Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Gázszerelés, gázkészülék-javítás

Létrehozva: 2011. december 1.
Módosítás: 2013. január 16.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az ügyleírás a gázszerelési, gázkészülék-javítási tevékenység feltételeit tárgyalja.

Cikk:

Válasszon ügyleírást:

Gázszerelés, gázkészülék-javítás

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A gázszerelői tevékenység megkezdésének anyagi jogi követelményei
2.1.1. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség
2.1.2. Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség
2.1.3. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség
2.1.4. Továbbképzési kötelezettség
2.2. A gázszerelői tevékenység folytatásának anyagi jogi követelményei
3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (gázszerelői engedély kiadása, módosítása és meghosszabbítása iránti eljárás)
3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja
3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok
3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása
3.2.5. Ügyintézési határidő
3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei
3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A gázszerelő nyilvántartásba vétele
3.4. A gázszerelő bejelentési kötelezettsége
3.5. A gázszerelő tevékenység megszüntetése
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.7. Jogorvoslatok
4. A gázszerelő tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása
4.1. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás anyagi jogi követelményei
4.2. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentése, előzetes ellenőrzése

1. A szolgáltatási tevékenység leírása

Gázszerelő, illetve gázkészülék-javító (a továbbiakban együtt: gázszerelő) az a személy, aki a földgázellátásról szóló törvény szerinti csatlakozóvezeték- és felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytat, azaz aki a gázvezetékkel és gázkészülékkel kapcsolatos javítási és ellenőrzési feladatokat végzi a fogyasztó ingatlanjának telekhatárán belül. §

Csatlakozóvezeték alatt azt a gázvezetéket értjük, amely a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjed, míg felhasználói berendezésnek minősül a fogyasztói vezeték, továbbá a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. §

A szolgáltatási tevékenység az alábbi résztevékenységeket foglalja magában:

 1. csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása,
 2. felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása,
 3. csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata. §

A fenti három különböző rész-tevékenységcsoport mindegyike eltérő anyagi jogi követelményeknek való megfelelést, valamint - ebből következően - eltérő tartalmú engedélyt igényel.

A gázszerelés a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 43 Speciális szakképesítés ágazatba tartozik, melyen belül a 43.2. Épületgépészeti szerelés alágazatba és a 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei

2.1. A gázszerelői tevékenység megkezdésének anyagi jogi követelményei

Ahogy az 1. pontban is utaltunk rá, a gázszerelői tevékenység anyagi jogi feltételei függnek attól, hogy a gázszerelő milyen résztevékenységeket folytat. Ezért a tevékenység megkezdésének feltételeit ennek megfelelő bontásban tárgyaljuk. §

A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére az alábbiakban megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező gyártója vagy a gyártó által megbízott gázszerelő jogosult.

A csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére az alábbiakban megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

A felsőoktatásról szóló törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és főiskolai szakok megnevezésére lásd a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletet. §

2.1.1. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség

 1. gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, akár gyakorlati idő nélkül,
 2. épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök és gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő, vagy
 3. épületgépész technikus, gázipari technikus és gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő.

2.1.2. Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség

 1. gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga vagy gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, akár gyakorlati idő nélkül,
 2. épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
 3. épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
 4. épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő, vagy
 5. épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő.

2.1.3. Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata résztevékenység megkezdéséhez szükséges képesítés, végzettség

 1. gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, akár gyakorlati idő nélkül,
 2. gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
 3. épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő, vagy
 4. épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés, valamint legalább 3 év gyakorlati idő,
 5. a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő (G vagy GO betűjellel kezdődő) tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező szakember, akár gyakorlati idő nélkül.

2.1.4. Továbbképzési kötelezettség

Ha a tevékenységet a fenti végzettség megszerzésétől számított 5 éven túl kívánja megkezdeni a kérelmező, ezt megelőzően - legalább 20 óra időtartamú - továbbképzésen is részt kell vennie. § A továbbképzés kötelező moduljai:

 1. a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
 2. az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

A továbbképzési kötelezettséget bármely, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált, a gázszerelői továbbképzési programra kiadott programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által folytatott képzés elvégzésével teljesíthető. A felnőttképzést folytató, gázszerelő továbbképzést végző intézmények listáját a nemzeti fejlesztési miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi. §

2.2. A gázszerelői tevékenység folytatásának anyagi jogi követelményei

A gázszerelői tevékenység folytatásához a gázszerelőnek 5 évente - legalább 20 óra időtartamú - továbbképzésen kell részt vennie (ez az 5 évig hatályos engedély meghosszabbításának feltétele). § A továbbképzés kötelező moduljai:

 1. a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
 2. az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.

A továbbképzési kötelezettséget bármely, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált, a gázszerelői továbbképzési programra kiadott programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által folytatott képzés elvégzésével teljesíthető. A felnőttképzést folytató, gázszerelő továbbképzést végző intézmények listáját az iparügyekért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi. §

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság

A gázszerelői tevékenység tekintetében

 1. az engedélyt kiadó,
 2. a gázszerelőkről nyilvántartást vezető,
 3. a gázszerelési tevékenységet ellenőrző, valamint
 4. a gázszerelési tevékenység felügyeletét ellátó

hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - egyaránt a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága jár el. §

3.2. A szolgáltatási tevékenység engedélyezése (gázszerelői engedély kiadása, módosítása és meghosszabbítása iránti eljárás)

A csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatásához (gázszerelés, gázkészülék-javítás) a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága által kiadott engedély szükséges. §

3.2.1. Az engedélyezési eljárás célja

Mint általában valamennyi engedélyhez kötött szolgáltatási tevékenység esetében az engedélyezési eljárás célja, hogy a jogszabályban rögzített anyagi jogi feltételek (képesítés és gyakorlat) meglétének ellenőrzése útján biztosítsa a gázszerelői tevékenység biztonságos folytatását, valamint azt, hogy az azt igénybe vevők minőségi szolgáltatáshoz jussanak. Emellett az adminisztratív kötelezettség célja továbbá, hogy a gázszerelőkről megfelelő adatok álljanak a hatóság rendelkezésére ellenőrzési, felügyeleti feladatai ellátásához, valamint a nyilvánosság tájékoztatását is szolgáló nyilvántartás vezetéséhez.

3.2.2. Az engedélykérelem benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek

A gázszerelési engedély iránti kérelmet fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani írásban. Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges.

A kérelem kötelező tartalmi elemei:

 1. a szolgáltatási tevékenység megnevezése (gázszerelés),
 2. a kérelmező
  • neve,
  • ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma,
  • ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve,
  • székhelye,
  • születési helye, ideje,
  • anyja neve,
  • lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám),
  • értesítési címe,
  • telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma,
 3. meglévő engedély módosítása, meghosszabbítása esetén a gázszerelői igazolvány száma,
 4. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, a hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez,
 5. a kérelmező képesítései:
  • gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
  • gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
  • épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szak-üzemmérnök szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
  • épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
  • gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
  • gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés (száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése),
  • egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok, száma, kelte, a kiállító intézmény megnevezése), valamint
 6. a kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása.

A formanyomtatvány itt érhető el elektronikus úton letölthető és kitölthető formában: gázszerelők nyilvántartása.

 • A kérelemhez csatolni kell:
  1. a szakképesítésről szóló bizonyítványt vagy annak hiteles másolatát,
  2. szakirányú szakmai gyakorlatot igazoló okiratokat,
  3. ha a kérelem az engedély meghosszabbítására irányul vagy a kérelmet a szakképesítés megszerzését öt éven túl terjesztik elő, a gázszerelői továbbképzésen való részvételt igazoló okiratot, valamint
  4. három darab igazolványképet. §

3.2.3. Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok

Az eljárásban szakhatóságok nem működnek közre.

3.2.4. Az engedélyezési eljárás lefolytatása

Az engedélyezési eljárás megindításáról a hatóság a kérelmezőt értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell az adott ügyfajtára irányadó jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó rövid tájékoztatást is, továbbá - ha alkalmazásának feltételei fennállnak - arra vonatkozó tájékoztatást, hogy ha az eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vesz részt és a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, másik hatóság vagy szakhatóság az eljárásra nem jelölhető ki, és az ügyfelet megilleti a kérelmezett tevékenység folytatásának joga. §

Az engedélyezési eljárásra további sajátos követelmények nem vonatkoznak.

3.2.5. Ügyintézési határidő

A kérelmet a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnak az általános, 30 napos ügyintézési határidőn belül kell elbírálnia, ezt a határidőt a hatóság vezetője egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja. §

Ha a hatóság vezetője az ügyintézési határidő meghosszabbítására vonatkozó végzést hoz, azt még az eredeti ügyintézési határidő lejárta előtt közölni kell a kérelmezővel. A kérelmezőt az azt megalapozó ok felmerülésétől számított öt napon belül értesíteni kell az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról. §

Az eljárásban érvényesül a hallgatás, beleegyezés elve. Eszerint, ha az engedélyezési eljárásban az elsőfokú eljárásban ellenérdekű ügyfél nem vett részt, és a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem hozott határozatot, az ügyfelet - külön döntés nélkül is - megilleti a gázszerelői tevékenység megkezdésének és folytatásának joga. §

3.2.6. Az eljárás lehetséges eredményei

Ha a kérelem, illetve a gázszerelő nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, és a hiányosság nem is orvosolható, a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága a kérelmet elutasítja.

Ha a kérelem, illetve a gázszerelő bizonyos feltételekkel felel meg a jogszabályi követelményeknek, a hatóság vagy felhívja az ügyfelet a hiányosságok pótlására vagy feltételes engedélyt ad (a hiányzó képesítés és a szakmai gyakorlat tekintetében nincs helye feltételes engedély kiadásának).

Ha a kérelem és a gázszerelő is megfelel a jogszabályi feltételeknek, a hatóság a gázszerelő engedélyét kiadja. A hatóság az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki. §

3.2.7. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek

A fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának az engedélyezési eljárásért - ideértve az engedély módosítása, illetve meghosszabbítása iránti eljárást is - 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. §

A díjfizetési kötelezettséget

 1. a fizetési számlára történő készpénzfizetés (készpénzutalási megbízás), vagy
 2. a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján

a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számla javára kell teljesíteni.

A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás nem alkalmazható. §

Ha az ügyfél a hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját

 1. a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt, az átutalási megbízás, illetve a készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a hatósági eljárás megnevezésének feltüntetésével fizeti meg, úgy a kérelemben
  • a készpénz-átutalási megbízáson található azonosító számot, a befizetett díjat és a fizetési megbízás befogadásának időpontját, vagy
  • a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni;
 2. a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmének előterjesztése előtt nem fizeti meg, az illetékes hatóság által kiállított díjbekérő alapján nyolc napon belül köteles a befizetést teljesíteni, a készpénz-átutalási megbízás, illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában a hatóság ügyazonosító számának feltüntetésével. §

3.3. A gázszerelő nyilvántartásba vétele

Az engedéllyel rendelkező gázszerelőket a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága az engedély kiadásával egyidejűleg - vagy hallgatás-beleegyezés esetén az ügyintézési határidő lejártakor - közhitelű hatósági nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza

 1. a szolgáltató (gázszerelő) nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 2. az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését (gázszerelés, gázkészülék-javítás),
 3. az engedély, valamint az igazolvány számát és azt, hogy az engedély meddig jogosítja a szolgáltatót gázszerelői tevékenység folytatására, § továbbá
 4. a gázszerelő születésének helyét és időpontját,
 5. a gázszerelő képesítésének megnevezését,
 6. a gázszerelő által végezhető tevékenységek meghatározását, valamint
 7. a gázszerelő hozzájárulása esetén a gázszerelő értesítési címét, telefonszámát, faxszámát, elektronikus postacímét. §

A nyilvántartást vezető hatóság a gázszerelők jegyzékét honlapján közzéteszi, mely tartalmazza a gázszerelő nevét és igazolvány számát, valamint a gázszerelő hozzájárulása esetén a jegyzékben feltüntetésre kerül a gázszerelő értesítési címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus postacíme is. gázszerelők nyilvántartása.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság köteles külön nyilvántartást vezetni azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerősen megtiltotta. §

3.4. A gázszerelő bejelentési kötelezettsége

A gázszerelők nyilvántartásában szereplő adatokban történt változást a gázszerelő 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságánál. §

A hatóság az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi. A változásbejegyzési eljárásért 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. § A díj megfizetésére a 3.2.6. pontban leírtak irányadóak.

A gázszerelői engedély, illetve igazolvány tartalmát is érintő adatokban történő változás esetén a hatóság a nyilvántartásba történt bejegyzésről, valamint a korábban kiadott engedély és igazolvány visszavonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő gázszerelői engedély és igazolvány kiadásáról egy határozattal dönt, amelynek során az igazgatási szolgáltatási díjat csak egyszer kell megfizetni.

3.5. A gázszerelő tevékenység megszüntetése

Ha a gázszerelő e tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, köteles a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának 15 napon belül - az igazolvány leadásával egyidejűleg - bejelenteni. A hatóság a bejelentést követően törli a gázszerelőt a nyilvántartásból. §

A tevékenység megszüntetésének bejelentése nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

A hatóság emellett hivatalból - nem szankciós jelleggel - törli a nyilvántartásból azt a gázszerelőt,

 1. akinek az engedélye hatálya anélkül járt le, hogy azt meghosszabbította volna, valamint
 2. aki elhalálozik. §

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések

A gázszerelési tevékenység ellenőrzése során a tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a hatóság - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:

 1. szankciós jelleggel törli a nyilvántartásból a gázszerelőt, ha
  • engedélye kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
  • jogerős bírósági határozat megállapítása szerint a gázszerelő közreműködött abban, hogy a felhasználó a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használhasson, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja, a fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítsa, továbbá a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontsa, gázt szabálytalanul vételezzen, §
  • a gázszerelő megsértette a gázszerelésre vonatkozó - jogszabályban előírt - szakmai szabályokat,
  • a földgázelosztó kezdeményezésére indult eljárásban a hatóság azt állapítja meg, hogy a gázszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az érvényes előírásoknak megfelelően végezte el a gázszerelést. §

A gázszerelő, akinek az engedélyét a Hatóság visszavonta, akkor kaphat új engedélyt, ha

 • az engedély hatályának lejárta esetén a továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja,
 • a jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértés esetén az engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év eltelt, és a gázszerelő eleget tett az engedély meghosszabbításához szükséges továbbképzési kötelezettségének. §

3.7. Jogorvoslatok

A fővárosi, illetve megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának fellebbezéssel megtámadható döntései ellen a hatóságnál előterjesztett, de a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének címzett fellebbezést lehet előterjeszteni. §

Az engedélykérelem elutasítása - ideértve az engedély módosítása, illetve meghosszabbítása iránti kérelem elutasítását is - miatti fellebbezés elbírálásáért 3 750 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, az egyéb fellebbezésekért általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyegben a kérelmen leróni. §

A díjfizetési kötelezettséget

 • a fizetési számlára történő készpénzfizetés (készpénzutalási megbízás), vagy
 • a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (átutalási megbízás) útján

a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számla javára kell teljesíteni.

A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás nem alkalmazható. §

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes megyei bíróságon lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt hatóság útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. §

4. A gázszerelő tevékenység határon átnyúló szolgáltatás keretében történő folytatása

A valamely más (EU, EGT) tagállamban letelepedett, ott meghatározott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet jogszerűen folytató személy (a továbbiakban: szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő) gázszerelői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát annak első alkalommal való megkezdése előtt köteles bejelenteni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak. § §

4.1. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás anyagi jogi követelményei

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége a szakmai képesítésre vonatkozó jogszabályi követelmények alapján nem korlátozható. §

Ha azonban a letelepedés szerinti tagállamban a gázszerelői tevékenység nem szabályozott szakma, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő a határon átnyúló tevékenységet csak akkor folytathatja, ha a szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év folyamán legalább két évig folytatott jogszerűen gázszerelői tevékenységet, kivéve, ha a letelepedése szerinti tagállamban a szakma gyakorlására felkészítő, a gázszerelő által elvégzett képzés szabályozott képzésnek minősül. §

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező gázszerelő a tevékenysége határon átnyúló módon történő folytatásakor a letelepedése szerinti tagállamban az adott szakmához tartozó szakmai címét köteles használni, a letelepedés szerinti tagállam hivatalos nyelvén. Ha a szolgáltatásnyújtó letelepedése szerinti tagállamban a gázszerelő szakmához nem tartozik szakmai cím, a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított idegen nyelvű cím használatával folytathatja. §

Ha a gázszerelési szolgáltatásnyújtás a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének vagy a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat által tanúsított címnek a használatával történik, a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás igénybe vevőjét tájékoztatni köteles a következő adatokról is:

 1. ha a szolgáltatásnyújtó szerepel cégnyilvántartásban vagy hasonló nyilvános jegyzékben, annak a nyilvántartásnak a neve, amelybe bejegyezték, a bejegyzés száma vagy az adott nyilvántartásban szereplő azonosító,
 2. ha a szolgáltatásnyújtó tevékenysége a letelepedés szerinti tagállamban engedélyköteles, az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe,
 3. annak a szakmai szövetségnek vagy hasonló testületnek a megnevezése, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba vette,
 4. a szolgáltatásnyújtó szakmai címe, vagy ha a letelepedés szerinti tagállamban nem létezik ilyen cím, a szolgáltatásnyújtó képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított címe és annak a tagállamnak a megnevezése, amelyben azt megszerezte,
 5. ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles tevékenységet folytat, az Európai Tanácsnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló irányelve 22. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hozzáadottértékadó-azonosítószám és

a szolgáltatásnyújtónak a szakmai felelősségére vonatkozó biztosítási fedezettel, valamint egyéb, egyéni vagy kollektív védelemmel kapcsolatos adatai. §

4.2. A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentése, előzetes ellenőrzése

A szolgáltatásnyújtó a gázszerelői szolgáltatási tevékenységét csak azt követően kezdheti meg, hogy azt az előzetes ellenőrzést végző hatóság a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzését követően engedélyezte. §

A bejelentést a gázszerelő írásban vagy személyesen szóban teheti meg. Az elektronikus bejelentés technikai okokból jelenleg kizárt.

A gázszerelő bejelentésének tartalmaznia kell

 1. a gázszerelő nevét,
 2. a gázszerelő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését (gázszerelés),
 4. a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
 5. a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
 6. a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
 7. az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött,
 8. a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról,
 9. a szolgáltatásnyújtás adott naptári évben tervezett időtartamát,
 10. a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet, §
 11. tájékoztatást a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés időtartamáról és tartalmáról,
 12. ha szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor tájékoztatást a szakmai tapasztalatáról, továbbá
 13. ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata megszerzését követően szakmai továbbképzésben vett részt, akkor tájékoztatást a szakmai továbbképzéséről. §

A gázszerelő bejelentéséhez csatolni kell

 1. az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
 2. olyan okirat hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására,
 3. a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordításait, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,
 4. ha a gázszolgáltató letelepedése szerinti tagállamban a gázszerelő szakma nem szabályozott szakma, annak az okiratnak a hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban. §

Ha szolgáltatásnyújtó a ténylegesen nem maga végzi a gázszerelői tevékenységet, akkor az adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni, és az előzetes ellenőrzést is e személy szakmai képesítése tekintetében kell lefolytatni. §

Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében nem hiteles fordítást is elfogad. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján jelenleg ilyen nyelvek nincsenek megjelölve, azaz valamennyi dokumentum esetében hiteles fordítás szükséges.

5. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

 1. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, §
 2. a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet, §
 3. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, §
 4. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet, §
 5. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, §
 6. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, §
 7. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, §
 8. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. §