Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Partnereink!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér „EESZT csatlakozásra használható informatikai rendszer engedélyezése iránti kérelem” tárgyban indítható kérelme kapcsán az e-aláírás szolgáltatásban fellépő hiba miatt a hatósági döntések kiadása vonatkozásában az elektronikus ügyintézés szünetel. 

A hiba elhárítása alatt ügyfeleinknek lehetősége van a kérelem elektronikus úton történő benyújtására.

Kérdés esetén az EESZT Kontakt Center tud felvilágosítást nyújtani.

A hiba észlelésének időpontja: 2021.01.12.

MORZSÁK

TARTALOM:Személyi okmányok, nyilvántartás

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. február 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk

Az államigazgatás számos területén találkozhat az olvasó különböző okmányokkal, okiratokkal, amelyek általában valamilyen jogosultságot vagy adatot igazolnak. Részletezzük, hogy kinek kell vagy lehet ezeket az igazolványokat (pl. személyi igazolvány, adóigazolvány, TAJ-kártya, lakcímkártya, diákigazolvány), okiratokat kiváltania, milyen hatóságoknál szerezhetők be az iratok, milyen eljárás keretén belül, és mennyi illetéket kell fizetnünk az igazolványok, okiratok kiadásáért. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás kapcsán betekintést kap az olvasó, hogy kiknek az adatait tartalmazza a nyilvántartás és hogyan lehet innen szolgáltatásokat igénybe venni.

Cikk:

TAJ-kártya igénylése újszülöttnek

A TAJ-szám és a TAJ-kártya
Hogyan kapják meg a szülők az újszülött TAJ-kártyáját?

A TAJ-szám és a TAJ-kártya

A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (amelyet inkább TAJ elnevezéssel ismerünk) egy személyi azonosító, amelyet a magyar állampolgár születésekor kap, és az - normál esetben - végigkíséri egész élete során. A TAJ-számot az egészségbiztosítási szerv képezi. §

A TAJ-számot egy bankkártya méretű hatósági igazolvánnyal, köznapi szóhasználatban TAJ-kártyával igazoljuk (találkozhatunk a tb-kártya elnevezéssel is).

A TAJ-kártya tartalmazza:

  1. tulajdonosának családi- és utónevét,
  2. születési idejét,
  3. TAJ-számot, valamint
  4. a kiállító szerv bélyegzőlenyomatát és a kiállító személy aláírását. §

Új rendelkezés, hogy a törvényben meghatározott szervek kérésére a polgár -személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása mellett - TAJ számát köteles megismerhetővé tenni. §

Hogyan kapják meg a szülők az újszülött TAJ-kártyáját?

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása alapján a Kincstár TAJ számot képez, és erről adatot szolgáltat a NEAK részére. A gyermek lakóhelye - a szülő kérelmére a gyermek születési helye - szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal, a Kincstár adatszolgáltatását követően soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ számát igazoló hatósági igazolványt. §