Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Lőfegyver-kereskedők jelentési kötelezettsége

 • Aktív elem: Ügyleírás
 • Kapcsolódó anyagok
 • Letölthető dokumentumok
 • Szolgáltatások
 • Lépésről lépésre
 • Segítség
 • Jogszabályok

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2011. június 10.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

 1. Megtudhatják, hogy a fegyvertörvény szerint ki minősül lőfegyver-kereskedőnek, valamint megtudhatják azt is, hogy a fegyvergyártás, a -kereskedelem, valamint a -javítás területén milyen feladatai és kötelezettségei vannak a lőfegyver-kereskedő személynek, illetve szervezetnek.

Cikk:

Lőfegyver-kereskedők jelentési kötelezettsége

Rendőrhatósági engedély szükséges a lőfegyver (lőszer):
A lőfegyver-kereskedő köteles a lőfegyver és lőszer forgalmazásakor:
A lőfegyver-kereskedő nyilvántartja:
A lőfegyver-kereskedőnek a nyilvántartással kapcsolatos általános kötelezettségei:
Az engedély tárgyával összefüggő nyilvántartási feladatai:
Vonatkozó jogszabályok:

Az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve (Irányelv) a szervezett bűnözés elleni hatékonyabb fellépés - különösen a tűzfegyverek, lőszerek tiltott előállításának és jogellenes kereskedelmének megakadályozása - érdekében állapít meg követelményeket. Szigorú személyi feltételeket ír elő a fegyverkereskedelemmel foglalkozók számára, és részletes szabályokat fogalmaz meg tevékenységük, illetve a lőfegyverek (lőszerek) adminisztratív ellenőrzése érdekében.

A tagállamok közötti információcsere érdekében célszerű központi lőfegyver-nyilvántartást létrehozni. Az Irányelvvel összhangban - a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény - a fegyvertörvény lehetővé teszi a tűzfegyverek birtoklásának, mozgásának ellenőrzéséhez szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírások megállapítását.

A lőfegyverek központi nyilvántartását a rendőrség központi szerve, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kezeli, a fegyvertörvényben előírt adattartalommal. §.

A központi nyilvántartásba a lőfegyver-kereskedő is adatot szolgáltat, ezért tisztázni szükséges a lőfegyver-kereskedő fogalmát, mely a köznapi szóhasználattól eltérően nem korlátozódik a kereskedelmi tevékenységre, mivel a jogalkotó gyűjtőfogalomként használja. Ennek ellenére azt sem jelenti, hogy a lőfegyver-kereskedő mindenféle tevékenységet végezhet, mivel csak azt, amire konkrétan engedéllyel rendelkezik.

A fegyvertörvény szerint lőfegyver-kereskedőnek minősül az a személy (szervezet), aki (amely) a lőfegyverrel (lőszerrel) kapcsolatos kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét - teljes egészében vagy részben - az alábbi területeken végzi:

 1. gyártás,
 2. kereskedelem, közvetítő kereskedelem, csere, bérbeadás,
 3. javítás, hatástalanítás vagy átalakítás.

A lőfegyver-kereskedő lehet:

 1. természetes személy,
 2. jogi személy,
 3. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. §.

Rendőrhatósági engedély szükséges a lőfegyver (lőszer):

 1. gyártásához - gyártás: elsősorban a lőfegyver (lőfegyverdarab), a lőszer (lőszeralkatrész) elkészítése, valamint az elkészített alkatrészek készre szerelése; §
 2. javításához - javítás: a rendeltetésszerű használatnak meg nem felelő lőfegyver fegyverrészének ugyanolyan alkatrészre történő kicserélése, a lőfegyver irányzékán végrehajtott módosítás (beállítás), továbbá a lőfegyver működőképességének helyreállítása; §
 3. forgalmazásához - forgalmazás: a lőfegyver, lőszer tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és a közvetítő kereskedelmi tevékenységet is; §
 4. hatástalanításához - hatástalanítás: a lőfegyver lőszer, illetve lövedék kilövésére véglegesen alkalmatlanná tétele az erre a célra kidolgozott speciális eljárás keretében; § §
 5. kiállításához - kiállítás: a lőfegyverek (lőszerek) alkalmilag - meghatározott helyen és időben szervezett rendezvényen (kiállítás) - történő bemutatása és forgalmazása. §

A fegyverrendelet - a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet - értelmében a gyártási, a forgalmazási vagy javítási tevékenységre kiadott engedély visszavonásig, míg a lőfegyver kiállítási az engedélyben meghatározott időpontig hatályos. §

A közösségi jog előírja, hogy a lőfegyvert megszerzők személyes adatait nem csak az engedélyező hatóságnak, hanem a fegyverkereskedőnek is nyilván kell tartania (a törvény hatálybalépése előtt a kereskedő a lőfegyvert megszerzők adatait nem kezelhette). A vevő adatait a kereskedő a megszerzési engedély alapján veszi nyilvántartásba.

A lőfegyver-kereskedő köteles a lőfegyver és lőszer forgalmazásakor:

 1. a vevő, az eladó (szállító), illetve a megrendelő azonosítását a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány alapján elvégezni,
 2. engedélyük érvényességéről meggyőződni,
 3. a fegyvertörvényben meghatározott adatokat nyilvántartásba venni,
 4. az adatokat a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani. §

A lőfegyver-kereskedő nyilvántartja:

 1. a lőfegyver azonosító adatait,
 2. a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat,
 3. a vevő, az eladó (szállító), illetve a megrendelő
  • természetes személy esetén: személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa számát, az engedély számát, az azt kiállító szerv megnevezését,
  • szervezet esetén: cégszerű megnevezését, kereskedelmi meghatalmazottja természetes személyazonosító adatait, az engedély számát, továbbá az azt kiállító szerv megnevezését. §

A lőfegyver-kereskedőnek a nyilvántartással kapcsolatos általános kötelezettségei:

 1. a lőfegyver forgalomba hozatala nyilvántartásának felvételétől számított 5 évig az adatok megőrzése; §
 2. adatszolgáltatás a központi nyilvántartást vezető rendőri szervnek (ORFK), valamint egyéb jogosultaknak § meghatározott esetekben; §
 3. a nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásról adattovábbítási nyilvántartás vezetése, [Ftv. 14. § (2) bek.] és annak az adattovábbítástól számított 5 évig megőrzése; §
  • az érintett személy személyazonosító adatait, illetve a szervezet azonosításához szükséges adatokat,
  • az adattovábbítás időpontját,
  • az adattovábbítás célját, jogalapját és a továbbított adatkört,
  • az adatigénylő nevét vagy megnevezését. §
 4. a lőfegyver-kereskedői tevékenységének befejezésekor az adat-, és az adattovábbítási nyilvántartásnak a rendőrség központi szervének, az ORFK-nak átadása. §

Az engedély tárgyával összefüggő nyilvántartási feladatai:

Fegyvergyártási tevékenység esetén

 1. a fegyverrendeletben meghatározott jelentőlapoknak a csatolt tájékoztató alapján történő kitöltése:
  • Lőfegyvergyártás készletre vételi jelentőlapja, §
  • Lőfegyvergyártó értékesítési jelentőlapja; §
 2. a fenti jelentőlapok szerinti adatoknak - 3 munkanapon belül - az ORFK részére bejelentése; §
 3. negyedévenként a gyártott és raktározott fegyvernek - jegyzőkönyvben rögzített módon - a leltározása. §

Forgalmazási tevékenység esetén

 1. a fegyverrendeletben meghatározott jelentőlapoknak a csatolt tájékoztató alapján történő kitöltése:
  • Lőfegyver-kereskedő készletre vételi jelentőlapja, §
  • Lőfegyver-kereskedő értékesítési jelentőlapja; §
 2. a fenti jelentőlapok szerinti adatoknak - 3 munkanapon belül - az ORFK részére bejelentése; §
 3. a lőfegyver, lőszer és lőszerelem tartásáról és forgalmazásáról, a forgalmazási tevékenységet engedélyező hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartó könyv vezetése; §
 4. naponta a nyilvántartások lezárása és azok adatainak a raktárkészlettel történő egyeztetése. §

Fegyverjavítási tevékenység esetén

 1. a javításra leadott lőfegyver és a fegyvertartási engedély adatainak - a javítási tevékenységet engedélyező hatóság által hitelesített - nyilvántartókönyvben vezetése; §
 2. a nyilvántartókönyv elkülönített részében nyilvántartás vezetése a megvásárolt lőfegyverekről, fődarabokról és azok hasznosításáról; §
 3. a fenti nyilvántartások pontos adattartalmát a Fe.rend. 9. számú melléklete határozza meg; §
 4. naponta a nyilvántartások lezárása és adatainak a raktárkészlettel egyeztetése. §

Az előírt bejelentési kötelezettségeket a kötelezett elektronikus úton is teljesítheti. §

A gyártásnál és a forgalmazásnál nevesített 2-2 jelentőlap ORFK számára beküldése valóban teljesíthető elektronikus úton, kétféle módon is. Egyrészt a jelentőlap beküldhető az ORFK-ra e-mailen (orfkfegyver@orfk.police.hu) vagy faxon.

Másrészt beküldhető az elektronikus ügyintézés keretében a magyarország.hu ügyfélkapu rendszerében, mely az ügyfél számára előnyösebb megoldás, mivel automatikusan visszajelzést kap a küldeménye beérkezéséről, illetve annak iktatásáról. A jelentőlapok a Rendőrség honlapjáról is letölthetők. www.police.hu/eugyint/polgfegyvereui/lofegyverenyomt.html

Vonatkozó jogszabályok:

 1. Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve (Irányelv)
 2. 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és a lőszerekről (Ftv.)
 3. 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről (Fe.rend.)