Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Mezőgazdasági vállalkozás szabályai az EU-ban

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. augusztus 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az EU és az agrárium kérdéskörét boncolgatjuk, ezen belül az EU-ban használatos mezőgazdasági nyilvántartást, a jövedéki termékekkel kapcsolatos ügyleteket.

Cikk:

Az EU és az agrárium

Mezőgazdasági nyilvántartás az EU-ban

Mezőgazdasági nyilvántartás az EU-ban

Az ügyfélregiszter

A 2007. évi XVII. tv. Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási regisztert vezetett be és nyilvántartási kötelezettséget állapított meg. § A nyilvántartást a Magyar Államkincstár vezeti (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas).

Nagyon fontos kiemelnünk, hogy a gazdálkodók nyilvántartásba vétele alapvető feltétele annak, hogy az adott termelő uniós (közösségi) és nemzeti agrártámogatásban részesüljön. §

Az ügyfélregiszter alapfeladata a közösségi támogatást, illetve a nemzeti támogatást igénylő személyek nyilvántartása, további feladata a szakrendszerben szereplő személyek - a közösségi agrárpolitika végrehajtásához szükséges - egységes nyilvántartása.

Az ügyfelek nyilvántartásba vétele

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a Közös Agrárpolitika keretében folyósított, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben működtetett támogatási formák igénybevételéhez az ügyfeleket egységes nyilvántartási rendszerben kell kezelni.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet - az erre rendszeresített nyomtatványon - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél lehet benyújtani. §

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére biztosítja az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez való folyamatos hozzáférést, továbbá az egyes ügyekhez, eljárásokhoz kapcsolódó ellenőrzések lefolytatása érdekében, az azok lefolytatásához szükséges mértékben, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kölcsönösen biztosítják egymás részére a szakrendszereikhez való hozzáférést. Az így átvett személyes adat kizárólag az ellenőrzések lefolytatása célja érdekében kezelhető, az ellenőrzéssel érintett ügy lezárását követő ötödik év végéig. §

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedésben való részvétel során a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás köteles bejelenteni vállalkozása 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését. §

Az e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség forintban teljesítendő, a támogatás forintban utalandó ki. Az adózás rendjéről szóló törvény alapján pénzforgalmi számla nyitására kötelezett ügyfelet megillető támogatást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kizárólag az ügyfél belföldi pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesítheti. A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett ügyfelet megillető támogatást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv belföldi fizetési számlára történő átutalással teljesíti az ügyfél számára. A belföldi fizetési számla nyitására nem kötelezett, külföldi illetőségű ügyfelet megillető pénzösszeget a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél által megadott külföldi fizetési számlára, az ügyfél által meghatározott devizanemben utalja át. §

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedés vonatkozásában kifizetésre csak az az ügyfél jogosult, aki bejelentette a fizetési számlaszámát, valamint annak devizanemét. A külföldi vállalkozás vagy külföldi természetes személy ügyfél nemzetközi fizetési számlaszámot is megadhat. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kifizetést az ügyfél-nyilvántartásban rögzített számlára teljesíti akkor is, ha az ügyfél vagy más személy - az ügyfél-nyilvántartásban szereplő számla módosítását nem kérve - az ügyfél-nyilvántartásban rögzített fizetési számlától eltérő személy nevén szereplő fizetési számlára történő kifizetés teljesítése iránt kérelmet nyújt be. §

A törvény rendelkezik még a meghatalmazott, valamint a változások bejelentésének szabályairól is.