjelenésre vonatkozó időpont foglalását fő szabály szerint elektronikus kapcsolattartás útján teszi meg.

Elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a nyilatkozatát vagy döntését elektronikus úton teszi meg. Jogszabály rendelkezhet úgy, hogy az elektronikus kapcsolattartással eleget tesz a személyes megjelenési kötelezettséggel járó eljárási cselekmény teljesítésének is. §

Az E-ügyintézési tv. is teljesen mellőzi az időpontfoglalás szóhasználatot és elektronikus kapcsolattartásról rendelkezik, valamint ún. "ügyintézési rendelkezés"-t határoz meg.

Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult megadni olyan hivatalos elérhetőséget, amely tekintetében vállalja a hivatalos rendelkezési nyilvántartásba bejelentését. Ebben az esetben a kézbesítés időpontja és a kézbesítési fikció tekintetében a hivatalos rendelkezési nyilvántartásra vonatkozó szabályok megfelelően irányadóak. §

Az ügyfél ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatokat:

  1. elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,
  2. elektronikus azonosítási mód megválasztása,
  3. kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is, amely alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,
  4. elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
  5. képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok. §