Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Nonprofit szféra

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2022. augusztus 25.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Bemutatjuk, miként lehet a nonprofit szférába tartozó különböző alapítványokat, egyesületeket alapítani, megszüntetni. Részletesen szólunk az SZJA 1%-ról, adományokról, a civil központokról valamint ismertetjük nonprofit vállalkozások vállalkozói tevékenységét is. Bemutatjuk a költségvetési támogatás, kormányzati pályázatok valamint a Nemzeti Civil Alapprogram rendszerét is.

Cikk:

Önkéntesség

Hogyan értelmezhető az önkéntesség?
Milyen társadalmi haszonnal jár az önkéntesség?
Mikor és milyen céllal alakult az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA)?
Mi az Önkéntes Központ Hálózatépítő Program (ÖKH)?
Milyen funkciót látnak el az ÖKH tagjai?
Mi az önkéntes tevékenység jogi háttere Magyarországon?
Milyen nemzetközi tapasztalatok ismertek az önkéntességre vonatkozóan?
Mi az Európai Önkéntes Központ (CEV)?

Hogyan értelmezhető az önkéntesség?

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, állami intézmény, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül.

Milyen társadalmi haszonnal jár az önkéntesség?

Az önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint széles korosztályokat és társadalmi rétegeket érint. A gyerekek szocializációja, nevelése során például fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve még nagyobb a társadalmi felelősség, sokan karrierjük első állomásaként passzivitásba kényszerülnek. Különösen fontos a nők munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének elősegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését.

Mikor és milyen céllal alakult az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA)?

Az Önkéntes Központ Alapítvány (www.oka.hu) hivatalos formában 2002-ben kezdte meg tevékenységét. Az ÖKA szervezeteknek nyújtott szolgáltatásai közé tartozik az önkéntesek toborzása, közvetítése, szervezetek önkéntes lehetőségeinek, programjainak népszerűsítése, míg az önkénteseknek nyújtott szolgáltatások között említhető a folyamatos tájékoztatás a legújabb önkéntes lehetőségekről, az önkéntességről, az önkénteseket foglalkoztató, valamint nemzetközi önkéntes lehetőségeket kínáló szervezetekről.

Mi az Önkéntes Központ Hálózatépítő Program (ÖKH)?

Az Önkéntes Központ Hálózat a Béthel Alapítvánnyal és a hollandiai Országos Önkéntes Központtal (CIVIQ) együttműködésben az Európai Unió Phare Access 2002 program támogatásának köszönhetően 2004 őszén indította el az országos önkéntes központ hálózatépítő programot (ÖKH). A hálózat munkáját eredetileg hat szervezet részvételével kezdte meg. Az Önkéntes Központ Alapítvány a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának támogatásában 2005 őszén meghirdette önkéntes központ építő programját, amely során további önkéntes központok (www.onkenteskozpontok.hu) kezdték meg munkájukat az ÖKA támogatásában.

Milyen funkciót látnak el az ÖKH tagjai?

Az ÖKH tagjai maguk is önkéntes központ funkciót ellátó szervezetek , azonban alaptevékenységük mégis eltérő egymástól. A résztvevő szervezetek mindannyian vállalták, hogy az általuk meghatározott három alapvető önkéntes-központi funkciót heti minimum 20 órában térítésmentesen szolgáltatják az érdeklődők számára. Az önkéntes központok feladata a

  1. népszerűsítés, azaz önkéntességet népszerűsítő programok szervezése, illetve azokban való közreműködés,
  2. tájékoztatás, azaz információnyújtás az önkéntességről, annak lehetőségeiről, kereteiről, formáiról,
  3. közvetítés, azaz az önkéntes tevékenységre jelentkezők és az önkénteseket fogadó szervezetek igényeinek és lehetőségeinek összehangolása.

Mi az önkéntes tevékenység jogi háttere Magyarországon?

A hazai önkéntes tevékenységre, illetve az önkénteseket foglalkoztatni szándékozó szervezetekre és intézményekre a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. LXXXVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket. A törvény hatálya kiterjed a magyar és külföldi állampolgárok által Magyarországon végzett önkéntes tevékenységre, valamint a magyar állampolgárok által magyarországi fogadó szervezetnél külföldön végzett önkéntes tevékenységre. §

A törvény az önkéntes tevékenység össztársadalmi szempontból legjelentősebb részére hoz létre egy olyan új, önálló jogviszonyt, amelyben az önkéntes a leglényegesebb vonatkozásokban a munkavállalóéhoz hasonlóan védelemben részesül, az önkéntes által kapott, költségtérítés-jellegű juttatások adó- és járulékmentesek lesznek. Ugyanakkor az alanyi és az ellátható tevékenységi kör pontos meghatározásával és az ellenőrzés feltételeinek megteremtésével a törvény minimalizálja a jogviszony teremtette lehetőségekkel történő visszaélés lehetőségét, de nem teszi jogellenessé egyúttal a törvény hatályán kívül eső szervezeti, illetve tevékenységi körben sem önkéntesek alkalmazását más jogviszonyok keretében.

Milyen nemzetközi tapasztalatok ismertek az önkéntességre vonatkozóan?

Ma már nemzetközi viszonylatban széles körben elfogadott, hogy az önkéntesség a társadalom különböző szintjein kiemelten fontos szerepet tölt be. Az egyes ember számára javítja az életminőséget és gyakran segít a karrier építésében, a szervezetek számára pedig biztosítja a szolgáltatások elérhetővé tételét és minőségük fejlesztését. Az Európai Unió országaiban szinte már mindenütt létezik fogalmi meghatározás az önkéntességre. A fogalmak közös ismérve, hogy az önkéntesség soha nem lehet kötelező, nem járhat érte pénzbeli ellenszolgáltatás és végül mások javát kell szolgálja. Az önkéntesség a legnagyobb hagyományokkal és történelmi háttérrel az angolszász országokban rendelkezik. Önkéntesek minden korosztályban találhatók, de a legintenzívebben a 35-55 év közötti korosztály tagjai kapcsolódnak be ilyen tevékenységekbe. Az önkéntesség kiemelt területei a sport, a szociális ellátás és az egészségügy.

Az Európai Unió konkrét programok révén támogatja az önkéntesség fejlesztését és elősegítését az egyes országokban, amelyre jó példa az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) program. Ez a 18-30 éves fiatalok informális tanulását támogatja azáltal, hogy közvetlenül és aktívan vonja be őket különféle társadalmi igényeket kiszolgáló programokba.

Mi az Európai Önkéntes Központ (CEV)?

Az Európai Önkéntes Központ (CEV) egy jelenleg 38 nemzeti és regionális önkéntes központból álló európai hálózat, amelynek tagjai az önkéntes tevékenység támogatása és ösztönzése érdekében dolgoznak együtt. Mint az önkéntesség európai hangja, csatornaként működik tagjai és az Európai Unió intézményei között, így jelzi azok együttes aggályait és prioritásait. Emellett az információ- és tapasztalatcsere, valamint az iránymutatás központi fórumaként is aktív szerepet tölt be. Támogatja a tagjai közötti hálózatépítést, konferenciákat, szemináriumokat szervez és kutatásokat végez.