Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Gépjármű vezetői engedély

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. április 28.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Megismerhetik a vezetői engedélyek fajtáit (pl. az ideiglenes vezetői engedély), a vezetői engedély egyes kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek kibocsátásának eljárását.

A gépjárművezetői blokkban a vezetői engedélyek (jogosítvány) megszerzéséről és a járművezető egészségi alkalmassági vizsgálatáról, annak esedékességéről is szó esik.

Cikk:

Járművezetői egészségi alkalmassági vizsgálat esedékessége

Alkalmassági vizsgálat első alkalommal
Időszakos alkalmassági vizsgálat
Az alkalmassági csoportok
A vizsgálat esedékessége
Soron kívüli vizsgálatra kötelezés
Mikor kötelező soron kívüli vizsgálatra jelentkezni?

Alkalmassági vizsgálat első alkalommal

A közúti járművezető-jelölt előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkező személy pedig időszakos, illetőleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál megjelenni és magát a szükséges orvosi vizsgálatnak alávetni.

Az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat legkorábban a járművezetésre jogosító okmány - járműkategóriától függő, 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott - megszerezhetősége alsó korhatárának betöltését megelőző egy éven belül végezhető el. Ez alapján például a "B" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító okmányt a 17. életév betöltésétől lehet megszerezni, ezért az előzetes vizsgálatot a 16 éves kortól lehet elvégezni. § §

Időszakos alkalmassági vizsgálat

A vezetői engedéllyel már rendelkező személyeknek - meghatározott időközönként - ún. időszakos orvosi vizsgálaton kell részt venniük, mert a vezetői engedély csak az orvosi vizsgálaton megállapított időpontig jogosít vezetésre.

Az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat jogszabályban előírt időpontja függ a vizsgálaton megjelenő személy életkorától, valamint attól, hogy milyen alkalmassági csoportra vonatkozóan kéri az alkalmasság megállapítását.

Az alkalmassági csoportok

A közúti járművezető-jelöltet és a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos vagy soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:

 1. az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. melléklete szerinti "A1" kategóriába, "A2" kategóriába, "A" korlátozott kategóriába, "A" kategóriába, "B1" kategóriába, "B" kategóriába, "BE" kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni;
 2. a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki
  • a KR. 2. melléklete szerinti "C1", "C1E", "C", "CE", "D1", "D1E", "D", "DE" kombinált vagy "TR" trolibusz kategóriába tartozó járművet vezet vagy kíván vezetni,
  • a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak, függetlenül a vezetni kívánt jármű kategóriájától.

Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is. §

A vizsgálat esedékessége

Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki

 1. az 50. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;
 2. az 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;
 3. a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;
 4. a 70. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni. §

A 2. alkalmassági csoportba tartozó személyek - amennyiben nem kötelezték őket soron kívüli vizsgálatra - ennél rövidebb időközönként kötelesek a vizsgálaton megjelenni:

 1. a 60. életév betöltése előtt - 5 évenként;
 2. a 60. életév betöltését követően - 2 évenként. §

Soron kívüli vizsgálatra kötelezés

A közúti járművezető a jogszabályban meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni, ha

 1. a meghatározott szervek (személyek) kezdeményezésére az egészségi alkalmasságát megállapító szerv erre felszólította, vagy
 2. a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatra jelentkezett. §

Mikor kötelező soron kívüli vizsgálatra jelentkezni?

Például a járművezető orvosi vizsgálatra tartozik jelentkezni, ha a látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaró csökkenés állott be, vagy ha eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt. §