Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység

 • Ügyleírás
 • Kapcsolódó anyagok
 • Letölthető dokumentumok
 • Szolgáltatások
 • Lépésről lépésre
 • Segítség
 • Jogszabályok

Létrehozva: 2012. május 7.
Módosítás: 2012. május 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

title

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének anyagi jogi követelményei
2.1.1. Közbeszerzési gyakorlat
2.1.2. Felelősségbiztosítási szerződés
2.2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatásának anyagi jogi követelményei
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (hivatalos közbeszerzési tanácsadói engedély iránti eljárás)
3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja
3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok
3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása
3.2.5. Ügyintézési határidő
3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei
3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele
3.4. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó engedéllyel kapcsolatos jogai és kötelezettségei (a közbeszerzési gyakorlat és a változások bejelentése)
3.5. A névjegyzékbe vétel meghosszabbítása
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.7. Jogorvoslatok
4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

A közbeszerzési eljárások során az ajánlatkérő jogosult eljárások szakszerűségének biztosítása érdekében hivatalos közbeszerzési tanácsadót bevonni.

Ennek megfelelően a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a következő beszerzési tárgyakkal kapcsolatban vállalhat hivatalos közbeszerzési tanácsadást: árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió és tervpályázat. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a fentiek szerint a közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési szakértelmet biztosítani, ennek keretében pedig a tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében személyesen részt venni. §

A tevékenység vonatkozásában kiemelendő még, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg és a tanácsadó a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint felel a tevékenysége által okozott kárért. §

Figyelem! 2012. január 1-jén hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - amely a korábbi szabályozáshoz képest eltérő előírásokat tartalmaz a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenység folytatására - és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végzők, illetve megkezdők számára kiemelendő, hogy az új szabályozást a hatálybalépését követően megkezdett névjegyzékbe vételi, megújítási, adatmódosítási és törlési eljárásokra kell alkalmazni. §

Továbbá az a szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó, amely a névjegyzékben önállóan nem bejegyzett természetes személy, vagy szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó megjelölésével szerepel a névjegyzékben, hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységét jogosultsága lejártáig folytathatja, bejegyzésének megújítását, illetve a megjelölt személy vagy szervezet cseréjét azonban kizárólag természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó megjelölésével kezdeményezheti. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, ezen belül a 74.90 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

2.1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének anyagi jogi követelményei

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet az végezhet, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket:

Hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet az végezhet,

 1. aki - természetes személy esetén - rendelkezik
  • felsőfokú végzettséggel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal, továbbá legalább hároméves - az alábbiakban részletezett - igazolt közbeszerzési gyakorlattal, vagy
  • állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel és legalább kétéves - az alábbiakban részletezett - igazolt közbeszerzési gyakorlattal vagy
 2. amelynek - szervezet esetén - az e tevékenységében közreműködő tagja, munkavállalója, illetve polgári jogi jogviszony alapján a javára tevékenykedő természetes személy szerepel a névjegyzékben. §

A tevékenység végzésének további feltétele, hogy a természetes személy vagy a szervezet rendelkezzen - az alábbiakban részletezett - mértékű felelősségbiztosítással. §

Nem lehet hivatalos közbeszerzési tanácsadó, aki

 1. korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen;
 2. a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
 3. közbeszerzési biztos;
 4. a Közbeszerzési Hatóság elnöke vagy alelnöke. §

Hivatalos közbeszerzési tanácsadóként az ajánlatkérő olyan személy bevonását is kezdeményezheti az eljárásba, aki az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll és úgy nyilatkozik, hogy kizárólag az őt bevonó ajánlatkérő részére végez hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet. Ebben az esetben elegendő, ha megfelel a fentiek szerint képesítési és szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételeknek, valamint az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyát igazolja. §

Fontos annak kiemelése, hogy bár a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység számos szakterületen átívelő, összetett jogi, mérnöki és gazdasági tanácsadást jelenthet, a vonatkozó szabályozás egyértelművé teszi, hogy ügyvédi tevékenységre a tanácsadó szolgáltatása csak akkor terjedhet ki, ha ilyen tevékenység ellátására egyébként jogosult. §

2.1.1. Közbeszerzési gyakorlat

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési gyakorlatnak minősül a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás előkészítésével [azaz a közbeszerzési eljárást megindító (meghirdető) hirdetmény, felhívás, illetőleg a dokumentáció előkészítésével, elkészítésével], illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban az ajánlatkérői vagy az ajánlattevői oldalon kifejtett tevékenység. §

A közbeszerzési gyakorlat akkor valósul meg, ha a kérelmező természetes személy igazolja, hogy

 1. a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 5 éves időszakban - bármely összesen 36 hónap során - összesen legalább 20, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban fejtette ki a fentiek szerint közbeszerzési gyakorlatnak minősülő tevékenységet, és ebből legalább 10 közbeszerzési eljárással kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdető felhívást vagy a dokumentációt azzal, hogy az igazolt eljárások közül legalább 5 eljárásnak uniós értékhatárt elérő eljárásnak kell lennie; vagy
 2. a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 5 éves időszakban - bármely összesen 36 hónap során - összesen legalább 10, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdető felhívást, vagy a dokumentációt, és ezen időszakban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatos legalább 5 jogorvoslati eljárásban is képviselőként járt el azzal, hogy az igazolt eljárások közül legalább 3 eljárásnak uniós értékhatárt elérő eljárásnak kell lennie. §

Egy adott közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban kifejtett különböző tevékenység a közbeszerzési gyakorlattal szemben támasztott követelmények teljesítése szempontjából csak egyszer vehető figyelembe. Egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárással összefüggő képviseleti tevékenység jogorvoslati szakaszonként figyelembe vehető, azzal, hogy ugyanazon közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati tevékenység egy kérelmező szempontjából csak egyszer vehető figyelembe. §

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárásban kifejtett képviseleti tevékenység igazolása abban az esetben fogadható el, ha a kérelem benyújtásának időpontjában legalább a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás - az eljárást megszüntető végzés vagy az érdemi határozat közlésével - befejeződött, valamint, ha a kérelmező az eljárásban részt vevő felek valamelyike részére személyesen látta el a képviseleti tevékenységet, és az eljáró hatóság vagy bíróság nem állapította meg felelősségét a jogorvoslati eljárásban végzett tevékenységével kapcsolatban, továbbá megbízója nem érvényesített vele szemben a jogorvoslati, illetve a bírósági eljárásban kifejtett tevékenységével kapcsolatban igényt. §

Ha a kérelmező az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel rendelkezik, a névjegyzékbe vételhez szükséges közbeszerzési gyakorlat akkor teljesül, ha a kérelmező igazolja, hogy

 1. a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 5 éves időszakban - bármely összesen 24 hónap során - összesen legalább 14, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban fejtette ki a fentiek szerint közbeszerzési gyakorlatnak minősülő tevékenységet, és ebből legalább 7 közbeszerzési eljárással kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdető felhívást vagy a dokumentációt azzal, hogy az igazolt eljárások közül legalább 3 eljárásnak uniós értékhatárt elérő eljárásnak kell lennie; vagy
 2. a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 5 éves időszakban - bármely összesen 24 hónap során - összesen legalább 7, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdető felhívást vagy a dokumentációt, és ezen időszakban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, vagy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatos legalább 3 jogorvoslati eljárásban is képviselőként járt el azzal, hogy az igazolt eljárások közül legalább 3 eljárásnak uniós értékhatárt elérő eljárásnak kell lennie. §

Közbeszerzési gyakorlatnak minősül továbbá a fentieken a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 5 éves időszakban bármely összesen 36 hónap során

 1. a Közbeszerzések Tanácsa vagy a Közbeszerzési Hatóság Titkárságán vagy a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előkészítéséért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél kifejezetten közbeszerzési-szakmai feladatok ellátására vagy közbeszerzések ellenőrzésére irányult munkavégzés;
 2. a közbeszerzési biztosként végzett tevékenység ellátása.

Az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel rendelkező kérelmező esetében e feltételek szerinti közbeszerzési gyakorlat akkor teljesül, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző legfeljebb 5 éves időszakban bármely összesen 24 hónap során fejtette ki a jelzett tevékenységek valamelyikét.

Végül közbeszerzési gyakorlatnak minősül a közbeszerzési tárgyú tudományos fokozat (PhD, MTA-doktori) megléte is, függetlenül megszerzésének időpontjától. §

Nem vehető figyelembe közbeszerzési gyakorlatként az olyan közbeszerzési eljárással kapcsolatban kifejtett tevékenység, amellyel összefüggésben jogorvoslati eljárást kezdeményeztek és jogerősen jogsértés került megállapításra, feltéve, hogy a kérelmező nem tudja igazolni, hogy nem az ő tevékenysége vezetett a jogsértéshez. §

2.1.2. Felelősségbiztosítási szerződés

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítási szerződésnek ki kell terjednie a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység során e minőségben okozott olyan kárra, amelyért a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végző biztosított jogszabály alapján felelősséggel tartozik. §

A felelősségbiztosítási szerződés hatálya kiterjed a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végző biztosított alkalmazottja, illetőleg megbízottja által okozott kárra is, feltéve, hogy az a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység eredményeképpen keletkezik, és a biztosított a megbízottért jogszabály szerint felelősséggel tartozik. §

A felelősségbiztosítási szerződésnek - a szerződés hatálya alatt folyamatosan - legalább évi 10 millió forint, illetőleg káreseményenként legalább 5 millió forint összeghatárig kell fedezetet biztosítania az okozott károkra. §

Ha a felelősségbiztosítási szerződés bármely okból megszűnik, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végző biztosított - amennyiben továbbra is hivatalos közbeszerzési tanácsadóként gyakorolni kívánja tevékenységét - köteles azt öt napon belül bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, egyúttal bemutatva az új felelősségbiztosítási szerződést. §

2.2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatásának anyagi jogi követelményei

Figyelem! A 2012. január 1-jén hatályba lépett új szabályozás értelmében hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatásának megszűnt az a korábbi feltétele, amely szerint a szolgáltató köteles volt "külön jogszabályban" meghatározott feltételrendszer szerinti s zakmai továbbképzésen részt venni. Megjegyzendő azonban, hogy e követelmény korábban sem tudott érdemben érvényesülni a szükséges jogszabályi előírások hiányában.

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

A hivatalos közbeszerzési tanácsadók tekintetében

 1. a tevékenységi engedélyt kiadó,
 2. a szolgáltatókról nyilvántartást vezető, §
 3. a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet ellenőrző, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó §

hatóságként a Közbeszerzési Hatóság jár el.

3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (hivatalos közbeszerzési tanácsadói engedély iránti eljárás)

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység végzéséhez a Közbeszerzési Hatóságnak engedélye, és ennek keretében az általa vezetett névjegyzékbe vétel szükséges. §

3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek meglétének ellenőrzése útján biztosítsa a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység biztonságos folytatását, valamint azt, hogy az azt igénybe vevő ajánlatkérők minőségi szolgáltatáshoz jussanak. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadókról megfelelő adatok álljanak a hatóság rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló névjegyzék vezetéséhez.

3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység végzése iránti kérelmet írásban lehet benyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz. §

A Közbeszerzési Hatóságnak honlapján elérhetők az engedélyezéssel kapcsolatos tájékoztató információk mellett a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok. Lásd: formanyomtatványok. Az elektronikus ügyindítás lehetősége jelenleg - jogszabályi kötelezettség ellenére - technikai okokból nem lehetséges.

Természetes személy szolgáltató esetében a kérelemben meg kell jelölni

 1. a kérelmező nevét;
 2. azon beszerzési tárgyak körét, amelyekkel kapcsolatban hivatalos közbeszerzési tanácsadást vállal;
 3. a kérelmező felsőfokú végzettségét;
 4. a kérelmező elérhetőségi címét;
 5. azt, hogy a kérelmező jogosult-e az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatására;
 6. - az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén - az ajánlatkérő nevét, amennyiben kizárólag részére végez tanácsadói tevékenységet; továbbá
 7. a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által ellátott és igazolt közbeszerzési gyakorlatot. §

Szervezet esetében a kérelemben meg kell jelölni

 1. a kérelmező elnevezését;
 2. a kérelmező nyilvántartási számát;
 3. a kérelmező székhelyét, elérhetőségi címét;
 4. a szolgáltató bejegyzéséhez szükséges, személy, illetőleg személyek mindazon adatát, amelyeket a névjegyzék természetes személy szolgáltató esetében meg kell jelölni a kérelemben. §

A kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat vagy azok hiteles másolatát, amelyek alapján megállapítható, hogy

 1. a kérelmező a 2.1. pontban leírtak szerint megfelel képesítési és szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeknek és rendelkezik felelősségbiztosítással, és
 2. nem áll fenn a kérelmezővel szemben a 2.1. pont szerinti kizáró ok, § valamint
 3. a kérelmező megfizette az eljárás lefolytatásáért az igazgatási szolgáltatási díjat (díj befizetéséről szóló igazolás). §

Fontos kiemelni, hogy az ágazati szabályozás tételesen rögzíti a - 2.1.1. pontban részletesen bemutatott - közbeszerzési gyakorlatnak minősülő tevékenységek vonatkozásában, hogy azok pontosan milyen formában, milyen dokumentumok csatolásával igazolhatók. lásd: § A Közbeszerzési Hatóság honlapjáról részletes tájékoztatás mellett elérhetők és letölthetők azok a minták és formanyomtatványok, amelyek az ügyfeleknek az igazolások jogszabályszerű benyújtásában segítenek. Lásd: tájékoztatók.

Kiemelendő végül, hogy ha a kérelmező a névjegyzékbe történő újrafelvétel iránti kérelmet nyújt be, akkor arra a névjegyzékbe történő felvételre vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy a kérelmezőnek azt kell igazolnia, hogy

 1. a névjegyzékbe történt bejegyzése, vagy a bejegyzés előző megújítása óta eltelt legfeljebb öt évben rendelkezik a szükséges mértékű közbeszerzési gyakorlattal, továbbá
 2. rendelkezik az előírt mértékű felelősségbiztosítással, valamint
 3. vele szemben nem állnak fenn a 2.1. pont szerinti kizáró okok. §

3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

Az eljárásban szakhatóságok nem működnek közre.

3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása

Az engedélyezési eljárás megindításáról a hatóság a kérelmezőt értesíti, amely értesítésnek tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is. §

Az engedélyezési eljárásra további sajátos követelmények nem vonatkoznak.

3.2.5. Ügyintézési határidő

A Közbeszerzési Hatóságnak a kérelmet az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a hatóság vezetője egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. §

Ha a Közbeszerzési Hatóság az ügyintézési határidő meghosszabbítására vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a kérelmezővel. § A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról. §

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet - külön döntés nélkül is - megilleti a tevékenység megkezdésének és folytatásának joga. §

3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei

A Közbeszerzési Hatóság - ha a kérelem minden szempontból megfelelő a jogszabályi követelményeknek - az általa vezetett névjegyzékbe jegyzés útján engedélyezi a tevékenység végzését.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó attól az időponttól válik jogosulttá hivatalos közbeszerzési tanácsadóként tevékenység folytatására, amely időponttal a névjegyzékbe bejegyzést nyert. §

A névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya annak megtörténtétől számított három évig tart. A névjegyzékbe történő bejegyzés megújítható. §

A Közbeszerzési Hatóság a kérelmet - a döntés indokolása mellett - elutasítja, ha az iratokból megállapítható, hogy

 1. a kérelmező nem felel meg a képesítési és szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeknek,
 2. nem rendelkezik felelősségbiztosítással, vagy
 3. vele szemben a 2.1. pontban részletezett kizáró ok áll fenn. §

3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

Az engedélyezési (névjegyzékbe vételi) eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni A díj mértéke kilencvenezer forint. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. §

A kérelem elutasítása vagy visszavonása esetén a Közbeszerzési Hatóság nem fizeti vissza a az igazgatási szolgáltatási díjat. §

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

A Közbeszerzési Hatóság a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység folytatására jogosult személyekről naprakész névjegyzéket vezet, amit a honlapján közzétesz. §

A Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzék közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát ellenkező bizonyításig vélelmezni kell. §

A névjegyzékben bekövetkezett változásokról a Hatóság közleményt tesz közzé a Közbeszerzési Értesítőben. §

A névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya annak megtörténtétől számított három évig tart. A névjegyzékbe történő bejegyzés megújítható. §

A névjegyzék tartalmazza a hivatalos közbeszerzési tanácsadó természetes személy vonatkozásában

 1. a szolgáltató nevét;
 2. a szolgáltató nyilvántartási sorszámát;
 3. a szolgáltató által megjelölt azon beszerzési tárgyak körét, amelyekkel kapcsolatban hivatalos közbeszerzési tanácsadást vállal;
 4. a szolgáltató felsőfokú végzettségét;
 5. a szolgáltató elérhetőségi címét;
 6. a szolgáltató névjegyzékbe való bejegyzésének és a bejegyzés érvényességének időpontját;
 7. azt, hogy jogosult-e az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatására;
 8. az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén az ajánlatkérő nevét, amennyiben kizárólag részére végez tanácsadói tevékenységet; továbbá
 9. a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által ellátott és igazolt közbeszerzési gyakorlatot. §

A névjegyzék szervezet esetében tartalmazza

 1. a szolgáltató elnevezését;
 2. a szolgáltató nyilvántartási számát;
 3. a szolgáltató, székhelyét, elérhetőségi címét;
 4. a szolgáltató névjegyzékbe való bejegyzésének és a bejegyzés érvényességének időpontját; továbbá
 5. a szolgáltató bejegyzéséhez szükséges személy, illetőleg személyek mindazon adatát, amelyeket a névjegyzék természetes személy szolgáltató esetében nyilvántart. §

A Közbeszerzési Hatóság a honlapján közzétett névjegyzékben feltünteti továbbá a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által végzett tevékenységeket is, amelyeket a névjegyzékbe vételét követően bejelentett és igazolt. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Közbeszerzési Hatóság törli a névjegyzékből, ha

 1. nem felel meg a jogszabályban meghatározott bejegyzési feltételeknek (képesítési, szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeknek nem felel meg vagy nem rendelkezik felelősségbiztosítással),
 2. valamely - a 2.1. pontban részletezett - kizáró ok bekövetkezik,
 3. jogerős határozattal megállapították, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó ilyen minőségében szándékos jogszabálysértést követett el,
 4. a névjegyzékbe vétel hatálya lejárt és nem nyújtottak be megújítási kérelmet vagy azt a hatóság elutasította,
 5. azt a hivatalos közbeszerzési tanácsadó kéri, valamint
 6. a névjegyzékben szereplő személy meghal. §
 7. A Közbeszerzési Hatóság akkor is törli a névjegyzékből a szolgáltatót, ha az általa bejelentett változás következtében a hivatalos közbeszerzési tanácsadó nem felel meg 2.1. pontban részletezett, a névjegyzékbe vételre vonatkozó követelményeknek (képesítés, szakmai gyarkolat, felelősségbiztosítás, kizáró okok). §
 8. Végül abban az esetben is törli a Közbeszerzési Hatóság a szolgáltatót a névjegyzékből, ha az általa a tanácsadó státusza vonatkozásában bejelentett változás következtében a hivatalos közbeszerzési tanácsadó nem felel a névjegyzékbe vételre vonatkozó követelményeknek. §

A névjegyzékből törölt személy - a felfüggesztés alatti tevékenységvégzés és a szándékosan elkövetett jogszabálysértés miatti törlési eseteket kivéve -- bármikor benyújthatja újrafelvételi kérelmét a névjegyzékbe. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó akkor kérheti a névjegyzékből való törlését, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban nem vesz részt, amiről teljes bizonyító erejű magánokiratban a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak nyilatkoznia kell. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a névjegyzékből való törléséről szóló határozat közlését követően haladéktalanul köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadóként a folyamatban levő tanácsadói tevékenységét megszüntetni és hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőségének megszűnéséről a felekkel elszámolni. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó csak a törlésétől számított három év elteltével nyújthat be a névjegyzékbe történő felvétele iránt újabb kérelmet, akit a névjegyzékből hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőségében szándékosan elkövetett jogszabálysértés miatt törölt a Közbeszerzési Hatóság. Az ilyen jogszabálysértés miatt történt törlést a Közbeszerzési Hatóság a törléstől számított három évig nyilvántartja. §

A Közbeszerzési Hatóság honlapján elérhető a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke. Lásd: névjegyzék.

A Közbeszerzési Hatóság köteles külön nyilvántartást vezetni azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta. § E nyilvántartás jelenleg - a jogszabályi követelmény ellenére - nem elérhető.

3.4. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó engedéllyel kapcsolatos jogai és kötelezettségei (a közbeszerzési gyakorlat és a változások bejelentése)

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó évente egy alkalommal jogosult az utolsó bejelentés óta végzett - a névjegyzékbe történő felvételéhez szükséges gyakorlattal azonos - tevékenységeit igazolni a Közbeszerzési Hatóságnak, amely a névjegyzéket ezen adatokkal kiegészíti. E bejelentésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértéke negyvenezer forint. A díj megfizetése alól mentesség nem adható. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a tevékenység végzésére vonatkozó adataiban, körülményeiben változás állt be a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított öt napon belül. §

Ugyancsak öt napon belül köteles bejelenteni a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, ha tanácsadói státuszában (független hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy kizárólag ajánlatkérő részére tevékenykedő hivatalos közbeszerzési tanácsadó) változás állt be. §

Az adatokban bekövetkezett változást írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a Közbeszerzési Hatóságnak. Az elektronikus változásbejelentés lehetősége jelenleg - jogszabályi kötelezettség ellenére - technikai okokból nem lehetséges.

Az adatokban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítése mellett nem kell illetéket vagy díjat fizetni.

A Közbeszerzési Hatóság törli a névjegyzékből a szolgáltatót, ha a változás következtében a hivatalos közbeszerzési tanácsadó nem felel meg 2.1. pontban részletezett

 1. a képesítési és szakmai gyakorlatra;
 2. felelősségbiztosításra;
 3. a kizáró ok nem áll fenn;
 4. cselekvőképességre;
 5. büntetlen előéletre;
 6. a közbeszerzési biztosi, illetve a Közbeszerzési Tanács tagjai általi tevékenységre; valamint
 7. az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy tevékenységvégzésére

vonatkozó követelményeknek. §

3.5. A névjegyzékbe vétel meghosszabbítása

A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe történő bejegyzés, azaz a tevékenység végzésére jogosító engedély korlátozott idejű volta miatt a jogosultság lejárta előtt - ha a szolgáltató a tevékenységet tovább akarja végezni - a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítására irányuló kérelmet köteles benyújtani a hatósághoz.

A névjegyzékbe történő bejegyzés megújítására a névjegyzékbe történő felvételre vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal az eltéréssel, hogy

 1. az igazgatási szolgáltatási díj mértéke ötvenezer forint;
 2. a természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadónak azt kell igazolnia, hogy a névjegyzékbe történő bejegyzés, illetve a bejegyzés előző megújítása óta eltelt legfeljebb három évben rendelkezik a jogszabályban meghatározott mértékű közbeszerzési gyakorlattal, továbbá
  • a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó tanácsadó a névjegyzékbe történt bejegyzése, vagy a bejegyzés előző megújítása óta folyamatosan rendelkezik 2.1.2. pontban leírt mértékű felelősségbiztosítással,
  • a kizárólag munkáltató ajánlatkérő részére hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységet végző tanácsadó munkaviszonya az ajánlatkérővel fennáll;
 3. a szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadónak, azt kell igazolnia, hogy a névjegyzékbe történt bejegyzése, vagy a bejegyzés előző megújítása óta folyamatosan rendelkezik 2.1.2. pontban leírt mértékű felelősségbiztosítással, továbbá hogy a jogszabály szerinti feltételeknek megfelelő természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó a szervezet tevékenységében közreműködik, vagy a szervezet javára polgári jogi jogviszonyban tevékenykedik;
  • a természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadónak nyilatkoznia kell, hogy vele szemben a 2.1. pontban részletezett kizáró körülmények nem állnak fenn, továbbá, hogy a névjegyzékben szereplő adatai nem változtak. §

Ha a megújítási kérelem benyújtásának időpontját megelőző három évben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó évente - igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett - bejelentette az időközben végzett tevékenységeit és az általa igazolt eljárások száma eléri az előírt mértéket, a már igazolt közbeszerzési gyakorlatot nem kell újra igazolnia. §

Az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés megszerzéséhez kapcsolódó kedvezmények kizárólag akkor vehetők igénybe, ha első megújítás esetén a szakképesítést a tanácsadó a névjegyzékbe történő bejegyzését, az elsőt követő további megújítás esetében pedig a névjegyzékbe történő legutolsó bejegyzésének megújítását követően szerezte meg. §

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási kérelmet legkorábban a névjegyzékbe történő bejegyzés hatályának lejártát megelőző kilencven napon belül nyújthatja be. §

Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási kérelmet a névjegyzékbe történt bejegyzés hatályának lejártát megelőző harminc napon belül adta be, illetve hiánypótlás vagy az ügyintézési határidő meghosszabbítása miatt a Közbeszerzési Hatóság a kérelemről a névjegyzékbe történt bejegyzés hatályának lejártáig nem döntött, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységét köteles a megújítási kérelemről szóló döntés meghozataláig felfüggeszteni. §

Ebben az esetben

 1. a Közbeszerzési Hatóság a honlapján a névjegyzékben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve mellett a "jogosultsága felfüggesztve" megjegyzést szerepelteti; és
 2. a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási kérelemről szóló határozat meghozataláig hivatalos közbeszerzési tanácsadói minőségben új megbízást sem fogadhat el. §

Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenységét a felfüggesztés ellenére - hivatalos közbeszerzési tanácsadóként - továbbra is gyakorolja, a Közbeszerzési Hatóság a tudomására jutástól számított három évre törli a névjegyzékből. Az ilyen jogszabálysértés miatt történt törlést a Közbeszerzési Hatóság a törléstől számított három évig nyilvántartja. §

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a Közbeszerzési Hatóság ellenőrzi, eljár ezek megsértése esetén.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe történő bejegyzés, azaz a tevékenység végzésére jogosító engedély korlátozott idejű volta miatt a szolgáltatás-felügyeleti intézkedések keretébe tartozik a jogosultság lejártának nyomon követése, illetve a jogosultság megújítására irányuló eljárás lefolytatása.

3.7. Jogorvoslatok

A Közbeszerzési Hatóság feladatkörében hozott határozata és végzése ellen nincs helye fellebbezésnek, de a kérelmező, illetve az érintett hivatalos közbeszerzési tanácsadó a határozat felülvizsgálatát kérheti a bíróságtól a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. A kérelemről a törvényszék nemperes eljárásban, a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül határoz, a Közbeszerzési Hatóság határozatát megváltoztathatja. A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye. A bíróság eljárására a Pp. XX. fejezetét kell megfelelően alkalmazni, amennyiben e törvényből, illetőleg a nemperes eljárás jellegéből más nem következik. §

4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatási tevékenység kapcsán nincs olyan ágazati szabály, amely alapján az, aki e tevékenységet a letelepedése szerinti (EU, EGT) tagállamban jogszerűen folytatja, külön engedély vagy bejelentés megtételére lenne köteles a Magyarországra irányuló határon átnyúló - azaz letelepedés nélküli, alkalmi vagy átmeneti jellegű - szolgáltatásnyújtás esetében. §

5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:

 1. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, §
 2. a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet, §
 3. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény. §