Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Utazási okmányok

Létrehozva: 2010. január 16.
Módosítás: 2021. február 26.
Forrás: Magyarország.hu

ikonHivatalkereső

?

Hivatalkereső

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk

Tájékozódhatnak a külföldre utazásból kizárt személyek köréről, az útlevelek fajtáiról. Megtudhatják, miként lehet soron kívül útlevelet igényelni.

Cikk:

A hivatalos útlevelek fajtái

Meddig érvényes a hivatalos útlevél?
Kik kaphatnak diplomata útlevelet?
Kik kaphatnak külügyi szolgálati útlevelet?
Kik kaphatnak szolgálati útlevelet?
Kik kaphatnak hajós szolgálati útlevelet?

Meddig érvényes a hivatalos útlevél?

A hivatalos útlevél a jogosultságot megalapozó megbízatás vagy jogviszony időtartamára, de legfeljebb öt évig érvényes és a diplomata-útlevél és a hajós szolgálati útlevél kivételével kizárólag hivatalos utazás céljára használható fel. A tartós külszolgálat időtartama alatt a külügyi szolgálati útlevél magáncélú utazásokra is igénybe vehető. §

Kik kaphatnak diplomata útlevelet?

Diplomata útlevélre jogosult:

 1. a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, valamint a Kúria elnöke;
 2. az országgyűlési képviselő és az Európai Parlament magyarországi képviselője;
 3. az alapvető jogok biztosa és helyettese, a Kúria elnökhelyettese, a legfőbb ügyész és helyettesei, az Alkotmánybíróság tagja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és elnökhelyettese, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnökei, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke és alelnökei;
 4. a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár;
 5. a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium diplomáciai vagy konzuli ranggal rendelkező munkatársa, Magyarország diplomáciai képviselete diplomáciai személyzetének tagja, Magyarország konzuli képviselete konzuli tisztviselője, nemzetközi jogon alapuló diplomáciai kiváltságot és mentességet élvező egyéb személy, diplomáciai és konzuli futár;
 6. a Honvéd Vezérkar főnöke és helyettese, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója és helyettesei, a katonai külképviseletek vezetői és helyettesei; valamint
 7. az 1-6. pontban megjelölt személlyel hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastársa, eltartott gyermeke.

Kizárólag utazásának időtartamára érvényes diplomata-útlevelet kaphat az a személy is, aki a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke vagy a külügyminiszter megbízásából diplomáciai küldetéssel utazik külföldre, továbbá az, akinek az útlevéllel történő ellátását rendkívül indokolt esetben az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára a külügyminiszter engedélyezte. §

Kik kaphatnak külügyi szolgálati útlevelet?

Külügyi szolgálati útlevélre jogosult:

 1. a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium diplomáciai ranggal nem rendelkező kormánytisztviselője,
 2. Magyarország diplomáciai képviseletének igazgatási és műszaki személyzete, illetőleg kisegítő személyzetének tagjai,
 3. Magyarország konzuli képviselete konzuli alkalmazottja és kisegítő személyzetének tagjai,
 4. a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező más személyek, valamint
 5. velük hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastársuk és eltartott gyermekeik.

Kizárólag utazásának időtartamára érvényes külügyi szolgálati útlevelet kaphat az a személy is, akinek az útlevéllel történő ellátását rendkívül indokolt esetben az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára a külügyminiszter engedélyezte. §

Kik kaphatnak szolgálati útlevelet?

Szolgálati útlevél hiányában egyes országokban hátrányos helyzetbe kerülhetnek azok az állampolgárok, akik magánútlevéllel mennek hivatalos útra, illetve tartózkodnak tartós külszolgálaton, ugyanis nincs olyan útlevelük, amely az utazás hivatalos jellegét önmagában tanúsítaná. A szolgálati útlevéllel ezek a hátrányok kiküszöbölhetők, illetőleg az államok közötti korlátozott vízummentességi megállapodások az ilyen úti okmány birtokosának vízummentes utazást és külön engedély nélküli tartózkodást tesznek lehetővé.

Ezért az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének javaslatára hivatalos célú utazásuk, illetőleg kiküldetésük idejére szolgálati útlevelet kaphatnak

 1. a központi államigazgatási szerveknél, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, az Állami Számvevőszéknél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál foglalkoztatottak;
 2. a bírák és az ügyészek;
 3. a Magyar Nemzeti Bank vezető munkatársai;
 4. a szomszédos államokkal fennálló vízügyi együttműködés keretében vízi munka elvégzése, vízkár vagy jégveszély elhárítása érdekében határvízen közlekedő vízügyi dolgozók;
 5. a velük hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastársuk és eltartott gyermekeik.

A törvény az üzleti szférára nem terjeszti ki a szolgálati útlevelet, viszont a külföldi magyar kulturális intézetbe vagy kereskedelemfejlesztési irodába, nemzeti idegenforgalmi képviselet irodájába tartós külszolgálatra kihelyezett magyar állampolgárok, valamint a vele együtt utazó, közös háztartásban élő házastársa és eltartott gyermeke, amennyiben diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem élveznek, az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára kaphatnak ilyen útlevelet. §

Kik kaphatnak hajós szolgálati útlevelet?

Hajós szolgálati útlevél a hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén, külföldön tengeri vagy belvízi hajón szolgálatot teljesítő személynek és a vele együtt utazó házastársának és eltartott gyermekének adható. §