Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Elektronikus ügyintézés feltételei

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2019. december 30.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az új közigazgatási eljárási törvényben ez az a fejezet, mely minden részletében új. A szabályozás létrehozása során két alapvető célt kellett szem előtt tartani - a szabályozás a lehető legnagyobb mértékben könnyítse az elektronizálás segítségével az ügyfelek és az ügyintézők munkáját, ugyanakkor elégséges biztonságot is nyújtson a tévedésekkel, szándékos hamisításokkal szemben. A másik szempont ennek a lehetőség oldaláról történő behatárolása: olyan megoldásokat lehetett csak alkalmazni, amelyek nem szakadnak el túlzott mértékben az államigazgatási informatika jelenlegi állapotától, ugyanakkor ösztönzik a fejlődést is. Arra kap választ többek között az olvasó, hogy mely esetekben alkalmazható és nem alkalmazható az elektronikus út, melyek az elektronikus ügyintézés általános szabályai.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás

Tájékoztatáshoz való jog
Hatóságok tájékoztatási kötelezettsége

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) rendelkezik az ügyek eletronikus intézésének módjairól és szabályairól. Az elektronikus tájékoztató szolgáltatás szabályait a 2018. január 1-jével hatályba lépő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) csak részben tartalmazza.

Az Ákr. a hatósági döntések esetében rendelkezik az elektronikus tájékoztatásról.

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, valamint az ügyben eljárt szakhatósággal.

A végzést a hatóság közli azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát vagy jogos érdekét érinti. A hatóság az ügyfél kérelmére egy ízben, külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről.

A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. §

Tájékoztatáshoz való jog

Az E-ügyintézési tv. kifejezetten nevesíti az ügyfelek elektronikus tájékoztatáshoz való jogát, melyet részletesen is meghatároz. Ez alapján az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől

  1. az ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton az ügye viteléhez,
  2. nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez

szükséges tájékoztatást kérni és kapni.

Az ügyfél kérelmére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél részére kiadható, elektronikus formában az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére álló iratot nem hiteles másolatként, tájékoztatás céljából, ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa megadott és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhető elektronikus kapcsolattartási címre továbbítja. §

Hatóságok tájékoztatási kötelezettsége

Ezen túl az E-ügyintézési tv. kifejezetten nevesíti a hatóságok tájékoztatási kötelezettségét is. E szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott tartalmú tájékoztatást - önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együtt - közzéteszi olyan módon, hogy azt az ügyfél képes legyen megjeleníteni és tárolni.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa biztosított elektronikus ügyintézés lehetőségéről az ügyfeleket nem elektronikus ügyintézés esetén is köteles tájékoztatni legalább az első kapcsolatfelvételkor.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv - önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve - telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai szerint azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek kell lennie.

A törvényben meghatározott szervek külön megállapodás alapján a Kormány rendeletében kijelölt országos telefonos ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják a tájékoztatási feladatok ellátását. §