Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Mezőgazdasági vállalkozások formái, dokumentumai

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Bemutatjuk az egyes mezőgazdasági vállalkozási formákat, mint pl. a családi gazdaságokat, őstermelőket, és az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat (őstermelői igazolvány marhalevél és lóútlevél, borkísérő okmány, pincekönyv, zárjegy).

Cikk:

Őstermelők, őstermelői igazolvány

A mezőgazdasági őstermelő meghatározása
Az őstermelő adózása
Az őstermelők családi gazdasága

A mezőgazdasági őstermelő meghatározása

2021. január 1-jétől a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó szabályokat a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény tartalmazza. 2021. január 1-jétől megszűnt az őstermelői igazolvány, helyette közhiteles nyilvántartás tartalmazza az őstermelők adatait.

Aki 2020. december 31. napján hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, 2021. január 1. napjától kezdődően az új törvénynek megfelelő mezőgazdasági őstermelőnek minősül. Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően

  1. személyükben e törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek;
  2. együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.

Akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. január 1. napjától kezdődően

  1. személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek akkor is, ha nem felelnek meg a törvény 3. § (2) bekezdésben meghatározott életkori feltételnek (azaz a 16. életév betöltésének);
  2. együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, aki a családi gazdaság vezetőjeként szerepelt a nyilvántartásban. §

Mezőgazdasági őstermelő: az a 16. életévét betöltött, a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat. A mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységét önállóan vagy őstermelők családi gazdaságának tagjaként végezheti. Mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenysége tekintetében nem folytathat egyéni vállalkozói tevékenységet. §

Mezőgazdasági őstermelőként őstermelői tevékenység nyilvántartásba vételt követően végezhető. § A nyilvántartásba vétel iránti kérelemről az Agrárkamara dönt. A nyilvántartásban foglalt bármely adat megváltozásáról a változást követő 15 napon belül értesíteni kell az Agrárkamarát. §

A nyilvántartásból törölni kell a mezőgazdasági őstermelőt kérelmére vagy halála esetén. Törölni kell továbbá azt a mezőgazdasági őstermelőt is, akit a mezőgazdasági igazgatási szerv 6 hónapon belül eltiltott a tevékenysége folytatásától, aki támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat, vagy aki a változás-bejelentési kötelezettségét határidőben és az erre irányuló felszólítás ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben nem teljesíti. Ez utóbbi három esetben az Agrárkamara a törléstől számított 5 évig nem veheti nyilvántartásba a kérelmezőt. §

Az őstermelő adózása

Az őstermelők személyi jövedelemadó-mentes bevételi összeghatára 2021-től az éves minimálbér felére emelkedett. § Azok az őstermelők, akik árbevétele az éves minimálbér felét meghaladja, kétféle adózási mód közül - tételes költségelszámolás vagy átalányadózás - közül választhatnak. §

Az őstermelők családi gazdasága

Az őstermelők családi gazdasága 2021-től a közös őstermelő és a családi gazdálkodó, mint gazdálkodási forma helyett jön létre, legalább két 16 évesnél idősebb, egymással hozzátartozói láncban álló gazdálkodó alapíthat családi gazdaságot. Az őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a mezőgazdasági őstermelők az őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik. §

Egy mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy őstermelők családi gazdaságának lehet tagja. § A családi gazdaság alapításáról a tagoknak szerződést kell kötni és nyilvántartásba vételi kérelmüket az Agrárkamarának be kell jelenteni. A szerződés módosításáról, bármely tag által történő felmondásáról, valamint a tagok hozzátartozói minőségében, a hozzátartozói láncolatban elfoglalt helyében bekövetkezett változásról az őstermelők családi gazdaságának képviselője 15 napon belül értesíteni köteles az Agrárkamarát. §

Az őstermelők és a családi gazdaságok nyilvántartására és a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokat a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. §