Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Mezőgazdasági vállalkozások támogatása

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. március 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A nemzeti hatáskörben nyújtott költségvetésből működő agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat, valamint az agrártámogatások rendszerét tekintjük át.

Cikk:

Nemzeti hatáskörben nyújtott költségvetésből működő agrár- és vidékfejlesztési támogatások

Csoportmentességi támogatások
Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás
Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása
Növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása
Tenyésztésszervezési feladatok támogatása
Egyéb nemzeti támogatások
Csekély összegű "de minimis" támogatások
Átmeneti nemzeti támogatások

Csoportmentességi támogatások

Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás

Támogatott állategészségügyi szolgáltatás vehető igénybe az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt betegségek, zoonózisok megelőzése, felderítése és leküzdése céljából.

Költségmentesen, illetve kedvezményes áron igényelhetők a rendelet mellékletében meghatározott egyes állatorvosi vizsgálatok, immunizálások, gyógykezelések, mintavételezések, valamint diagnosztikai vizsgálatok.

A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jóváhagyási kérelmet ugyanazon állományra és betegségekre vonatkozóan az állattartónak, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozásnak évente egy alkalommal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített és honlapján közzétett, a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon a járási hivatalhoz kell benyújtania. A kérelmet állatfajonként külön nyomtatványon kell benyújtani. Év közbeni állomány változás esetén új kérelem nyújtható be.

Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyásra az az állattartó, valamint az akvakultúra-ágazati vállalkozás jogosult, aki/amely: §

Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az elhullott ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl elszállítása és ártalmatlanítása során fel-merülő költségek csökkentése érdekében.

A támogatást a támogatott szolgáltatás elvégzése után, az állati hulla elszállítását és/vagy ártalmatlanítását végző szolgáltató, valamint a saját ártalmatlanító berendezéssel rendelkező üzem veheti igénybe.

A támogatás összege a szállítási távolság és az ártalmatlanított hulla mennyisége alapján számolt nettó költségeken alapul.

A Magyar Államkincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelem a Kincstárhoz havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. §

Növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása

A növényegészségügyi vizsgálatok támogatásának keretszabályait az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet határozza meg. További részletesebb szabályokat más jogszabályok is megállapítanak.

Támogatott növényegészségügyi szolgáltatás vehető igénybe:

 1. szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai vetőmagtermesztésre és szaporítóanyag-előállításra, valamint - az erdészeti csemetekertek kivételével - fajta fenntartásra igénybe vett területek után;
 2. gyümölcs szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára;
 3. szőlő szaporítóanyagok előállítására, minősítésére és forgalomba hozatalára.

A kérelmezőnek a támogatási kérelmét a NÉBIH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes növény- és talajvédelmi igazgatósághoz kell benyújtania a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében meghatározott bejelentési időszakban.

Amennyiben a növény- és talajvédelmi igazgatóság a kérelmet elfogadja, úgy a termelőnek a vizsgálati díjról, illetve költségről kiállított számla összegét - az általános forgalmi adó összegének kivételével - nem kell megfizetnie. Az általános forgalmi adó összegének megfizetése a termelőt terheli. §

Tenyésztésszervezési feladatok támogatása

A törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat végzése, és a tenyészérték becslés célterületeken elvégzett szolgáltatások után a tenyésztő-szervezetek jogosultak a támogatás igénybevételére.

A támogatás kedvezményezettjei a tenyésztőszervezetek tagjai, vagy azok a szervezetek, amelyek az adott tenyésztő-szervezet tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltatnak.

A támogatási igényt a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon folyamatosan lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást a tenyésztőszervezet nyújtja be.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka: adott naptári évet követő március 10-ig. §

Egyéb nemzeti támogatások

 1. Baromfi állatjóléti támogatás, §
 2. Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás, §
 3. Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatása, §
 4. Sertéságazatban igénybevehető állatjóléti támogatás, §
 5. A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatása, §
 6. Közösségi agrármarketing támogatás, §
 7. Zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatása, §
 8. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, §
 9. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás, §
 10. Cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő támogatása. (termeléshez kötött közvetlen támogatás) §

Csekély összegű "de minimis" támogatások

 1. Méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás, §
 2. Komlóültetvény létesítése, §
 3. Haszongalamb vásárlása, §
 4. Tenyészbika tenyésztésbe állítása, §
 5. Mezőgazdasági vállalkozók "de minimis" támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalása, §
 6. Minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatása, §
 7. Sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatás, §
 8. Sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás, §
 9. Dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatás, §
 10. MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás, §
 11. MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás, §
 12. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás, §
 13. Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatás, §
 14. Tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatás, §
 15. Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról, §
 16. Anyakecsketartás csekély összegű támogatása, §
 17. Erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása, §
 18. Rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás, §
 19. Tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatása, §
 20. Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatása, §
 21. Méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás, §
 22. Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás, §
 23. Erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatása, §
 24. Szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatása, §
 25. Szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás. §

Átmeneti nemzeti támogatások

 1. Tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatás, §
 2. Egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatás. §