Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2020. 04. 14. 00:00. Vége: 2020. 07. 31. 23:59

Informatikai fejlesztés miatt a Felsőoktatási Információs Rendszer szolgáltatásai (az „Adatkeresés” és a „Támogatási idő lekérdezése”) átmenetileg nem lesznek elérhetők. A felületek tervezetten 2020. július folyamán lesznek újra aktívak. Bővebb információ itt olvasható.

MORZSÁK

TARTALOM:Vállalkozói adók

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2020. március 2.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

A vállalkozásokat terhelő különféle adófajtákról adunk áttekintő képet. Itt részletezzük az egyszerűsített vállalkozói adót, a társasági és osztalékadót az egyéni vállalkozó adózását, valamint az energiaadót is és ismertetjük a beruházási adóalap-kedvezményt.

Cikk:

Az energiaadó

Adókötelezettség
Adó-visszaigénylés
Eljárási szabályok

A 2017. január 1-jétől érvénybe lépett jövedéki adó változás értelmében az energia adóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény § hatályát vesztette. Az energiaadó a vonatkozó rendelet hatályvesztése miatt megszűnt, de adókötelezettség keletkezett általános forgalmi adó felszámítása nélkül a nem lakossági energiafogyasztók részére. Ennek értelmében a nem lakossági földgáz és villamos energia fogyasztók számára megszűnt az eddig a villamos energia és földgáz fogyasztás alapján elszámolt energiaadó. Viszont a földgáz, villamos energia és szén vételezés jövedéki adó kötelezetté vált. A lakossági felhasználók számára továbbra is adómentes marad.

Adókötelezettség

Adókötelezettség keletkezik a földgázra, a villamos energiára és a szénre, ha

 1. az energiakereskedő felhasználónak - kivéve a lakossági energiafogyasztót - földgázt, villamos energiát vagy szenet értékesít,
 2. az energiafelhasználó - kivéve a lakossági energiafogyasztót - belföldön közvetlenül energiatermelőtől vagy szervezett energiapiacról földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol,
 3. az energiafelhasználó - kivéve a lakossági energiafogyasztót - másik tagállamából földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol,
 4. az energiafelhasználó - kivéve a lakossági energiafogyasztót - harmadik országból földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol,
 5. a gazdálkodó saját felhasználásra termel, állít elő földgázt, villamos energiát vagy szenet, kivéve a törvényben felsorolt esetekben,
 6. az energiakereskedő saját célra használ fel földgázt, villamos energiát vagy szenet,
 7. az energiafelhasználó az előzőekben meg nem határozott esetben adózatlan földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol vagy használ fel,
 8. az energiafelhasználó a szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot tesz az energiakereskedőnek arról, hogy lakossági energiafogyasztó,
 9. a távhőszolgáltató a 118. § (5) bekezdés szerinti igazolást valótlan tartalommal állítja ki. §

A fentiektől - az (1) bekezdéstől - eltérően, ha energiakereskedő földgázt vagy villamos energiát gépjárművek közvetlen kiszolgálását végző töltőállomást üzemeltető részére értékesít, az adókötelezettség akkor keletkezik, amikor az energiakereskedő a földgázt vagy villamos energiát a töltőállomást üzemeltető részére értékesíti. §

Az adó alanya

 1. az 1. és 6. pont esetében az energiakereskedő,
 2. az 2-4., a 7. és 8. pont esetében az energiafelhasználó,
 3. az 5. pont esetében az előállító,
 4. a 9. pont esetében a távhőszolgáltató,
 5. a (2) bekezdés esetében a töltőállomás üzemeltetője részére értékesítő energiakereskedő.

Az adó alapja az energiatermék mennyisége, az adómértéknél meghatározott mennyiségi egységben mérve. Ha az adómértéknél megadott mennyiségi egység liter, akkor azt +15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani. Az energiatermék +15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatát a mérésügyről szóló törvény előírásainak megfelelően az MSZ EN ISO 3675, az MSZ EN ISO 3838 vagy az MSZ EN ISO 12185 jelű, a kőolajtermékek sűrűségének meghatározására vonatkozó szabványokban idézett MSZ ISO 91-1 szabványban ismertetettek vagy az előzőekkel egyenértékű műszaki megoldás szerint (csőkészlet esetén számítással) kell meghatározni. §

Az adó mértéke

 1. a benzinre
  • ha a kőolaj a 110. § (3) bekezdése szerint számított világpiaci ára 50 amerikai dollár (a továbbiakban: USD)/hordó értéket meghaladja, 120 000 Ft/ezer liter,
  • ha a kőolaj a 110. § (3) bekezdése szerint számított világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 125 000 Ft/ezer liter,
 2. a petróleumra
  • ha a kőolaj a 110. § (3) bekezdése szerint számított világpiaci meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 124 200 Ft/ezer liter,
  • ha a kőolaj a 110. § (3) bekezdése szerint számított világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 129 200 Ft/ezer liter,
 3. a gázolajra üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén
  • ha a kőolaj a 110. § (3) bekezdése szerint számított világpiaci meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 110 350 Ft/ezer liter,
  • ha a kőolaj a 110. § (3) bekezdése szerint számított világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 120 350 Ft/ezer liter,
 4. a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 4655 Ft/ezer kilogramm, üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 116 000 Ft/ezer kilogramm,
 5. az LPG-re közúti járművek üzemanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 95 800 Ft/ezer kilogramm, egyéb motorikus célú kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 12 725 Ft/ezer kilogramm, tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 0 Ft/ezer kilogramm,
 6. földgázra közúti járművek üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 28 Ft/nm3, egyébként 0,3038 Ft/kWh,
 7. a villamos energiára 310,50 Ft/megawattóra,
 8. a szénre 2 516 Ft/ezer kilogramm,
 9. - figyelemmel a 94. § (2) bekezdésére is - az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek térfogatra számított mennyiségi részaránya és az a) pont szerinti adómérték szorzatának, valamint a termék bioetanol tartalmának térfogatra számított mennyiségi részaránya és 70 000 Ft/ezer liter szorzatának együttes összege,
 10. a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 132. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adómérték,
 11. a tiszta növényi olajat előállító által a 117. § (1) bekezdésben meghatározott mennyiségben és célra felhasznált tiszta növényi olaj esetében a c) pont ca) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 18%-a, a c) pont cb) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 16,5%-a, egyébként 110 350 Ft/ezer liter. §

Adó-visszaigénylés

A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult

 1. az a személy, aki adózott jövedéki terméket exportál,
 2. az adóraktár engedélyese a fogyasztásra alkalmatlanná vált és megsemmisített vagy jövedéki termék előállítására felhasznált, adózott jövedéki termék után,
 3. a mentesített szervezet a 13. §-ban meghatározott feltételekkel és korlátokkal, a belföldön beszerzett, adózott jövedéki termék után,
 4. a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő szállítása esetén az EKO szerinti szállító, ha bemutatja az EKO-nak a jövedéki termék címzett által történt átvételét igazoló példányát és a címzett tagállam hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetéséről vagy annak biztosításáról,
 5. a csomagküldő kereskedő, ha a másik tagállamban megfizette a jövedéki adót és erről bemutatja a másik tagállam illetékes hatóságának igazolását,
 6. a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő szállítása esetén az EKO szerinti szállító és a csomagküldő kereskedő, ha a szállítás során nem belföldön elkövetett szabálytalanságot követően a 11. § szerint megfizették a jövedéki adót és erről bemutatja a másik tagállam illetékes hatóságának igazolását,
 7. az a személy, aki adózott jövedéki terméket olyan tevékenységhez használ fel, amelyre adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesíthető,
 8. a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese által a másik tagállamba utazó utas részére értékesített, majd az utastól az adóraktár engedélyese által visszavásárolt, adózott jövedéki termék után,
 9. a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól mentesített, 1-8. pont alá nem sorolható személy, szervezet. §

Eljárási szabályok

Az adót

 1. az adózó: önadózással,
 2. a kifizető és a munkáltató: adólevonással,
 3. az adóbeszedésre kötelezett: adóbeszedéssel,
 4. az adóhatóság: bevallás alapján kivetéssel, kiszabással, illetőleg utólagos adómegállapítás keretében

állapítja meg. §

Az adóalany a keletkezett adófizetési kötelezettsége és az adó-visszaigénylési jogosultsága különbözeteként megállapított nettó adót havonta, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő adómegállapítási időszakra, a tárgyhót követő hó 20. napjáig köteles bevallani és megfizetni, illetve jogosult visszaigényelni. §

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a www.nav.gov.hu honlapról.