Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Európai lőfegyvertartási engedély kiállítása

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2012. április 10.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az európai lőfegyvertartási engedély tekintetében ismertetésre kerülnek többek között a következők: az engedély bevezetésének indoka és célja, az engedéllyel rendelkező személy jogosultságai, valamint az európai lőfegyvertartási engedély tartalma.

Cikk:

Európai lőfegyvertartási engedély kiállítása

Az európai lőfegyvertartási engedély bevezetésének indoka és célja
Az európai lőfegyvertartási engedély kiadására irányuló eljárás megindítása
Hatáskör és illetékesség
Az európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy jogosultságai
Az európai lőfegyvertartási engedély tartalma
Az engedély hatályossága (érvényessége):
Az engedéllyel kapcsolatos előírások jellemzői:
Az engedély visszavonása
Igazgatási szolgáltatási díjak:
Vonatkozó jogszabályok:

Az uniós követelmények érvényesítése, a jogharmonizáció végrehajtása érdekében a fegyvertörvény lehetővé teszi az európai lőfegyvertartási engedély bevezetését.

Az európai lőfegyvertartási engedélyt tehát az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelvével (Irányelv) összeegyeztethető szabályozást tartalmazó - a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény - fegyvertörvény vezette be. §

Az Irányelv a magyar szabályozástól eltérően csak a tűzfegyverekre, vagyis a hazai terminológiának megfelelően az "éles" lőfegyverekre határoz meg előírásokat.

Tűzfegyvernek azok a fegyverek minősülnek, melyek kiterjedő forró gázok tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmasak. Ezek az alábbi kategóriákba sorolhatók:

 1. "A" (tiltott tűzfegyverek),
 2. "B" (engedélyhez kötött tűzfegyverek),
 3. "C" (bejelentéshez kötött tűzfegyverek),

"D" (egyéb tűzfegyverek). §

A fentiek alapján nem tűzfegyver a légfegyver vagy a gáz- és riasztófegyver, ezért szabályozása a nemzeti jogalkotásra tartozik.

A törvény 2004. május 1-jei hatálybalépése Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával egyidejűleg történt. Mivel az a törvény rendelkezése értelmében nem érintette a már kiadott lőfegyvertartási engedélyek hatályát (melyek érvényességének időtartama jelenleg 5 év), ezért az európai lőfegyvertartási engedély bevezetése nem járt együtt a hatályos (érvényes) engedélyek cseréjével. §

Az európai lőfegyvertartási engedély bevezetésének indoka és célja

A belső piac létrejötte, a belső határok eltörlése, illetve a közösség belső határain folytatott ellenőrzések megszűnése miatt az Irányelv előírja az európai lőfegyvertartási engedély alkalmazását.

Ezen okmány bevezetésének célja, elsősorban a vadászat és a céllövészet vonatkozásában, a személyek szabad mozgása szükségesnél nagyobb mértékű korlátozásának elkerülése érdekében, a tűzfegyvernek az Európai Unió valamely tagállamába történő kivitelének elősegítése.

Ezt az okmányt bármely tagállamban kiállíthatják, és azt igazolja, hogy a tulajdonosa az abban szereplő tűzfegyvert a kiállító állam joga szerint szabályszerűen tartja magánál. Mindezt az Irányelven alapuló egységes adattartalmú és az adatok meghatározását az Unió hivatalos nyelvein (bevezetésekor 11 nyelven) tartalmazó ún. "fegyverútlevél" biztosítja.

Mikor szükséges: csak abban az esetben, ha a tűzfegyvert birtokló személy az Európai Unió valamely tagállamának területére - elsősorban vadászat, vagy sportlövészet céljából - magával kívánja vinni a fegyverét is, tehát semmiképp sem kereskedelmi vagy elidegenítési céllal. §

Gyakorlati tapasztalatok szerint nemcsak az uniós tagállamok fogadják el ezt az okmányt. Oka egyrészt az, hogy nagyobb adattartalommal rendelkezik, mint fegyverrendelet - a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet - által rendszeresített, a 15. és 16. számú melléklete szerinti, egyéb kísérő igazolványok. Másrészt az engedély birtokosának azonosításra is alkalmas, mivel fényképét és aláírását is tartalmazza.

Az európai lőfegyvertartási engedély kiadására irányuló eljárás megindítása

Az eljárás megindítható olyan természetes személy kérelmére, aki a tűzfegyver megszerzésére és tartására hatályos (érvényes) engedéllyel rendelkezik. Természetesen igényelheti az európai lőfegyvertartási engedélyt a nemzeti engedély kiadásával egyidejűleg, de később is bármikor, amikor az szükségessé válik. A gyakorlati tapasztalatok alapján csak akkor javasolt kiváltani és csak azon fegyvereket érdemes bejegyeztetni, amikor és amelyekkel meghatározott, illetve igazolt céllal uniós tagállamba kívánunk utazni. Az okmányba újabb - a nemzeti engedélyben is szereplő - fegyverek bejegyzése kérelmezhető. §

Hatáskör és illetékesség

az európai lőfegyvertartási engedély kiadására, meghosszabbítására, illetve a visszavonására irányuló eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik; §

 1. az eljárás lefolytatására az a rendőrhatóság illetékes, amely a kivinni szándékozott fegyver megszerzését, illetve tartását engedélyezte:
  • sportlövészeti vagy vadászati célú fegyver esetén a kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság,

önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra engedélyezettnél a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság. visszavonásig, míg a lőfegyver kiállítási az engedélyben meghatározott időpontig hatályos. §

Az európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy jogosultságai

Az európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy jogosult:

az engedélyébe bejegyzett "C" és "D" kategóriába tartozó tűzfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra - hatályos vadászati engedély mellett - behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani; §

az engedélyébe bejegyzett "B", "C" és "D" kategóriájú sportlőfegyverét sportlövő versenyre - meghívólevéllel igazolása mellett - behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani; [Fe.rend. 48. § (1) §

 1. az engedélyébe bejegyzett "B", "C" és "D" kategóriájú tűzfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra, Magyarország területére történő behozatalára, az alábbi feltételekkel:
  • bizonyítja, hogy tevékenysége vagy más ok miatt élete, testi épsége fokozott védelmet igényel, és a veszélyhelyzet csak tűzfegyverrel hárítható el,

rendelkezik a tűzfegyver tárolásának a fegyverrendeletben megállapított feltételeivel, §

a várható beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság azt engedélyezte. §

Az európai lőfegyvertartási engedély tartalma

Az európai lőfegyvertartási engedély tartalmazza:

 1. az engedély birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, sőt a fényképét is,
 2. a tűzfegyver azonosító adatait (típusa, gyártója, gyártási száma, kaliberjele, kategóriájának betűjele és száma) - 10 darab fegyver bejegyzésére van az okmányban lehetőség,
 3. az engedély hatályosságát (a kiállításától számított 5 év, illetve egyszeri meghosszabbítás helye),
 4. az engedélyező hatóság bejegyzéseit (itt kerül rögzítésre a bejegyeztetett fegyverre vonatkozó, a nemzeti engedélyben szereplő időbeli hatály, mely csak a két engedély egyszerre történő megszerzése esetén esik egybe),
 5. a meglátogatott tagállamok hatóságainak engedélyezési bejegyzéseire szolgáló rovatot (pl. behozatali engedély),
 6. a Közösségen belüli utazásra vonatkozó alábbi információkat:
  • az ezen okmányba bejegyzett "B", "C" vagy "D" kategóriájú egy vagy több tűzfegyverrel másik tagállamba történő beutazás joga a meglátogatni kívánt tagállam hatósága által a megfelelő tűzfegyverre kiadott engedélyétől függ,
  • általában nem szükséges előzetes engedély a "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverrel vadászat, illetve "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverrel sportlövészet céljából történő beutazáshoz, feltéve, hogy az utazó magánál tartja az európai lőfegyvertartási engedélyét, és igazolni tudja az utazás célját,
  • a tagállamok saját területükön megtilthatják vagy engedélyhez köthetik bizonyos "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyverek megszerzését, tartását,
 7. a tagállamok tájékoztatása alapján az előbbi pontban említett tilalomat, illetve engedélyhez kötöttséget,
 8. az engedély birtokosának aláírását,
 9. a kiállító hatóság megnevezését, bélyegzőlenyomatát,
 10. az okmány kiállításának keltét.

§

Az engedély hatályossága (érvényessége):

 1. 5 év,
 2. alkalmanként - kérelemre - további 5 évre meghosszabbítható (ugyanazon okmányban egyszer lehetséges), ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak.

§

Az engedéllyel kapcsolatos előírások jellemzői:

 1. nem ruházható át,
 2. a lőfegyver birtoklása során köteles azt az engedélyes magánál tartani,
 3. az engedélyen fel kell tüntetni - értelemszerűen az engedélyes bejelentése alapján:
  • a bejegyzett lőfegyver birtoklásában, jellemzőiben bekövetkezett változásokat,
  • a lőfegyver elvesztését vagy ellopását.

§

Az engedély visszavonása

Az engedély visszavonható, ha:

a kiadásának valamely feltétele §

 1. [Fe.rend. már a kiadáskor sem állt fenn,
 2. a kiadásának valamely feltétele később megszűnik,
 3. az engedéllyel rendelkező a fegyvertörvényben és a fegyverrendeletben meghatározott kötelezettségét megszegi.

§

Igazgatási szolgáltatási díjak:

Az engedélyezési eljárás során az eljárást kezdeményező az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendeletben (BM rend.) meghatározott alábbi igazgatási szolgáltatási díjakat köteles befizetni a rendőrhatóság megadott számlájára:

az okmány kiállítása 4000 Ft, §

hatósági bejegyzésnél 3000 Ft, §

meghosszabbítása 4000 Ft, §

fellebbezés esetén 4000 Ft. §

Vonatkozó jogszabályok:

 1. Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve (Irányelv)
 2. 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és a lőszerekről (Ftv.)
 3. 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről (Fe.rend.)
 4. 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól (BM rend.)