Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Lőfegyver, lőszer kereskedelmi célú kivitelének, behozatalának, országhatáron történő átszállításának engedélyezése

Létrehozva: 2011. június 10.
Módosítás: 2012. május 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

E cím alatt ismertetésre kerülnek a lőfegyver, lőszer kereskedelmi célú kivitelének, behozatalának, országhatáron történő átszállításának mint rendőrhatósági engedélyhez kötött tevékenységeknek a szabályai.

Cikk:

Lőfegyver, lőszer kereskedelmi célú kivitelének, behozatalának, országhatáron történő átszállításának engedélyezése

Hatáskör és illetékesség
Az eljárás megindítása
Igazgatási szolgáltatási díjak:
Vonatkozó jogszabályok:

Az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve (Irányelv) az illegális fegyverkereskedelem megelőzése érdekében szigorú követelményeket állapít meg. Az Irányelv szerint alapvetően tilalmazni kell az egyik tagállamból a másikba fegyver birtokában történő átlépést, ettől eltérés csak abban az esetben fogadható el, ha olyan eljárást vezetnek be, amely lehetővé teszi a tagállamok értesítését arról, hogy lőfegyvert kívánnak a területükre bevinni. Az Európai Unió tagállamainak a lőfegyverek átvitelével kapcsolatban információcsere-hálózatot kell működtetniük, melyhez hatékony hozzájárulást biztosíthat a tagállam központi lőfegyver-nyilvántartása.

Az Irányelvvel összhangban - a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény - a fegyvertörvény lehetővé teszi a lőfegyvereknek más tagállam területére történő átvitele esetén a rendeltetési hely, illetve a tranzitország részére történő adatszolgáltatást, melyet a rendőrség központi szerve, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) végez. §

Rendőrhatósági engedély szükséges a lőfegyvernek (lőszernek)

 1. az ország területére történő behozatalához,
 2. az ország területéről történő kiviteléhez,
 3. az ország területén történő átszállításához.

§

Lőfegyver vagy lőszer kereskedelmi célú behozatalához, kiviteléhez vagy re-exportjához a rendőrhatósági engedélyen kívül a külön jogszabályban meghatározott hatóság engedélye is szükséges. §

Ez a külön jogszabály a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet. § A hatálya alá tartozó eszközök § esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) engedélye is szükséges.

Hatáskör és illetékesség

A lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását, behozatalát Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi. §

Az eljárás megindítása

Az eljárás a lőfegyver-kereskedő kérelmére indul. §

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől) megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lőfegyver tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,
 2. a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július l-jén kötött Egyezmény szerint történő ellenőrzésen részt vett,
 3. lőszer és lőszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító számát,
 4. azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) küldeni vagy szállítani kell,
 5. az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek) darabszámát,
 6. a szállítóeszköz megjelölését,
 7. az indulás és az érkezés várható időpontját,
 8. tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését.

§

Az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány formáját és tartalmát a fegyverrendelet 16. számú mellékletében szereplő Lőfegyver-szállítási engedély határozza meg. §

A kereskedelmi célú behozatalra, illetve kivitelre kiadott engedély 1 évig hatályos. §

A kereskedelmi célból behozott, kivitt és átszállított lőfegyverekről az engedéllyel rendelkező köteles a fegyverrendelet 16. számú melléklete szerinti adatokat 3 munkanapon belül az ORFK -nak bejelenteni. §

A lőfegyver, lőszer behozatalára vagy átszállítására jogosító igazolással, illetve engedéllyel rendelkező az abban feltüntetett lőfegyvert, lőszert

 1. jogosult tartani és használni, a fegyverrendelet előírásai szerint,
 2. köteles a határvámhivatalnak bemutatni, az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő beutazáskor, illetve kiutazáskor. §

Utóbbi esetben a határvámhivatal a lőfegyver (lőszer) kísérő igazolványt - az okmánykezelést követő 5 munkanapon belül - visszaküldi az engedélyező hatóságnak. §

Igazgatási szolgáltatási díjak:

Az engedélyezési eljárás során az eljárást kezdeményező az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendeletben meghatározott alábbi igazgatási szolgáltatási díjakat köteles befizetni a rendőrhatóság megadott számlájára:

 1. lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése forgalmazás (kereskedelem) céljából 30.000 Ft, §
 2. lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése turista forgalomban:
  • fegyverenként 4500 Ft,
  • csak lőszer esetén 2000 Ft,
  • Határvámhivatal igazolása 3000 Ft. §

Vonatkozó jogszabályok:

 1. Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve (Irányelv)
 2. 2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és a lőszerekről (Ftv.)
 3. 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről (Fe.rend.)
 4. 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól (BM rend.)