Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!


A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), és minden KAÜ-t használó szolgáltatás karbantartás miatt 2020.06.03-án 00:00 órától 02:00 óráig nem lesz elérhető.


Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!
Szíves megértését köszönjük.


NISZ Zrt.

 

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 15. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. Az „Adatkeresés” felület 2020. június végén, a „Támogatási idő lekérdezése” felület tervezetten 2020. júliusban lesz újra aktív. . Bővebb információ itt olvasható.

Tisztelt Felhasználó!

A Földhivatal Online rendszerben 2020. június 5-én pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Jármű előzetes eredetiségvizsgálatához kapcsolódó közreműködő tanúsítói tevékenysége

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2012. május 7.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás az előzetes eredetiségvizsgálatnál közreműködő tanúsítói tevékenység feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Jármű előzetes eredetiségvizsgálatához kapcsolódó közreműködő tanúsítói tevékenysége

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. Eredetiségvizsgálatra alkalmas vizsgálóállomás
2.2. Személyi követelmények
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.1.1. A megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek
3.1.2. A Közigazgatási [0]és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (közreműködői tevékenység)
3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja
3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok
3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása
3.2.5. Ügyintézési határidő
3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei
3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele
3.4. Az adminisztrátorok és a vizsgálók bejelentése
3.5. A közreműködő és a vizsgáló változásbejelentési kötelezettsége
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.6.1. Közlekedési Felügyelőség szolgáltatás-felügyeleti intézkedései
3.6.2. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala szolgáltatás-felügyeleti intézkedései
3.7. Jogorvoslatok
3.7.1. A közlekedési felügyelőség döntéseivel szemben igénybe vehető jogorvoslatok
3.7.2. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal döntéseivel szemben igénybe vehető jogorvoslatok
4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. § Az eredetiségvizsgálatot végző hatóság a feladat végrehajtásához vizsgáló állomások közreműködését, szolgáltatását veszi igénybe, majd a vizsgálat eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki. A jármű előzetes eredetiségvizsgálatához kapcsolódó közreműködő tanúsítói (a továbbiakban: közreműködő) tevékenysége tehát az a szolgáltatási tevékenység, amelyet a vizsgáló állomás az eredetiségvizsgálat során végez. A szolgáltatási tevékenység tartalma, hogy a közreműködő a jármű egyes, eredetiséget tanúsító adatainak igazolása tekintetében tanúsító szervezetként részt vesz az előzetes eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárás során a tényállás tisztázásában. §

A közreműködői tevékenység a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés ágazatba. ezen belül a 71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés alágazatba és a 71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

Közreműködői tevékenységet az végezhet, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket.

Közreműködő az engedély alapján a jármű eredetiségével összefüggő adatok igazolása tekintetében a tényállás tisztázásában közreműködő tanúsító szervezet. §

2.1. Eredetiségvizsgálatra alkalmas vizsgálóállomás

Vizsgálóállomás alatt értjük

 1. egyrészt a közlekedési hatóság által működtetett telephelyet,
 2. másrészt az előzetes eredetiségvizsgálatra az engedélyező hatósággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég által működtetett telephelyet, amely alkalmas a jármű és a járműokmányok előírt adatainak hiteles felvételezésére, rögzítésére, valamint azoknak az eredetiségvizsgálati eljárást lefolytató hatóság részére történő továbbítására. §

A tanúsítói tevékenység az alábbi feltételeknek megfelelő vizsgálóállomásokon végezhető:

 1. ahol rendelkezésre állnak a forgalmi engedély adatainak és az eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges egyes adatok (a kérelmező neve és lakcíme; a jármű okmányazonosítója, illetve az okmány fajtájának megjelölése; a vizsgálónak és az adminisztrátornak a nyilvántartó által képzett jogosultságazonosítója; az előírások szerint mért és azonosított műszaki és rögzített képi adatok; a jármű azonosító és műszaki adatai, valamint motorjának egyedi azonosító jele, illetve kódja) hiteles felvételezését és megmásíthatatlan rögzítését, valamint a hatósághoz való sérülésmentes továbbítását biztosító, jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételek,
 2. amely meghatározott járműfajtákra, járműkategóriákra vonatkozóan vállalja, hogy a járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzésével összefüggő feladatokat folyamatosan ellátja,
 3. amely a tevékenységével összefüggésben kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik,
 4. amely az előzetes eredetiségvizsgálat személyes végzésére jogosult személlyel munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít,
 5. amely a jogszabályban meghatározott vizsgálati módszert alkalmazza; lásd: §,
 6. amelyben biztosított a fentiek szerint felvételezett adatok megmásíthatatlan rögzítéséhez és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához történő sérülésmentes továbbításához szükséges közvetlen adattovábbítást lehetővé tévő adatátviteli kapcsolat,
 7. amely teljesíti az eredetiségvizsgálati eljáráshoz szükséges informatikai és biztonsági feltételeket, lásd: §,
 8. amelyben biztosított, hogy a vizsgálóhelyiségbe (vizsgálat helyére) a vizsgálat tartama alatt illetéktelen személy ne léphessen be,
 9. amelyben biztosított, hogy a jármű minden irányból vizsgálható,
 10. amely rendelkezik elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerrel; továbbá §

2.2. Személyi követelmények

 1. Eredetiségvizsgálat kizárólag nagykorú adminisztrátor és vizsgáló útján végezhető. §
 2. Adminisztrátor az előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közreműködővel jogviszonyban álló személy, aki jogosultságot szerzett az eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban végzett közreműködői tevékenység során adminisztratív tevékenység végzésére. §
 3. Vizsgáló az előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közreműködővel jogviszonyban álló személy, aki jogosultságot szerzett az eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban végzett közreműködői tevékenység során vizsgálói tevékenység végzésére. §
 4. Eredetiségvizsgálat kizárólag olyan nagykorú adminisztrátor és vizsgáló útján végezhető, aki §
 5. büntetlen előéletű,
 6. nem áll az előzetes eredetiségvizsgálati eljárásában a vizsgálói vagy adminisztrátori tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 7. rendelkezik a jogszabály alapján szükséges szakmai képesítéssel, lásd: §, továbbá
 8. teljesíti a jogszabály alapján szükséges továbbképzést. Lásd: §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

3.1.1. A megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek

A közreműködői tevékenység tekintetében

 1. a tevékenységet engedélyező,
 2. az engedélyezett közreműködésével hatósági szerződést kötő,
 3. a közreműködői tevékenységet - a hatósági szerződéssel összefüggésben - ellenőrző, valamint
 4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletét - a hatósági szerződéssel összefüggésben - ellátó

hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési szakigazgatási szerveiként működő megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségek járnak el. §

Figyelem! A hatósági hatáskör 2011. szeptember 1-jével változott meg és került a megyei és fővárosi közlekedési felügyelőségekhez. Lásd: §.

3.1.2. A Közigazgatási [0]és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A közreműködői tevékenység tekintetében

 1. a közreműködőkről, azok telephelyeiről, fióktelepeiről, a hatósági szerződésekről, valamint a vizsgálókról és adminisztrátorokról nyilvántartást vezető, §
 2. a közreműködői tevékenységet ellenőrző, valamint
 3. a szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó §

hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a Közigazgatási [0]és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jár el. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (közreműködői tevékenység)

A közreműködői tevékenység végzéséhez a területileg illetékes megyei és fővárosi közlekedési felügyelőség (a továbbiakban: közlekedési felügyelőség) engedélyezési eljárása alapján az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítása, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre irányuló hatósági szerződés megkötése szükséges. §

3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek meglétének ellenőrzése útján biztosítsa a közreműködői tevékenység biztonságos folytatását, valamint azt, hogy az azt igénybe vevők minőségi szolgáltatáshoz jussanak. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy a közreműködői tevékenységet végzőkről megfelelő adatok álljanak a hatóság rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló nyilvántartás vezetéséhez.

3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A közreműködői tevékenység végzésére irányuló kérelmet írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a közlekedési felügyelőségnél.

Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

A kérelemben meg kell jelölni

 1. a kérelmező nevét,
 2. a kérelmező lakcímét vagy székhelyét,
 3. valamint a közreműködői tevékenység engedélyezésére irányuló kifejezett kérelmét, §
 4. azon vizsgálóállomások címét, amelyeken a kérelmező előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységet kívánja végezni,
 5. a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,
 6. azon járműkategóriák megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni az előzetes eredetiségvizsgálati hatóság (a Közigazgatási [0]és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal) eljárásában. §

A kérelemhez csatolni kell

 1. 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy az engedélyt kérő - az engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül, ha az engedélyt kérő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 2. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy
  • rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi feltételekkel, valamint
  • a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi, a jogszabályi követelmények alapján a hatósági szerződésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés következményeinek, azaz annak, hogy a szerződés megszegése esetén a hatósági szerződés végrehajtható határozatnak minősül, és a hatóság hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről. §

A kérelem részeként kell megtenni továbbá a tevékenység megkezdéséhez kapcsolódóan a 3.4. pont szerinti, a közreműködő munkáját segítő adminisztrátor és vizsgáló személyére vonatkozó bejelentést.

3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

Az eljárásban szakhatóságok nem működnek közre.

3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása

Az engedélyezési eljárás megindításáról a közlekedési felügyelőség a kérelmezőt értesíti, amely értesítésnek tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is, továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt és a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, másik hatóság vagy szakhatóság az eljárásra nem jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység folytatásának joga. §

Az engedélyezési eljárásra további sajátos követelmények nem vonatkoznak.

3.2.5. Ügyintézési határidő

A közlekedési felügyelőség hatósági szerződés megkötéséről negyvenöt napon belül határoz. §

Ha a hatóság az ügyintézési határidő meghosszabbítására vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a kérelmezővel. A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról. §

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet - külön döntés nélkül is - megilleti a tevékenység megkezdésének és folytatásának joga. §

3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei

A közlekedési felügyelőség - ha a kérelem minden szempontból megfelelő a jogszabályi követelményeknek - engedélyezi a közreműködői tevékenység végzését, és ennek alapján hatósági szerződést köt az engedélyessel. §

A határozatlan időtartamra szóló hatósági szerződés kötelező tartalmi elemei a következők: §

 1. az engedélyező hatóság megnevezése, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszáma, az ügy száma, valamint ügyintézőjének és képviselőjének a neve;
 2. a közreműködő megnevezése, székhelye, a kérelemben megjelölt telephelyeinek felsorolása, adószáma, cégjegyzékszáma, számlaszáma és a számláját vezető pénzintézet megnevezése, elektronikus levélcíme, valamint képviselőjének a neve;
 3. a szerződés tárgya, a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírása, az arra vonatkozó kötelezettségvállalás;
 4. annak a járműkategóriának a megjelölése, amelyre vonatkozóan a vizsgáló állomás az eredetiségvizsgálati tevékenységét végzi;
 5. az engedélyező hatóság engedélye az eredetiségvizsgálati tevékenységben tanúsító szervezetként történő közreműködésre;
 6. arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a közreműködő a szerződésben meghatározott tevékenységét a jogszabály szerint előírt személyi, tárgyi, technikai és informatikai feltételek teljesítésével végzi;
 7. a közreműködő vizsgálóállomásai által az eredetiségvizsgálati tevékenységet támogató rendszerbe (a továbbiakban: KERT) elektronikus úton továbbítandó, a KERT rendszerben rögzítendő adatok köre, az erre vonatkozó kötelezettségvállalás;
 8. a közreműködő és az engedélyező hatóság közötti elszámolás rendje;
 9. a felek közötti kapcsolattartás módja;
 10. a felmondási okok,
 11. a szerződésszegésnek minősülő magatartások és azok jogkövetkezményei;
 12. a tevékenység ellenőrzésének gyakorisága és rendje; valamint
 13. a közreműködő nyilatkozata arról, hogy valamennyi, jogszabály alapján a szerződésben foglalt kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés következményeinek;
 14. az, hogy a közreműködőt tevékenységéért az előzetes eredetiségvizsgálat hatósági díja mindenkori összege 40%-ának megfelelő mértékű ellenérték illeti meg.

Ha a kérelem bizonyos feltételekkel felel meg a jogszabályi követelményeknek, a hatóság felhívja az ügyfelet a hiányosságok pótlására.

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és a hiányosság nem is orvosolható, a közlekedési felügyelőség a kérelmet elutasítja.

3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

Az engedélyezési eljárásért általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetnie a bejelentőnek. §

Az illetéket a bejelentés benyújtásakor illetékbélyeggel a bejelentést tartalmazó iraton kell megfizetni. §

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele

A közreműködői engedéllyel rendelkezőkről a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala naprakész nyilvántartást vezet. §

A nyilvántartás tartalmazza

 1. a szolgáltató nevét,
 2. a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét (telephelyeit, fióktelepeit),
 3. az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését (jármű előzetes eredetiségvizsgálatához kapcsolódó közreműködői tanúsító tevékenység),
 4. az engedély számát,
 5. a közreműködő által bejelentett vizsgáló és adminisztrátor természetes személyazonosító adatait, valamint a vizsgálói és adminisztrátori jogosultságára vonatkozó adatokat, §
 6. a közreműködő azonosító adatait,
 7. a vizsgálóállomás azonosító adatait,
 8. a hatósági szerződés nyilvántartási számát,
 9. vizsgálói, illetve adminisztrátori besorolást,
 10. a vizsgálók és adminisztrátorok azonosító kódját,
 11. a vizsgálói és adminisztrátori jogosultság felfüggesztésének és törlésének tényét,
 12. a hatósági szerződés megszüntetésének, a vizsgálói és adminisztrátori jogosultság felfüggesztésének és törlésének alapjául szolgáló jogerős bírósági vagy más hatósági határozat számát,
 13. a nyilvántartásba való bejegyzés, törlés időpontját. §

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala törli a nyilvántartásából a vizsgálói, adminisztrátori jogosultságát annak a személynek,

 1. aki azt kérelmezi,
 2. aki a vizsgálói, adminisztrátori tevékenységre vonatkozó jogszabályi követelményeket neki felróható módon megszegte, ha az kihatott a vizsgálat eredményére,
 3. akinek a közreműködővel fennálló munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnt,
 4. aki nem felel meg a jogszabályban meghatározott alkalmazási feltételeknek.

Akit azért töröltek a nyilvántartásból, mert a vizsgálói tevékenységre vonatkozó jogszabályi követelményeket neki felróható módon megszegte, ha az kihatott a vizsgálat eredményére, annak részére egy évig nem adható jogosultság. §

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala törli a nyilvántartásból azt a közreműködőt, aki a tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult. §

Az engedélyesekről vezetett nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység folytatásának hatósági ellenőrzését és a szolgáltatás igénybe vevőinek tájékoztatását szolgálja. Ennek megfelelően a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó általános szabályok szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatókról általa vezetett nyilvántartás alapján az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon, naprakészen köteles közzétenni a szolgáltatókra vonatkozó adatokat (elsődlegesen a szolgáltató megnevezését, a szolgáltató székhelyét, és az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését). §

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság köteles külön nyilvántartást vezetni azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta. §

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal honlapján jelenleg - a jogszabályi követelmények ellenére - nem elérhető egyik nyilvántartás sem.

3.4. Az adminisztrátorok és a vizsgálók bejelentése

A közreműködő kizárólag olyan adminisztrátor, illetve vizsgáló útján folytathat eredetiségvizsgálati tevékenységet, akit a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának bejelentett. § Az előzetes eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban vizsgálóként, illetve adminisztrátorként tevékenységet végezni csak a Hivatal által kiadott jogosultság-azonosító birtokában lehet. §

Figyelem! A közreműködői tevékenység engedélyezése során a fenti bejelentést a kérelemben, annak kötelező tartalmi elemeként kell megtenni.

A vizsgáló és az adminisztrátor személyére vonatkozó bejelentésben a közreműködőnek meg kell jelölnie

 1. a vizsgáló, adminisztrátor természetes személyazonosító adatait,
 2. a közreműködő és a vizsgáló, adminisztrátor közötti jogviszonyt, és
 3. a képzettségi követelményeknek való megfelelést igazoló okirat számát.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az előzetes eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban vizsgálóként, adminisztrátorként való részvétel feltételét képező jogosultságazonosító kiadása előtt ellenőrzi, hogy a vizsgáló, adminisztrátor megfelel-e a jogszabályban meghatározott alkalmazási feltételeknek. §

Ha megfelel a feltételeknek, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a vizsgáló, adminisztrátor számára jogosultság-azonosítót képez, és azt haladéktalanul közli a közreműködővel. §

A bejelentés illeték- vagy díjfizetési kötelezettséggel nem jár.

3.5. A közreműködő és a vizsgáló változásbejelentési kötelezettsége

A közreműködő és a vizsgálóállomás azonosító adataiban bekövetkezett változást, valamint a jogosultsággal összefüggő adatok megváltozását a közreműködő közvetlenül, a vizsgáló és az adminisztrátor a közreműködőn keresztül a változást követő öt napon belül köteles a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának bejelenteni. §

Az adatokban bekövetkezett változást írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának. Az elektronikus változásbejelentés jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

Az adatokban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítése mellett nem kell illetéket vagy díjat fizetni.

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

3.6.1. Közlekedési Felügyelőség szolgáltatás-felügyeleti intézkedései

A hatósági szerződésben foglaltak betartását a közlekedési felügyelőség a közreműködő vizsgálóállomásain rendszeresen ellenőrzi.

Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel a közreműködő telephelyén, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal egyidejű értesítése mellett az engedélyező hatóság írásban felszólítja a közreműködőt a megállapított hiányosságok megszüntetésére, egyben felhívja a közreműködőt a hatósági szerződés megszegésének következményeire. §

A közlekedési felügyelőség a hatósági szerződés egy példányát a megkötésétől számított öt napon belül megküldi a tevékenységről nyilvántartást vezető Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának. A hatósági szerződés tartalmában bekövetkezett változásról, a hatósági szerződés megszűnéséről és a végrehajtás elrendeléséről az engedélyező hatóság öt napon belül értesíti a Hivatalt. §

3.6.2. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala szolgáltatás-felügyeleti intézkedései

Az előzetes eredetiségvizsgálat hatósági folyamatát, különösen a közreműködő telephelyén végzett tevékenysége során a valós adatok hiteles felvételezését, megmásíthatatlan rögzítését és azok nyilvántartásba történő sérülésmentes továbbítását, valamint a vizsgálók, adminisztrátorok tevékenységét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala rendszeresen és esetenként ellenőrzi.

Ha az ellenőrzés a közreműködő érdekkörében tár fel hiányosságot, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - a közreműködővel jogviszonyban álló vizsgáló, adminisztrátor jogosultságát felfüggesztésével egyidejűleg - azt írásban közli az engedélyező hatósággal, aki köteles a hiányosság megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni. §

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a vizsgálói, adminisztrátori tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a vizsgáló, adminisztrátor büntetlen előéletű és nem áll a vizsgálói, adminisztrátori tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a büntetőeljárás jogerős lezárásáig vagy annak megszüntetéséig felfüggeszti a vizsgálónak a vizsgálói tevékenységre való jogosultságát, ha vele szemben a közélet tisztasága elleni, a közbizalom elleni vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult. §

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala az előzetes eredetiségvizsgálatra irányuló hatósági eljárásban vizsgálóként, adminisztrátorként való részvétel feltételét képező jogosultság-azonosító kiadása előtt, valamint a jogosultság fennállása alatt ellenőrzi, hogy az adminisztrátor, illetve a vizsgáló megfelel-e a jogszabályban meghatározott alkalmazási feltételeknek. §

Ha a közreműködő, illetve a vizsgáló vagy az adminisztrátor a 3.5. pont szerinti bejelentési kötelezettségét saját hibájából elmulasztotta, az érintett vizsgáló, adminisztrátor jogosultságát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a mulasztás pótlásáig felfüggesztheti.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közreműködő érdekkörében felmerült hiányosságok megszüntetéséig, továbbá a hatósági szerződés megszűnése, valamint a hatósági szerződés közreműködő általi megszegése következtében elrendelt végrehajtás esetén a közreműködővel jogviszonyban álló vizsgáló, adminisztrátor jogosultságát felfüggeszti. §

3.7. Jogorvoslatok

A jogorvoslati eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell megfizetnie a bejelentőnek. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. §

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. §

Az illetéket a jogorvoslati kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel a kérelmet tartalmazó iraton kell megfizetni. §

3.7.1. A közlekedési felügyelőség döntéseivel szemben igénybe vehető jogorvoslatok

A közlekedési felügyelőség - fellebbezéssel megtámadható - döntései ellen a hatóságnál előterjesztett, de a Nemzeti Közlekedési Hatóság központi szervének címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt közlekedési felügyelőség útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

3.7.2. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal döntéseivel szemben igénybe vehető jogorvoslatok

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a döntéseivel szemben nincs helye fellebbezésnek §. E döntések esetében a Fővárosi Törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján, a hatóság elleni keresetlevélben. §

4. A tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

A közreműködői tevékenység kapcsán nincs olyan ágazati szabály, amely alapján az, aki e tevékenységet a letelepedése szerinti (EU, EGT) tagállamban jogszerűen folytatja, külön engedély vagy bejelentés megtételére lenne köteles a Magyarországra irányuló határon átnyúló - azaz letelepedés nélküli, alkalmi vagy átmeneti jellegű - szolgáltatásnyújtás esetében. §

5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

A közreműködői tevékenységre és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:

 1. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, §
 2. az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet, §
 3. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, §
 4. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, §
 5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény §.